Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Zorgen over GKv Landelijke dag Gereformeerde Kerk Blijven: 1 juni 2013

Landelijke dag Gereformeerde Kerk Blijven: 1 juni 2013

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Zoals al eerder aangekondigd organiseert Gereformeerde Kerk Blijven weer een landelijke dag op zaterdag 1 juni 2013 in de Immanuëlkerk te Bunschoten. Aan de tweede landelijke dag - de eerste is gehouden op 29 september 2012 - werkt ook de stichting Woord en Wereld mee.

01-06-2013 Klik hier voor de toespraken gehouden op deze landelijke dag.

Op deze dag willen ze kijken, vanuit de Catechismus, hoe dit nu in de GKv functioneert en of men in deze kerken vanuit deze belijdenis leeft. Omdat Gereformeerde Kerk Blijven ervan overtuigd is dat wat daar wordt beleden, overeenstemt met wat de Heilige Geest leert in Gods Woord.

Rij-advies: klik hier voor het rij-advies (omdat de weg Amersfoort - Bunschoten voor lange tijd is afgesloten).

Hieronder het officiële persbericht:

 

 

 


PERSBERICHT 
LANDELIJKE DAG  GEREFORMEERDE KERK BLIJVEN 1 JUNI 2013 IN DE IMMMANUELKERK IN BUNSCHOTEN

1 juni 2013 – Landelijke dag

Een tweede Landelijke dag van gereformeerdekerkblijven.nl staat voor de deur. Aan deze dag zal ook de Stichting Woord en Wereld meewerken. Het thema van deze dag is:

Heidelbergse spiritualiteit anno 2013


We willen vanuit wat we in de Catechismus belijden, kijken hoe dit nu in onze kerken functioneert en of we vanuit deze belijdenis leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat wat we hier belijden, overeenstemt met wat de Heilige Geest ons leert in Gods Woord.
Vragen die aan de orde zullen komen, zijn onder andere:
-        Is de zonde nog in beeld?
-        Weten we waarvan we verlost moeten worden?
-        Is de prediking een gewone toespraak of bediening van het Woord van God?
-        Waarom zouden we uit de Catechismus preken?
-        Betekent vrij zijn door Christus dat Gods wet voor het christelijke leven minder belangrijk is?

De lezingen zullen deze dag verzorgd worden door dr. André Bas, drs. Gert den Dulk en dr. Wilco Veltkamp. Ds. Rob Visser is dagvoorzitter en zal de opening verzorgen.

De titels van de lezingen zijn de volgende:
Ds Visser: Een verdwijnende hemel
Dr Bas: Van melk en vaste spijs – pleidooi voor de Catechismuspreek
Dr Veltkamp: Prediking en publieke kwijtschelding
Drs Den Dulk: Hoe dankbaar zijn we nog?

In de middag zal er ook een forum zijn waarmee verder gesproken kan worden over wat we die dag gehoord hebben en over de ontwikkelingen in onze kerken.

Datum: 1 juni 2013
Plaats: Immanuelkerk, Plevier 2, Bunschoten
Aanvang: 10.00 uur, vanaf 9.30 uur samenzang


Hieronder de aankondiging van de aanstaande landelijke dag van Gereformeerde Kerk Blijven i.s.m. Woord en Wereld gepubliceerd op hun website:


Landelijke dag Gereformeerde Kerk Blijven
i.s.m. Woord en Wereld


Heidelbergse spiritualiteit anno 2013


Zaterdag 1 juni van 10.00 – 15.30 uur
v.a. 9:30 uur samenzang

Bunschoten: in de Immanuëlkerk  (Plevier 2)


Programma met bijdragen van:

  • Ds. Rob Visser Dronten (vz)
  • Dr. André Bas
  • Drs. Gert den Dulk
  • Dr. Wilco Veltkamp


Verder is er weer een forum waar vragen kunnen worden gesteld
over de referaten en de ontwikkelingen in de GKv.

Er wordt gezorgd voor koffie/thee en soep.

Neemt u zelf uw lunch mee?

Toegang vrij!!

Opgave via landelijkedag2013(at)outlook.com of 06-55873309

Er wordt een collecte gehouden.

Giften zijn welkom op  3058.68.829 t.n.v. Gereformeerde Kerk Blijven.

