Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home DGK Publicaties Over de DGK Voorlichtingsavond voor verontrusten in GKv - te Zwolle 31-10-2013 - met audio-opname

Voorlichtingsavond voor verontrusten in GKv - te Zwolle 31-10-2013 - met audio-opname

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

31 Oktober a.s. wordt er voor verontrusten in de GKv een voorlichtingsavond te Zwolle georganiseerd door leden van De Gereformeerde Kerken (hersteld). De avond begint om 19:45 en wordt gehouden in kerkgebouw De Hoeksteen, Scheldelaan 141 te Zwolle. Korte lezingen worden gehouden door: ds. E. Heres, ds. S. de Marie en dr. P. van Gurp.
Klik hier voor de google-maps-lokatie Scheldelaan 141 te Zwolle.

Klik hier voor de audio-opname van de DGK voorlichtingsavond voor verontruste GKv broeders en zusters te Zwolle d.d. 31-10-2013.

Hieronder vindt u de uitnodigingsbrief.


Uitnodiging voor voorlichtingsavond voor verontrusten
31 Oktober 2013, De Hoeksteen, Scheldelaan 141, Zwolle
Aanvang 19.45 u.

Dalfsen/Zwolle, 25 september 2013

Geachte broeders en zusters,

Wij schrijven u als leden van De Gereformeerde Kerken (hersteld) vanwege onze grote betrokkenheid bij de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Wij waren vroeger één met u: broeders en zusters van één huis. Onder u zijn nog vele familieleden, vrienden en bekenden van ons. Met hen moeten we door onze vrijmaking nu al zoveel jaren de kerkelijke band missen. Ons hart gaat niet alleen naar u uit, maar naar allen die de Here in waarheid willen dienen. Ons verlangen is om werkelijk samen verenigd te zijn in de eenheid van het ware geloof, om in één huis eendrachtig de Here te dienen en te eren op een Hem welbehaaglijke wijze.

Wij moesten destijds bij onze vrijmaking constateren dat

er al een breed verval was gekomen in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Dat gold niet alleen synode-uitspraken maar ook het brede kerkelijke leven. Daarom meenden wij te moeten oproepen tot bekering en vrijmaking. Niet allen die werkelijk bezwaard waren, zijn ons daarin gevolgd, zij zijn als verontrusten in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt achtergebleven.
Sommigen van hen zijn nu niet zo verontrust meer. Anderen hebben wel volhard, maar zijn nog steeds lid van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt gebleven.

Aan de andere kant heeft het proces van aanpassing aan de wereld en afwijking van de Schrift zich de afgelopen tijd in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in hoog tempo steeds verder voortgezet. Vooral worden door de moderne uitleg van de Schrift steeds meer fundamenten omvergehaald (Psalm 11:3).
Er zijn daarom onder u ook broeders en zusters die meer dan voorheen oog hebben gekregen voor ontwikkelingen die steeds duidelijker en openlijker in strijd zijn met Gods Woord.

Als laatste blijk daarvan mag toch gelden het rapport van deputaten M/V in de kerk, waarin wordt voorgesteld om voortaan alle bijzondere ambten open te stellen voor de vrouw.
Ook de ontwikkelingen aan de Theologische Universiteit in Kampen doen het ergste vrezen op het gebied van Schriftuitleg en prediking. Er zou veel meer te noemen zijn.
Meerdere buitenlandse zusterkerken hebben recent het een en ander daarvan opgesomd in ernstige vermaanbrieven aan uw kerken.

Alles bij elkaar genomen zien we nu na zoveel jaren - tien jaar na de Vrijmaking van 2003 en drie jaar na de Vrijmaking van 2010 -, reden om u als verontruste broeders en zusters hartelijk uit te nodigen voor een informatieve avond waarin we willen stilstaan bij de kern van de problematiek.
Waarom hebben wij ons vrijgemaakt?
Wat is er wezenlijk aan de gang in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt?
Wat is het perspectief van deze ontwikkelingen?
Wat staat een ieder nu te doen, die trouw wil blijven aan Schrift en belijdenis?
Welke moeiten moeten daarvoor worden overwonnen?
Welke keuzen moeten er worden gemaakt?

Op deze avond, die op DV 31 oktober 2013 gehouden wordt in het kerkgebouw De Hoeksteen, Scheldelaan 141 te Zwolle, zullen drie predikanten een korte lezing houden. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanvang 19.45 u.

Programma:

Opening
Voordracht 1: ds. E. Heres over: “Waarom wij ons hebben vrijgemaakt”
Voordracht 2: ds. S. de Marie over: “Een geest van dwaling”
Voordracht 3. dr. P. van Gurp over: “Wat kan de rechtvaardige dan doen?”
Pauze
Beantwoording van (schriftelijke) vragen
Sluiting

Wij hopen en bidden dat velen van u, die werkelijk verontrust zijn over de ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, aan deze uitnodiging gehoor zullen geven.
Wij hopen en bidden vooral dat deze avond mag bijdragen tot het inzicht in ieders dienst aan het kerkvergaderend werk van onze Here Jezus Christus.

Met hartelijke groet,
Namens het organiserend comité,

F. Velthuis (Dalfsen)
H.J. Mooibroek (Zwolle)

 


Bron (pdf): Uitnodigingsbrief Voorlichtingsavond 31 okt 2013 DEF..pdf

 


 

Zie ook:

07-06-2014 werkenaaneenheid.nl Oproep aan verontrusten binnen de GKv - lezingen eerste voorlichtingsavonden vanuit DGK

13-11-2013 bderoos.wordpress.com - De link tussen Amos 6 en PAB- citaat slot:

In Amos 6 kondigt de profeet het zonder omwegen aan: God zal de wereld oordelen.

Daarom moet de boodschap aan de kerk niet zijn: mensen, doe ês een beetje lief.
De boodschap moet zijn: u heeft wellicht gelijk; laten wij samen Gods Woord gaan lezen.

De verwijzingen naar Gods Woord mis ik ten enen male in de column van Bergwerff.
Nog sterker: uit het schrijven van PAB rijst een merkwaardig beeld van De Gereformeerde Kerken op.
Wij zien een stelletje dogmatische drammers dat je beter mijden kunt.
Wij zien moeilijkdoenerige figuren die tobberig in de kerk rondlopen.
Wij zien ingewikkeld denkende types die voor een gewoon mens maar moeilijk te volgen zijn.

Laat ik het maar ronduit zeggen: Bergwerff blijkt goed in het tekenen van karikaturen.

Misschien moet Bergwerff eens een poosje in zijn Bijbeltje gaan lezen.
Ik ben benieuwd wat PAB’s gedachten zijn bij Amos 6.

09-11-2013 nd.nl - Peter Bergewerff - De valse rust van de vrijgemaakten (€ 0,50)

Elke dag vinden alleen al in ons land tientallen lezingen, congressen en symposia plaats. Als reizend commentator kiest Peter Bergwerff er onderweg één uit, geeft een impressie en plaatst kanttekeningen.

Hij geeft een schets van bovengenoemde samenkomst en een veroordeling.

Laatst aangepast op maandag 15 september 2014 10:32  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]