Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Uit de media Scenario GKv ds.: over 20 jaar zijn GKv allemaal PKN

Scenario GKv ds.: over 20 jaar zijn GKv allemaal PKN

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Over twintig jaar zijn wij – de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) – allemaal PKN. Dat is niet mijn voorspelling; die is ooit uitgesproken door een PKN-predikant.

Het is een scenario. Die dominee had geen glazen bol, ik heb die ook niet, niemand. Maar het scenario lijkt me wel realistisch genoeg (afgedacht van de termijn) om eens te doordenken. Wat zou er dan gebeuren?

Ik ga nu niet beredeneren waarom ik het visioen realistisch vind, welke aanwijzingen ik ervoor zie. Dat zou een onderwerp apart zijn. Ik ga ook niet zeggen wat ik ervan zou vinden; dat zou opnieuw een onderwerp op zichzelf zijn. Ik probeer alleen een toekomstplaatje te schetsen. Daarbij maak ik gebruik van wat in verleden en heden, in Nederland en daarbuiten, al praktijk is geworden.

(...)

Soms komt bij een van de voormalige voorvechters van kerkelijke eenheid de ongemakkelijke twijfel op of dit nu wel is wat ze ooit bedoelden. Ze troosten zich met de gedachte dat er tenminste nog iets kerkelijks gebeurt waar mensen zich toe aangetrokken voelen en zich voor willen inzetten, en dat de Geest waait waarheen hij wil. En dat je natuurlijk niemand veroordeelt. De vraag of daarmee ook meer mensen vrijgesproken en gered worden, blijft buiten beeld.

Aldus GKv theoloog en journalist drs. Piet Houtman op zijn weblog getiteld "Visioen van kerkelijke eenheid" d.d. 24 september 2013.

Mijn verwachting was dat de GKv binnen tien jaar al zijn opgegaan in een of andere combinatie van CGK, NGK en PKN. Zie mijn artikel "GKv: krimp en identiteitscrisis" d.d. 23 februari 2013. En het zou mij niet verbazen

dat ik met tien jaar aan de ruime kant zit. Godsdienstsocioloog Gerard Dekker voorspelde in februari 2013 dat bijvoorbeeld vrouwen over twintig jaar volop zullen meedoen in het vrijgemaakte ambtswerk. Bron: nd.nl ‘Ook vrijgemaakten willen voor vol worden aangezien’ d.d. 28-02-2013. Maar een half jaar (!) later stellen GKv deputaten "M/V in de kerk" dat de vrouwen in alle ambten kunnen dienen omdat er geen belemmeringen in de Schrift zijn gevonden.

JT

 

 


Zie ook:

trouw.nl 12-02-2015 'Dominee die bestaan Jezus ontkent mag blijven' (PKN dominee Edward van der Kaaij ontkent dat Jezus heeft bestaan)

De Nijkerkse dominee die ontkent dat Jezus heeft bestaan, hoeft geen ontslag of zware tucht te verwachten. Een vermanende brief kan ook voldoende zijn. Dat schrijft de landelijke scriba (secretaris) van zijn kerk, Arjan Plaisier.

Arjan Plaisier zei verder over Paulus:

"Hij (Paulus - JT) zei niet: 'Gooi de mensen die dat beweren de kerk uit'. Waarom hij dat niet deed? Misschien omdat je dan kan blijven gooien. Het eind is zoek."

Trouw eindigt met

Dat een tuchtprocedure om vrijzinnigheid in de PKN niet ondenkbaar is, ontdekte de Zeeuwse dominee Klaas Hendrikse enkele jaren geleden. Zijn opvatting dat God 'niet bestaat, maar gebeurt', leidde tot een kerkelijk onderzoek. Daaruit bleek dat hij dat hij 'de fundamenten van de kerk' niet aantastte.

11-11-2013 gereformeerdekerkblijven.nl - H.W. van Egmond/P.L. Storm - De ruimte van Slotman

Maar het mag toch niet gebeuren dat er ruimte wordt gegeven aan een ‘stroom’ die over het verbond van God met de gelovigen en hun kinderen, anders spreekt dan zondag 27 HC en de Dordtse Leerregels? En wanneer er mensen zijn die hun gereformeerde broeders willen vertellen dat ze kerkelijk ruimte moeten geven aan hen die de kerk als instituut op aarde als een menselijke instelling zien, is dat toch in strijd met wat we samen uitspreken in art. 27-29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis?