 


Hieronder puntsgewijs een terugblik van heden tot een manifest op gereformeerdblijven.nl (oktober 2004)

 


 

Sept/Dec 2012: Verklaring - Een beroep op alle gereformeerden door gereformeerdekerkblijven.nl


Sept/dec 2012: Reacties uit de pers n.a.v. Dag van bemoediging 29 september 2012


29 september 2012: Dag van bemoediging gereformeerdekerkblijven.nl - Aankondiging


April 2011: Krachtenbundeling van gereformeerdblijven.nl, site prof.dr. J. Douma en kanttekeningen hjccjwilschut.nl in gereformeerdekerkblijven.nl


In het voorjaar van 2008 heeft de redactie van gereformeerdblijven.nl het boekje "Belijdende Kerk blijven" uitgegeven.


In 2006 is er ook een landelijke dag van verontrusting en bemoediging georganiseerd door een andere groep verontruste vrijgemaakten. Daar zouden spreken ds. E. Heres (toen GKv, nu DGK), ds. J.R. Visser (GKv en nu ook  voorzitter Gereformeerde Kerk Blijven), ds. R. van der Wolf (toen GKv, nu GKN) en br. D.J. Bolt (GKv en publiceert op eeninwaarheid.info). Alleen ds. Van der Wolf was wegens ziekte verhinderd; er werd van zijn hand een referaat voorgelezen getiteld 'Kerk in de crisis'.


Op 11 oktober 2004 publiceerde Gereformeerdblijven.nl (later voortgezet in Gereformeerdekerkblijven.nl) een manifest. Het manifest werd ingeleid als volgt:

Ondergetekenden richten zich tot u, leden van de kerken waartoe wij als predikanten mogen behoren. Wij doen dat in een situatie van toenemende verwarring binnen ons kerkverband. Verschillen in overtuiging en praktijk rond de vraag hoe we vandaag gereformeerde kerken hebben te zijn, worden steeds groter. Wij doen dat ook op een moment dat heel wat broeders en zusters met de kerken dreigen te breken of al gebroken hebben.

Met het oog op deze zorgelijke situatie willen we een indringende oproep doen. Wij, ondergetekenden, constateerden in gesprekken met elkaar dat wij in veel opzichten gelijk bleken te denken over oorzaken van de huidige situatie. Ook groeide bij ons de gezamenlijke overtuiging dat we ons daarover niet stil mogen houden. Daarom is deze website www.gereformeerdblijven.nl geopend. De achtergrond en strekking van wat we daarop hopen te publiceren, willen we in het onderstaande samenvattend beschrijven. Het is dus de bedoeling onze kritiek, die wij hieronder globaal aanduiden, de komende tijd te preciseren.

Dit manifest is ondertekend door de toenmalige gereformeerd vrijgemaakte predikanten: A. Bas, H.W. van Egmond, H.G. Gunnink, E. Heres, E. Hoogendoorn, P.L. Storm, H.Sj. Wiersma en R. van der Wolf.

Het Reformatorisch Dagblad citeerde ds. P.L. Storm n.a.v. dit manifest in een artikel 'Brand in Gereformeerde Kerken vrijgemaakt':

"Met verdriet nemen we waar hoe de chaos in onze kerken toeneemt."

De thema's waren grotendeels dezelfde als in Reformanda en de Oproep tot reformatie die in februari 2003 is gericht tot alle medekerkleden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Ds. P.L Storm is bepaald niet gelukkig met die link; wat is het grote verschil? P.L. Storm:

Maar hét grote verschil tussen hen en ons is dat wij mensen niet uit de kerk wegroepen. De GKV zijn in onze ogen geen valse kerk geworden. Als predikanten weten we ons con amore verbonden aan deze kerken. We maken ons alleen grote zorgen over de koers. Of beter: het gebrek aan koers. En daarover zoeken we nu het gesprek.

Wat zou het manifest volgens ds. Storm opleveren?

"Wat wij hopen, is dat we met elkaar de problemen onder ogen gaan zien, en elkaar zullen hervinden. Onze hoop is ook dat we geen onopgeefbare zaken zullen kwijtraken, door op een dopers spoor te komen bijvoorbeeld."

Maar hoe is dit allemaal eigenlijk ontstaan? ds. Storm:

Het begon allemaal vorig jaar winter, zegt ds. Storm. "Een collega-predikant ging zich steeds meer afvragen: "Wat gebeurt er toch allemaal in onze kerken? Ben ik dan de enige die zich over sommige ontwikkelingen zorgen maakt?" We praatten daar met elkaar over. Uiteindelijk waren we met z''n achten. En daar hebben we het ook bij gelaten."

 


Laatst aangepast op maandag 05 augustus 2013 16:27  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]