Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Canadese Subcomité voor Relaties met GKv: dankbaar voor kerkelijke vereniging DGK en GKD(d)

Canadese Subcomité voor Relaties met GKv: dankbaar voor kerkelijke vereniging DGK en GKD(d)

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Het Canadese Subcomité voor Relaties met GKv spreekt haar dankbaarheid uit voor de kerkelijke vereniging van de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) en De Gereformeerde Kerken (hersteld). Hieronder een citaat uit eeninwaarheid.info:

Aanvullend rapport aan de Synode Carman 2013
van het Subcomité voor Betrekkingen met de Gereformeerde Kerken Hersteld van het Comité voor Betrekkingen met Buitenlandse kerken

De tweede e-mail die wij ontvingen was een persbericht van de Classis Zuid-West van de GKH van december 2012 (Bijlage II). Dat luidt als volgt:[de originele bekendmaking zoals die eerder door ons werd gepubliceerd in Dalfsen & DGK, rubriek Uit de kerken, redactie eiw]

De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) (DGK) en de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) hebben al sinds 2010 wederzijds vastgesteld dat men staat op hetzelfde fundament van Schrift en belijdenis en dat beide kerken willen samenleven volgens de gereformeerde kerkorde. Daarop werd wederzijds uitgesproken het hartelijke verlangen om te komen tot een volledige vereniging van beide kerken.
Na een langere periode van overleg is op 18 december 2012 door de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) het besluit genomen om te komen tot volledige kerkelijke vereniging met het kerkverband van DGK. Op 28 december 2012 heeft de classis Zuid-West van DGK dit besluit tijdens een buitengewone vergadering besproken en, na positief advies van de deputaten ad artikel 49 van de kerkorde, met grote dankbaarheid aan de Here besloten tot kerkelijke vereniging zodat De Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) met onmiddellijke ingang deel uitmaakt van het kerkverband van DGK.
Verder werd besloten om dominee E. Heres, predikant van de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend), zonder nader onderzoek met onmiddellijke ingang toe te laten als predikant in voile rechten in het kerkverband van DGK.
In een vervolgzitting van de classis Zuid-West op, zo de Here wil, zaterdag 12 januari a.s. zal een en ander formeel gestalte krijgen waarbij samen de Here gedankt zal worden voor deze door Hem bewerkte vereniging. Deze vergadering wordt gehouden in kerkgebouw De Hoeksteen, Scheldelaan 141 te Zwolle en begint om 13.30 uur.
Het is de uitdrukkelijke wens van zowel DGK als de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) dat deze kerkelijke vereniging onder de zegen van de HERE een wervend effect mag hebben onder allen die de Here Jezus Christus van harte liefhebben en onverkort willen vasthouden aan het vaste fundament van de Kerk, Gods Woord en de daarop gegronde belijdenis, om zo de eenheid in waarheid in gehoorzaamheid aan Christus gestalte te geven.

Het Subcomité voor Relaties met de GKv is dankbaar voor deze ontwikkeling en wij spreken onze hoop uit dat allen die de Here liefhebben en in gehoorzaamheid aan zíjn kerkvergaderend werk in Nederland willen leven, elkaar mogen vinden in de eenheid van het Gereformeerde geloof.

Vertaling: R. Sollie-Sleijster

Bron: 20-04-2013 eeninwaarheid.info - Redactie - Canada en de BBK 2

Laatst aangepast op vrijdag 21 juni 2013 21:32  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]