Te klein?

Volgens ons is het niet teveel gezegd wanneer we stellen dat de ruimte die Slotman bepleit de nood van de GKv zal vergroten. Een te klein kerkverband? De stelling alleen al is onbegrijpelijk. Immers we meten de kerk, c.q. het kerkverband niet af naar haar omvang of aantal, maar aan de verbondenheid die deze kerk (dit kerkverband) laat zien met Jezus Christus als haar Hoofd in de hemel.

06-11-2013 nd.nl - Hans Slotman • vrijgemaakt-gereformeerd predikant in Zwolle - Eén kerkverband is te klein

29-10-2013 nd.nl - Henk Westerhof • voorzitter Comité Welkomdiensten Assen - Tijd voor eenheid in kerken is rijp

Lokale initiatieven laten zien dat kerken naar eenheid zoeken. Op persoonlijke titel zetten voorgangers hoopgevende stappen.

28-10-2013 nd.nl - Gerard ter Horst - Streven naar een federatieve kerk

DORDRECHT - De stuurgroep van de Nationale Synode wil in 2018 de weg inslaan naar een kerkverband waarvan alle protestantse kerken zelfstandig deel uitmaken. Dit zogeheten federatief kerkverband bestaat al in Duitsland.

Leden van de stuurgroep zijn o.a. prof.dr. B. Kamphuis (GKv), ds. W. van 't Spijker (CGK). Leden van de Raad van Advies van de Nationale Synode zijn o.a.: prof.dr. M. te Velde (GKv), prof.dr. H.G.L. Peels (CGK), twee leden van de Gereformeerde Gemeenten en een lid van de Remonstrantse Broederschap.

01-10-2013 refdag.nl Prof.dr. G. van den Brink - Voorspelling McGrath over toekomst van de kerk langzaam in vervulling

De Britse theoloog Alister McGrath voorspelde enkele jaren geleden het einde van het protestantisme. De tendensen die McGrath signaleerde, tekenen zich steeds duidelijker af, illustreert prof. dr. G. van den Brink.

18-08-2009 refdag.nl Maarten Stolk - „Hooggeschoolde predikant steeds belangrijker” - interview met PKN dr. H. de Leede" - citaten:

Onderzoeksbureau Kaski becijferde dat de Protestantse Kerk binnen twintig jaar de helft van haar leden verliest. Hoe ziet u de toekomst van de kerk?
„Tijdens mijn vakantie heb ik het boek ”Een seculiere tijd” van de Canadese filosoof Charles Taylor gelezen. Ik denk dat Taylor gelijk heeft als hij stelt dat in onze samenleving de traditionele, kerkelijke gestalte van het christelijk geloof niet zal overleven. Veel dingen vielen door Taylors boek op hun plek. Waarom een volkskerk als de Nederlandse Hervormde Kerk echt voorbij is. Waarom een eenvormige beginselenkerk als de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt het niet houdt. En ook waarom een mainstreamkerk als de Protestantse Kerk zo moeilijk een bindende factor wordt voor moderne gelovigen. De kerk moet zoeken naar nieuwe vormgeving, die past bij een netwerksamenleving.”

Het lijkt mij wijzer dat de kerk beter dicht bij de Schrift kan blijven en Gods Woord trouw laat schijnen en toepassen op heel ons leven. Dat we dus ons heil niet zoeken bij de zoektocht van de mens, maar bij het licht van Gods Woord. Dat de kerk zich niet gaat aanpassen aan de wereld, maar dat de kerk Gods Woord doet lichten over kerk en samenleving. We hebben tot nu toe toch wel voldoende ervaring opgedaan met kerken die zich aanpassen aan de wereld? Met al die aanpassingen bedekt men het werkelijke probleem: dat zij die bij Christus horen zich niet meer dagelijks willen bekeren. Daarom is de afval zo groot. Daar ligt de wortel van het probleem: ongeloof ! En dat pak je niet allereerst aan door de vormen aan te passen. Dat pak je wel aan door je te richten op zuivere woordverkondiging en het trouw toepassen van de tweede sleutel van Gods koninkrijk!

Laatst aangepast op donderdag 12 februari 2015 19:18  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]