Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Uit de media Prof.dr. John Byl (CanRC) over m.n. Schepping en/of evolutie

Prof.dr. John Byl (CanRC) over m.n. Schepping en/of evolutie

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Een weblog in de engelse taal waarin de leer over de schepping van mens & wereld op grond van Schrift en Belijdenis wordt gepromoot tegenover de evolutietheorie of de zogenaamde the√Įstische evolutieleer die zegt dat God de aarde heeft geschapen door evolutionaire processen: bylogos.blogspot.nl van prof.dr. John Byl1. Als u het engels iets meer dan een beetje beheerst, zijn dit zeer aan te bevelen lezenswaardige artikelen. Drie artikelen daaruit:

15-03-2013 Protecting Adam. - Wordt in Genesis betrouwbaar geschiedenis geschreven?
In dit artikel verwijst hij naar een artikel van dr. Wes Bredenhof (CanRC) "Position Statements on Creation and Evolution" waarin wordt aangetoond dat de Canadian Reformed Churches van binnenuit worden aangevallen door het promoten van de the√Įstische evolutieleer. De Canadees Gereformeerde weblog 'Reformed Academic' heeft een uitvoerige reactie daartegen gepubliceerd "Wolves in Sheep's Clothing? False Prophets?". Prof.dr. John Byl gaat daar verder op in. Hij concludeert dat we preciezer moeten omschrijven wat we ermee bedoelen dat Adam en Eva door God zijn geschapen om daarmee de bijbelse, gereformeerde positie te beschermen:

A. Adam en Eva hadden geen geschapen voorouders, maar zijn rechtstreeks door God geschapen. Adam uit stof en Eva uit de zij van Adam. Er hebben daarvoor nooit menselijke, homonide of pre-adams bestaan (Gen 2, Tim. 2:13-14, NGB 14).

B. Adam en Eva waren de eerste twee mensen, de biologische voorouders van alle andere mensen. Er waren geen mensen, homoniden of co-adams. (Gen. 1-4, NGB 15-16).

17-07-2012 Is Joshua Historical?2
Over het proefschrift van Koert van Bekkum "From Conquest to Co-existence". Een citaat over prof.dr. J. Douma:

I concur with Dr. Douma's assessment and concern. Yet, unfortunately, Dr. Douma himself, by reducing Genesis 1 to a mere literary device (see my earlier post), has set the stage for Dr. van Bekkum to likewise undermine the historicity of the book of Joshua. Dr van Bekkum is merely taking Dr. Douma's faulty reasoning one step further. And, no doubt, their students will take it further yet...to its logical conclusion. After all, once we can no longer accept all of Scripture as historically reliable, how can we be sure that any of it is?

en over prof. Peels (CGK):

Peels is very positive. He considers van Bekkum's work to be "beautiful", a "masterful job" for which he has "enormous appreciation". Such gushing enthusiasm does not bode well for the direction of the CGK.

en tot slot:

Just three months later, the synodical appointment of Dr. van Bekkum to the TUK has clearly indicated which path the GKV has chosen.

26-06-2010 Douma's Doubts - Douma's twijfels - enkele citaten:

Dr. Douma is justly concerned about the direction of the TU and the GKV.

Nevertheless, one can only wonder how much of this is to be attributed to Dr. Douma himself. In 2004 Dr. Douma published his book Genesis, wherein he declared himself to be open to big bang cosmology and evolution. In 2008 the General Synod of the GKV defended Dr. Douma against the charge that he promoted the Framework Hypothesis view of Genesis 1. According to General Synod, this was within the bounds of Reformed Orthodoxy. In an interview on April 3, 2009 Dr. Douma related that, although he had wanted to read Genesis 1 in a childlike fashion, astronomy with its many lightyears led him to another reading of Genesis 1.

But if modern secular science leads Dr. Douma to embrace a non-literal reading of Genesis 1, how can he object if that same science leads Dr. Van Bekkum to embrace a non-literal reading of Joshua 10? After all, Dr. Douma has already adopted the hermeneutical principle that it is sometimes permissable to let secular science trump the obvious (historical) reading of a biblical text. At issue now is merely the extent of its application. Since Douma advances no definite, biblically justifiable criteria, any limits on the application of this new hermeneutic are purely subjective.

According to the Reformed confessions, the Bible trumps all human writings--including scientific theorizing. Once we let go of that gold standard, as Dr. Douma has, anything goes.

In sum, although Dr. Douma raises valid concerns regarding the direction of the GKV, he would do well to re-examine his own writings and to return to a reading of Genesis consistent with the Reformed confessions. His objections would carry much more weight if they issued forth from a solidly biblical basis.

