Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Opinie/ingezonden ND interview 2003: De GKv zijn draagvlak-kerken geworden

ND interview 2003: De GKv zijn draagvlak-kerken geworden

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Redacteur Hans Hopman was te gast op √©√©n van de eerste zondagse erediensten na de vrijmaking in Zwolle (in 2003) gehouden in de Waalse kerk te Zwolle. Hij zou een gesprek hebben met ds. Van Gurp, maar door omstandigheden is hij bij ons thuis ¬īverzeild geraakt¬ī. Het interview is gepubliceerd in het ND ¬īHet zijn draagvlak-kerken geworden¬ī.

Het zijn draagvlak-kerken geworden

Dit artikel komt voor in dossier: Verschuivingen in de kerk

Wat beweegt iemand om een gemeente, waar je het jaren goed hebt gehad, te verlaten? En de kerk 'voort te zetten' op een plek soms vele tientallen kilometers verderop? Een vraag die we voorleggen aan K.J. Trip, penningmeester van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. Zijn antwoord blijkt verweven te zijn met een stukje persoonlijke geschiedenis.

De 41-jarige Trip zelf hoeft niet ver te reizen. De vader van vier kinderen, controller van beroep, woont in Zwolle. Hij is van-huis-uit hervormd. Zijn vrouw is afkomstig uit 'de wereld'. Trip is twintig jaar geleden overtuigd vrijgemaakt-gereformeerd geworden. Sinds een jaar of vijftien zagen ze met lede ogen ,,dezelfde geest'' binnensluipen waarvan ze ooit afscheid hadden genomen. Nu hebben ze opnieuw een ,,stap vanuit het geloof'' genomen. ,,Want anders hadden we dat nooit gedaan.'' Wel laten ze hun kinderen op de vrijgemaakte school. ,,Een beter alternatief is er niet.'' In hun nieuwe kerkelijke omgeving ervaren ze ,,een stuk bevrijding en opluchting.'' Mw. Trip: ,,Omdat je nu geen deel meer hebt aan al die rare fratsen in de kerk.''

Verdrukking
,,Het zijn draagvlak-kerken geworden'', is een grief van Trip. Hij bedoelt daarmee: bij het doorvoeren van allerlei vernieuwingen - waarbij volgens hem steeds meer de mens in plaats van de Schrift maatstaf is - worden de koppen geteld. En als de meerderheid iets heeft doorgevoerd, moet de minderheid het slikken. ,,Als je bezwaar maakt, gaat men gewoon verder zodat je steeds verder in de verdrukking komt.'' Trip denkt dan ook niet dat men in Zwolle tranen zal hebben gelaten om zijn vertrek. ,,Ik heb eerder de indruk dat velen opgelucht denken: die ongenuanceerde radicalen - altijd maar negatieve kritiek - zijn we kwijt.''

Maar de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) gaan toch ook uit van Schrift en belijdenis? ,,In de praktijk blijkt dat niet meer voor de volle honderd procent'', vindt hij. ,,Er is een stuk radicaliteit losgelaten'', die hij nog vindt in artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daar staat dat de kerk zich richt naar het zuivere Woord van God ,,en √°lles wat daarmee in strijd is, verwerpt''.
Volgens Trip is de kerk ook een meningenkerk geworden: de ene dominee zegt zus en de andere dominee zo. ,,Maar ik ga niet naar een kerk om naar de persoonlijke mening van een dominee te luisteren!''
Het begrip meningenkerk ziet hij bevestigd in de synode van Zuidhorn, die heeft uitgesproken dat er twee meningen van de kansel mogen worden verkondigd over de zondag, namelijk als goddelijk gebod én als menselijke instelling. Beide inzichten zijn volgens de synode gestoeld op Gods Woord. Maar ,,dat kan niet'', volgens Trip: ,,God kan zichzelf niet tegenspreken.''
Zijn medebestuurslid W.J. Boot uit Kampen is dezelfde overtuiging toegedaan: ,,De ene mening - een goddelijk gebod - sluit de andere mening gewoon uit.'' Het in zijn ogen ondergraven van het vierde gebod was voor hem de hoofdreden zich af te scheiden.

