Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Weblog Big Bang & waarom kruisiging Jezus Christus?

Big Bang & waarom kruisiging Jezus Christus?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Afgelopen weekend zeer intensief gesproken met een overtuigd athe√Įst en een bijdetijdse kokse pastor. Beiden waren universitair geschoold. Eerstgenoemde was een zeer succesvol en tevreden manager geweest, welgesteld, woont in een chique buurt, voorbij de 80. De pastor heeft enkele jaren geleden zijn studie afgerond, woont op de bovenste etage en heeft de 40 nog niet bereikt. Het waren zeer diepgravende gesprekken die enkele uren in beslag namen. De gesprekken vonden plaats op het end van de Purmer en in de landelijke hoofdstad.
Het mooie van dit soort gesprekken is dat je leert om duidelijk, in normaal nederlands, verantwoording af te leggen van je geloof. Stil staan bij de overtuiging van de ander, proberen hem te begrijpen, de juiste vragen te stellen en duidelijk te maken wat jij gelooft: geduldig, indringend maar in ieder geval de waarheid spreken: het evangelie.
Opvallend was dat beide gesprekken uitliepen op het ontstaan van de aarde en de gevolgen daarvan. Wellicht kunnen daarmee veel verschillen worden verklaard.

De athe√Įst
is iemand die in principe pas zaken aanneemt als hij het begrijpt. Omdat hij niet alles kan begrijpen, vertrouwt hij op wetenschappelijke personen die hoog in aanzien staan. Het geloof ziet hij als opium voor het volk dat langzamerhand een stille dood zal sterven tijdens de positieve ontwikkeling van de mensheid in de komende miljarden jaren. Momenteel zijn de flora en fauna de kroon op deze wereld. De mens was een weeffout.

Een weeffout? Dan bestaat er toch ook een Wever?

Hij glimlachte. Nee, daar geloofde hij niets van. Wel was hij er van overtuigd dat dat weeffoutje zal worden weg-ge√ęvolueerd - over een periode van miljarden jaren. Hij was dan ook fervent voorstander van de evolutie-theorie. Hij stelde zijn vertrouwen op de wetenschap.

Maar de wetenschap is toch een gebouw dat bestaat bij de gratie van aannames en vooroordelen? Hoe kun je van zoveel duizenden, miljoenen, laat staan miljarden, jaren terug met zekerheid vaststellen hoe alles is gegaan? Is het niet een heel wankele berg geworden die gebouwd is met aannames op aannames? Hoe kan deze wereld ooit uit zich zelf zijn ontstaan? Hoe complexer de geordende structuur hoe minder de waarschijnlijkheid dat dit uit zich zelf is ontstaan.

Er zijn - zei hij - toch een heleboel slimme mensen die dit hebben bedacht en uitgewerkt? Alleen wat je kunt zien, wat je kunt waarnemen, wat je kunt beredeneren, bestaat. De enige waarheid komt van de wetenschap, totdat weer wordt aangetoond dat het anders moet worden beoordeeld.

Arme man.

Koffie gedronken en het gesprek voortgezet in het Fort Ressort Beemster. Het fort is nooit gebruikt in zijn oorspronkelijke functie, maar is grondig verbouwd. De combinatie van de historische elementen, het ingenieuze ontwerp en de prachtige omgeving van de Beemsterpolder maakten ons bezoek tot een ware en onvergetelijke belevenis! - De mens heeft blijkbaar toch wel voldoende capaciteiten om zoiets te cre√ęren.
Aangekomen bij zijn huis genoten we van een door hem goed verzorgde zeer veelzijdige maaltijd, maar uit overtuiging zonder vlees. Gezond leven staat bij hem centraal, flora en fauna hebben topprioriteit.

Enorme kracht in atomen
Maar hoe wordt deze kracht in de flora en fauna onderhouden? Hij vertelde mij dat ik het antwoord hierop wist - hij moest bekennen dit niet te weten. De Big Bang blijft voor hem een wonderlijk, onbegrijpelijk punt in de wereldgeschiedenis. En voor het onderhoud van die krachten kon hij ook geen sluitende verklaring geven.

