Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Buitenlandse vermaningen Verantwoording stilzwijgen deputaten GKv over vermaningen buitenlandse zusterkerken

Verantwoording stilzwijgen deputaten GKv over vermaningen buitenlandse zusterkerken

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

De GKV vermaand door haar zusterkerken

De gereformeerde kerken vrijgemaakt worden door enkele van hun  zusterkerken in het buitenland, de Free Reformed Churches of Australia, de Canadian Reformed Churches in Canada en de Reformed Churches in the United States vermaand. In de afgelopen maanden hebben deze kerken brieven gestuurd aan de eerstvolgende generale synode van onze kerken in Ede 2014. Daarin worden ze aangesproken op hun omgang met de bijbel en tal van zaken die zich in het kerkelijk leven voor doen. Via de media kan dit bekend zijn bij een breed publiek.
Het is begrijpelijk, dat onder deze omstandigheden gekeken wordt in de richting van de vrijgemaakte deputaten voor de betrekkingen met de buitenlandse kerken. Mag van hen niet een reactie verwacht worden op de ingekomen vermaningen van de buitenlandse kerken?
Graag willen wij langs deze weg toelichten, waarom een reactie van de kant van de deputaten BBK uitblijft. Dit is niet omdat deze vermaningen ons niet raken. Wij zijn pijnlijk getroffen door wat de buitenlandse kerken over onze kerken schrijven en de ernstige kwalificaties die zij voor onze kerken gebruiken. We hebben met onze buitenlandse collega-deputaten in de afgelopen jaren ook bij herhaling over hun kritiek op onze kerken gecommuniceerd.
Maar nu de synodes van onze zusterkerken zich met hun vermaningen richten tot onze synode, is het niet aan deputaten om publiek commentaar te leveren op deze ingekomen stukken. Daarmee zouden we de generale synode voor de voeten lopen en ingaan tegen de regels die over de correspondentie met de zusterkerken laatstelijk nog in de vorige synode zijn afgesproken.

Waarheid en recht worden in het algemeen ook niet gediend met een media-offensief, maar door zorgvuldige beoordeling van de daarvoor verantwoordelijke instantie. Het wachten is daarom op het antwoord dat de komende generale synode op de bezwaren van de buitenlandse zusterkerken zal geven.

 

Voor het deputaatschap BBK, M.H. Oosterhuis, algemeen secretaris

Bron: gkv.nl - De GKV vermaand door haar zusterkerken (pdf versie 15-07-2013 17:30:08)


Bovenstaande verantwoording d.d. 15 juli 2013 is gepubliceerd op 24 juli 2013 als pdf-bestand op gkv.nl.

Klik hier voor de derde vermaanbrief van de zusterkerken van de GKv in de Verenigde Staten.

Klik hier voor de tweede vermaanbrief van de Canadese zusterkerken van de GKv mei/juni 2013.

De eerste vermaanbrief voor de GKv was afkomstig van de Australische Gereformeerde Kerken (FRCA) d.d. april 2013.

Zie ook:

26-09-2013 Gereformeerd Kerkblad GKv (Midden en Zuid Nederland) - bron twitter: Stevige reactie ds. David de Jong op kritiek buitenlandse zusterkerken eerder fundamentalistisch dan gereformeerd. (ds. David de Jong is lid van redactie)

07-09-2013 eeninwaarheid.info - Mening over Vermaning 2

Het is wellicht voor velen interessant om te weten hoe deze brieven in de kring van de vrijgemaakte kerken (en ook daarbuiten) zijn ontvangen. Daarom hebben we ons voorgenomen artikelen die hierover her en der in de pers verschijnen op onze site door te geven zodat ieder er kennis van kan nemen.

De redactie citeert de volgende artikelen volledig:

07-05-2013 Nederlands Dagblad - Officiële vermaning voor GKv

17-06-2013 Nederlands Dagblad - Vermaning uit Canada voor Nederlandse vrijgemaakten

18-06-2013 Nederlands Dagblad - Ingezonden ds. A.H. Driest - Geisoleerde kerken?

20-06-2013 Reformatorisch Dagblad - Docent TUK herkent zich niet in kritiek uit kerk Canada

jul/aug 2013 Nader Bekeken - ds. J.W. van der Jagt - Australisch vermaan

03-08-2013 Opbouw - drs. M. Biewenga - Persschouw

03-09-2013 LuxMundi 3 september 2013 - Rev. J.M. Batteau - over de buitenlandse vermaningen en rapport Gerard Dekker (i.h. engels)

01-06-2013 eeninwaarheid.info - Mening over Vermaning 1

De redactie citeert het volgende artikel volledig:

17-05-2013 Gereformeerde kerkbode Groningen Fryslân Drenthe - ds. J. Kuiper - Heel de bijbel

Laatst aangepast op dinsdag 25 februari 2014 22:51  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]