Dwalingen wégzingen
Maar met het Liedboek voor de Kerken heeft hij ook moeiten. Zo leest hij in het dooplied Gezang 335 dat alle kinderen behouden worden. Volgens hem een verminking van het bijbelse gebod te wórden als de kinderen. Boot: ,,Maar wat zeggen deputaten? Als je dit lied zingt binnen het raam van een goede gereformeerde preek, kun je er een goede inhoud aan geven. Je vraagt dan wel érg veel van de kerkgangers.''
Trip aanvullend: ,,Je mag dus een dwaling zingen, als je die maar gereformeerd interpreteert. Daarmee zou je een dwaling kunnen neutraliseren. Onvoorstelbaar, dat de vrijgemaakte kerken d√°√°r ingetuind zijn!''
Trip gaat niet zover te beweren dat de vrijgemaakte kerken valse kerk zijn geworden. ,,Deze kerk is w√©l een pluralistische kerk geworden, waarbij waarheid en leugen dezelfde plaats hebben.'' Als praktisch voorbeeld noemt hij het ,,overigens niet ge√ęffectueerde kerkenraadsbesluit om een samenwonende lesbische vrouw toe te laten tot de vrijgemaakte kerk van Zwolle-West''.
En hoewel hij zelf nog hele jonge kinderen heeft, moet hij niets hebben van kindernevendiensten, ,,verdoezelend'' de 'vijf-plus-club' genoemd. Wat pedagogisch verantwoord zou zijn, wordt naar zijn mening de maatstaf. Kinderen worden uit de kerkdienst gehaald omdat ze de preek niet zouden begrijpen, ,,terwijl we altijd hebben gezegd dat juist door de verkondiging van Gods Woord in de eredienst het geloof wordt gewerkt''.
Trip weet het zeker: ,,We geloven nu principieel anders dan twintig jaar geleden. Het geloof dat God door de verkondiging werkt in zijn héle gemeente, wordt in twijfel getrokken.''
Verder signaleert hij consumentisme ('waarbij voel ik me het prettigst') bij de inrichting van de eredienst, ,,schrijnend uitkomend in tv-showdiensten waar de beeldendienst (kerkelijke kunst, red.) een plaats heeft''.
De wijze waarop binnen de vrijgemaakte kerken met het Schriftgezag wordt omgegaan, ,,vind ik helem√°√°l ongelooflijk''. Als theologen vraagtekens zetten bij de historische juistheid van bijbelgedeelten, wordt dit in de ogen van Trip gladgestreken door een universiteitsbestuur, dat zegt: 'Scribenten hebben een diepe eerbied voor de Schrift'.'' De Zwollenaar opgewonden: ,,Maar wat koop ik daar nu voor?''

Zondagsheiliging
In gesprekjes na afloop van de dienst met Van Gurp beluisteren we soortgelijke zorg. Wat brengt u hier, vragen we een voormalig kerklid uit Apeldoorn. ,,Eerlijke Woordverkondiging.'' Hij wil niets anders dan ,,luisteren naar Gods Woord en zijn geboden''. In zijn woonplaats ziet hij een deformatieproces: de leugen regeert naast de waarheid. ,,Daarom snap ik niet waarom er hier niet veel meer mensen zijn.''
Een vrouw uit Hasselt ziet de ,,zondagsheiliging op de schop gaan''. Verder vindt ze van de nieuwe avondmaalsformulieren, dat daarin ,,een boel is weggelaten wat toch ook heel belangrijk is''. En, zo laat ze nog weten: ,,Niet wíj weken ons los, maar de vrijgemaakte kerken maken zich los van óns.''
Een jongen en een meisje uit de omgeving van Dedemsvaart ori√ęnteren zich nog. Ze hebben diverse brochures gelezen, en constateren op grond van wat ze van hun ouders hebben gehoord, dat bezwaren ,,zonder argumenten'' door de kerkenraad worden afgewezen. ,,Ze willen gewoon niet op bepaalde liedboekteksten ingaan en zeggen: we staan achter de synode. Maar op die manier heb je toch ook geen gemeenschap der heiligen meer?'' En: ,,Je mag van onze kerkenraad wel een andere mening hebben, maar die niet uitdragen.'' Een broertje van het meisje: ,,Of de dominee geeft via zijn preek antwoord aan mijn vader.'' Maar dat vindt hij stijlloos: ,,Je kunt dan immers niets terugzeggen.''

geplaatst:
15-11-2003 - 0.05
laatst gewijzigd:
22-09-2011 - 13.32
auteur:
door onze redacteur Hans Hopman

Laatst aangepast op donderdag 16 mei 2013 01:10  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]