JT

1Prof.dr. John Byl is emeritus Professor van de Trinity Western University, Langley, BC, Canada.

 


2Een niet professionele vrijere vertaling van bovenstaande citaten uit Is Joshua Historical?

Is Jozua historie?

Over het proefschrift van Koert van Bekkum "From Conquest to Co-existence". Een citaat over prof.dr. J. Douma:

Ik ben het eens met de beoordeling en bezorgdheid van dr. Douma. Maar toch, helaas, heeft dr. Douma zelf, door het verlagen van Genesis 1 tot een louter literair stuk (zie mijn eerdere post), het podium voor dr. Van Bekkum ingericht om op dezelfde wijze de historiciteit van het boek Jozua te ondermijnen. Dr. van Bekkum gaat alleen een stap verder met de foutieve redenering van dr. Douma. En, ongetwijfeld, zullen hun leerlingen daar weer verder op voortborduren ... als gevolg van logische conclusies. Immers, zodra we niet meer de hele Schrift kunnen aanvaarden als historisch betrouwbaar, hoe kunnen we er dan zeker van zijn dat alle delen betrouwbaar zijn?

en over prof. Peels (CGK):

Peels is zeer positief. Hij beschouwt het werk van Van Bekkum "mooi", een "meesterlijke klus" waarvoor hij een "enorme waardering" heeft. Dergelijk overvloeiend enthousiasme belooft niet veel goeds wat betreft de richting van de CGK.

en tot slot:

Slechts drie maanden later, heeft de synodale benoeming van dr. Van Bekkum aan de TUK duidelijk aangegeven welk pad de GKV heeft gekozen.

 


Relevante link op eeninwaarheid.nl t.a.v. prof.dr. J. Douma

28-09-07 S.J. Driessen, A.J. Flipse, H.R. Flipse jr. - Blijft Douma zwijgen?

 

Relevante links op eeninwaarheid.nl t.a.v. Van Bekkums proefschrift:

10-04-2010 A. Wierenga - Een nieuwe Geelkerken?

15-05-2010 Drs. J.G. van der Land - De datering van de intocht

23-10-2010 A. Capellen - Verovering en vestiging. Jozua 9-13 en het archeologische onderzoek I

30-10-2010 A. Capellen - Verovering en vestiging. Jozua 9-13 en het archeologische onderzoek II

06-11-2010 A. Capellen - Verovering en vestiging. Jozua 9-13 en het archeologische onderzoek III

21-11-2010 A. Capellen - Verovering en vestiging. Jozua 9-13 en het archeologische onderzoek IV

08-01-2011 A. Capellen - Verovering en vestiging. Jozua 9-13 en het archeologische onderzoek V

04-02-2011 A. Capellen - Verovering en vestiging. Jozua 9-13 en het archeologische onderzoek VI

11-02-2011 A. Capellen - Verovering en vestiging. Jozua 9-13 en het archeologische onderzoek VII

Overige links:

14-05-2005 dereformatie.nl - Dr. E.A. de Boer - Denken over Gods schepping

okt. 2005 woordenwereld.nl - Joh. de Wolf - In het spoor van het Oude Testament

10-12-2005 dereformatie.nl Drs. A. Cappellen - De dagen van Genesis (pdf), pag. 8

17-01-2006 eeninwaarheid.nl - Dr. M.J. Arntzen - Het gezag van de heilige Schrift

april 2006 woordenwereld.nl - Joh. de Wolf - Nog iets over schepping en sabbat

21-02-2008 S.T. Bolt - Bezwaarschrift tegen het boekje GENESIS van prof. J. Douma - Sprak de slang of sprak zij niet?

16-05-2008 kerkrecht.nl - Appèl tegen uitspraken van deputaten-curatoren

22-05-2008 eeninwaarheid.nl - Redactie één in waarheid - Generale Synode Zwolle-Zuid - Verslag 1

20-06-2008 refdag.nl - ‚ÄěTheoloog mag worstelen met Genesis 1‚ÄĚ

28-06-2008 eeninwaarheid.nl - Redactie één in waarheid - Generale Synode Zwolle-Zuid - Verslag 12

28-06-2008 eeninwaarheid.nl - D.J. Bolt - Vechten tegen de bierkaai - Synode-impressie 12

10-06-2009 gereformeerdkerkbladdebazuin.nl - H. Griffioen - De Schepping, in zes dagen

13-03-2010 bylogos.blogspot.nl John Byl - Dubious Dutch Connections

sept. 2010 woordenwereld.nl - Joh. de Wolf - Geschiedschrijving als boodschap

Laatst aangepast op donderdag 11 juli 2013 16:58  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]