Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Zorgen over GKv KERK IN DE 21STE EEUW - blog ds. J.R. Visser

KERK IN DE 21STE EEUW - blog ds. J.R. Visser

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Ongeveer een maand geleden kwam in een gesprek naar voren dat de wereld wel heel erg en heel snel veranderd is. Wat betekent dat voor de kerk? Kunnen we in de wereld van vandaag nog wel kerk zijn zoals we dat tot nu toe waren? Moeten we niet een heel ander soort kerk worden om mensen nog te kunnen bereiken of te kunnen vasthouden? Deze vragen kwamen van een broeder die hier zelf ook geen antwoorden op had maar er wel erg mee bezig was.
Het zijn vragen die opkomen, waar je ook niet om heen moet willen. Het is goed om de werkelijkheid onder ogen te zien en dan altijd eerst weer terug te gaan naar wat de HERE zegt. Een van de delen in de Bijbel waar veel over het gemeente-zijn in deze wereld gezegd wordt  is de brief die Paulus schrijft aan zijn medewerker Titus.  Onderwijs van de Geest voor de kerk van Christus in alle eeuwen. We vinden hier belangrijke aanwijzingen van Christus zelf.  Ik hoop daarom de komende tijd vers voor vers naar deze brief aan Titus te kijken. Het doel is om de woorden van God zelf te laten spraken en zo zelf te leren hoe we in deze wereld als kinderen van God en als gemeente van Christus hebben te leven.

 

Zo begint de blog van ds. J.R. (Rob) Visser over hoe we vandaag kerk moeten zijn. Deze is getiteld "REEKS: TITUS: KERK-ZIJN IN DE 21STE EEUW - KERK-WEES IN DIE 21STE EEUW d.d. 23-05-2013 op zijn weblog evangelie-voor-elke-dag.nl. De komende tijd kijkt hij vers voor vers naar de brief aan Titus. Een paar opvallende citaten:

 

Paulus brengt niet zijn eigen boodschap maar die van Christus! Hij is niet creatief bezig om eigen gedachten te verkondigen. Het gaat hem erom dat hij de boodschap brengt die van God komt hoe mensen er ook op reageren. Ook als hem dat in de gevangenis brengt. Ook als hij daardoor bijna doodgeslagen wordt. Ook als bijna iedereen hem daarom alleen laat staan. Ook als het er op lijkt dat deze boodschap niet veel ingang vindt. Hij past de boodschap zelf niet aan op de reacties van mensen.

(...)

De kerk van de 21e eeuw zal juist erop gericht moeten zijn om vanuit de kennis van God  gelovig te leven. In liefde en eerbied voor Christus en Zijn Woord.

(...)

Het is juist in onze tijd heel belangrijk dat we weer leren om de toekomstige dingen die God ons wil geven levend voor ogen te hebben. Om als kerk ook uit te dragen dat leven voorbereiding is op de ontmoeting met God die voor je eeuwige verdere bestaan beslissend is.

Bij vers 5:

Je ziet hier ook een duidelijke aanwijzing voor ons in de 21e eeuw. Als we het evangelie uitdragen en als er een nieuwe gemeente ontstaat, is dat prachtig. Heerlijk werk van Gods Geest. Toch is er dan alle reden om vanuit de bestaande kerk er op te letten of er al zo’n geloofsgroei is dat deze gemeente zelfstandig kan bestaan. Dan is het nodig om eerst in orde te brengen wat in die jonge gemeente nog ontbreekt door verder onderwijs vanuit Gods Woord.

Laatst aangepast op donderdag 24 oktober 2013 21:22  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]