Bijdetijdse kokse pastor
Op zaterdagavond kwam ik aan bij het huis van een bijdetijdse kokse pastor voor een functioneel, accountabel diner. Nadat ik op de deurbel had gedrukt, liet een reactie iets te lang op zich wachten. Toen ik aan zijn aanwezigheid begon te twijfelen, hoorde ik een stem van boven roepen 'De stroom is uitgevallen'. Dat was dus de reden dat we geen verbinding kregen - de deurbel deed niet waarvoor die was bedoeld.
Een paar huizen verderop stond een jongen naar boven te kijken. Had hij dezelfde stem gehoord en eenzelfde probleem? Hij was op bezoek bij zijn vriendin en was nog even naar buiten gegaan om iets op te halen. De deur was in het slot gevallen en ook hij kreeg geen gehoor met de deurbel. Hij sprak ons aan over een eventuele stroomuitval in de hele straat. Bijkomend probleem was dat hij zijn mobiel niet bij zich had en het nummer van z'n vriendin niet uit z'n hoofd wist (dankzij de moderne communicatietechniek). Gelukkig wist hij nog wel wat het nummer was van z'n eigen iPhone die hij achtergelaten had bij z'n vriendin. Nadat we een goede daad hebben verricht om hem te laten bellen met onze smartphone, gingen we met het klein lichtje van een aansteker in het duister diverse trappen omhoog naar het appartement van de pastor. Hieruit bleek maar weer eens hoe belangrijk stroom en de moderne communicatietechnieken zijn in deze tijd.
Na een indrukwekkende blik te werpen vanaf zijn dakterras op een aantal kenmerkende gebouwen van de hoofdstad, hebben we ons aan elkaar voorgesteld. Onze achtergronden en opvoeding waren wel heel verschillend en verrassend. Daarna ging het gesprek al snel de diepte in.
Het was een heel open en eerlijk gesprek, zonder verborgen agenda's. Terwijl we elkaar eigenlijk nog helemaal niet goed kenden, was er toch sprake van een volledig vertrouwen. Er waren geen taboes, integendeel. Het mooie van zulke gesprekken is niet zozeer om gelijk te krijgen, maar - op een speelse, brainstormachtige wijze - verantwoording af te leggen van ons geloof tegenover elkaar. En dat op zo'n manier dat de ander het begrijpt. Onze benaderingswijze verschilde hierin dat hij vooral gericht was op het verbinden, terwijl ik juist de verschillen zocht en wilde bespreken.
Wat mij vooral inhoudelijk trof was dat de pastor in heel gewoon Nederlands uitlegde hoe hij tegen diverse zaken aankeek, terwijl we met opmerkelijk veel punten op één lijn lagen. Heerlijk die herkenning. Hij was goed in staat zich in de hedendaagse taal uit te drukken, terwijl hij zich toch ook theologisch kon verantwoorden - in 'vaktaal'.
Hij diende een vis met kop en staart op waartussen de beste vis zat...

Een paar punten uit ons uitvoerig gesprek tijdens de daaropvolgende maaltijd:

Wie staat centraal in een vintage zinvol leven?
Zien we ongelovigen als lijken en gelovigen als levenden? En wie staat dan centraal in het leven van de gelovigen?
Alleen als je gelooft, kun je pas echt authentiek zinvol leven. En daarin stellen we juist onszelf niet centraal, maar stellen we ons dienend op naar de naasten die op onze weg worden geplaatst. In ons leven hoort God de centrale plaats te krijgen. God is ook de krachtbron - van de hele schepping.
Ook aan de gekruisigde Christus zie je dat God altijd centraal staat en dat het juist daarom altijd over Jezus Christus moet gaan. Want alleen via Hem krijgen we toegang tot God. Maar waarom is het nodig om via Christus tot God te komen?

Waarom Jezus Christus gekruisigd?
We kregen het over de schepping: beschrijft Genesis de schepping als historisch feit of als beeldspraak?
Stel dat het beeldspraak is, dan is ook de beschrijving van de zondeval beeldspraak. Maar als dat zo is: waarom moest Jezus Christus dan worden gekruisigd? Want dat is wel weer een historisch feit. Waarom dan die kruisiging, waarom die helse verlating? Nota bene van Gods eigen Zoon? Waarom is de duisternis in deze wereld? Waarom is er het kwade in deze wereld? Waarom treft het kwaad 'goede' mensen? Dit zijn toch hedendaagse vragen waarop je alleen maar antwoord kunt geven vanuit de kennis van de zondeval?
Maar als de zondeval geen historisch feit is, dan komt ook Jezus in de lucht te hangen - en niet aan een kruis... Dan heeft het kruis zijn inhoudelijke concrete betekenis verloren. Dan had dat feitelijk helemaal niet hoeven plaats te vinden, alleen maar symbolisch. Maar dan is er ook geen echte vergeving - voor zover men dat dan nog nodig acht. Dan kan er ook geen sprake meer zijn van volledige vernieuwing van ons leven. Dan blijven we leven als de doden in de duisternis omdat we zelf de stroom hebben afgesloten, zelf de stekker uit het stopcontact hebben getrokken.1

Het verbond en ons karakter
Als dank voor de uitnodiging, de maaltijd en het zeer prettig gesprek gaf ik hem mijn al jaren meest favoriete boek als waardering: Lichtende Verbintenissen van ds. Joh. Francke (ja ja, die dominee kende hij wel...) - over de functie, inhoud en werking van Gods verbond met ons. Het kan schematisch overkomen - maar is het absoluut niet: het is een en al dynamiek! En er is geen rijkere relatie dan het verbond tussen God en mens.
Van hem kreeg ik het boek "After You Believe: Why Christian Character Matters" van Tom Wright. Dit ook in verband met bovenstaande discussie waarom Jezus Christus moest worden gekruisigd, over rechtvaardiging door het geloof. Lag de nadruk van Christus' kruisiging vooral op het overwinnen van duistere machten, of dat hij in onze plaats voor al onze zonden heeft betaald? Werd de overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament vooral getekend door verbreding van de doelgroep voor het heil: van Joden naar alle mensen?
Uiteindelijk zijn de verschillen in beginselen veel belangrijker dan de concrete toepassingen2. Want afwijkingen in beginselen (in de leer, wat betreft het fundament) leiden tot diep ingrijpende gevolgen voor de koers die wordt gevaren: het wel of niet verbonden willen zijn met de klaarblijkelijke3 leer van de Schrift zoals die is samengevat in de belijdenissen van de kerk.

Met eerstgenoemde persoon zal ik DV nog wel vaker de degens kruisen. Wat betreft de laatste heb ik het kruisen van onze wegen als zeer prettig ervaren. Ben benieuwd of onze paden elkaar nog eens raken.

JT

1Ter aanvulling: Het zogenaamde leven is dan tot één grote metafoor verworden, een droom waarin niets meer echt is, waarin geen plaats meer is voor zekerheden. Abstractie, twijfel, onzekerheid, veel aandacht voor beelden, metaforen, steeds belangrijker wordende en sneller veranderende vormen zijn de nieuwe kenmerken van groeiende, opium-achtige multi-religiositeit zonder enige waarheidsclaims, behalve die dat waarheid niet bestaat en zelfs dat twijfelbaar is. En mocht je ook maar een klein beetje voelen dat je iets van waarheid, vastheid of zekerheid ervaart, bedenk dan direct dat dat zeer persoonlijk en tijdelijk is en niet overdraagbaar aan anderen.
Er breekt een moment aan dat deze met-verdovende-middelen-gestimuleerde droom zeer ruw wordt verstoord. Dan volgt het definitieve levenseinde OF een nieuwe geboorte van een echt, authentiek, zinvol, eeuwig leven: ontwijfelbaar!

2Volgens mijn gesprekspartner zou Jezus op deze opmerking nog wel wat nuanceringen kunnen maken...

3We lezen de Schrift naar haar klaarblijkelijke bedoeling. Dat houdt in dat de Schrift zelf bepaalt hoe het gelezen wil en moet worden. Als iets wordt gepresenteerd als feiten, historie (b.v. Genesis 1 t/m 3), aanvaarden we dat als feiten. Niet ons verstand of de wetenschap beslist wat waar is, alleen wat Gods Woord ons leert en hoe Gods Woord zich presenteert. Dat heeft weer vooral te maken met ons vooroordeel dat de Heilige Schrift het ge√Įnspireerde4 Woord van God is. Wij geloven alles wat in deze boeken staat - zonder enige twijfel. En dat doen we vooral omdat de Heilige Geest in ons hart verklaart dat zij van God zijn. En de Heilige Geest was overal bij aanwezig, zo is hij een betrouwbare getuige! (Overigens tonen de boeken het ook zelf aan: iedereen kan constateren dat alles uitkomt wat in deze boeken staat geschreven.)

4God bepaalde zelf door de bijbelschrijvers heen welke woorden men moest opschrijven. Daarom is de Heilige Schrift daadwerkelijk het Woord van God zelf. Daarom staan er geen fouten in de Bijbel. Alles wat hierin geleerd wordt stemt perfect overeen met de waarheid ! Dit gaat zelfs zo ver dat als een engel uit de hemel ons iets zou leren dat tegen Gods Woord in gaat, we zelfs dan Gods Woord aanhouden en de leer van die engel verwerpen.

Laatst aangepast op zaterdag 03 augustus 2013 11:07  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]