Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Overige relevante stukken ivm synode GKv 2014 te Ede

Overige relevante stukken ivm synode GKv 2014 te Ede

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Opvallend zijn de overige (!) binnengekomen stukken (bron: Thematische agenda versie 19-02-2014):

Zie hoofdmenu "Synode GKv Ede" voor alle (m.i.) relevante stukken en artikelen op onderwerp:

Liturgie en kerkmuziek

 • 10-01-2014 GK Ten Boer - verzoekt om NIET tot besluit te verheffen het voorstel inzake de liturgie voor de uitvaartdienst

Ondersteuning ontwikkeling gemeenten

 • 07-01-2014 GK Katwijk - pleit voor duidelijkere regels aangaande identiteit (inclusief ondertekening van het ondertekeningsformulier voor ambtsdragers van missionaire gemeenten)

Kerkelijke eenheid

 • 14-04-2012 GS GK (hersteld) - GS vd Ger. Kerken (hersteld) Hasselt 2011: herhaalt de oproep om terug te keren tot trouw aan God de Almachtige
 • 30-06-2013 GK Marum - Acta HW, art. 77 besluit 1a en c1 en 2 - roept op om samenwerking in de Nationale Synode te stoppen
 • 30-08-2013 GK Kornhorn - Acta HW, art. 77 besluit 1a en c1 en 2 - roept op om samenwerking in de Nationale Synode te stoppen
 • 07-01-2014 GK Katwijk - verzoekt rekening te houden met een aantal opmerkingen over het rapport
 • 15-12-2013 GK Kornhorn - verduidelijkt en handhaaft zijn revisieverzoek, zie 71-R-3 + bijlage
 • 10-01-2014 GK Ten Boer - Acta GS H'wijk art. 76: deelt mee de besluiten van de GS Harderwijk NIET te ratificeren en roept op om de deelname aan de Nationale Synode te be√ęindigen
 • 10-01-2014 GK Ten Boer - Acta GS H'wijk art. 81: deelt mee de besluiten van de GS Harderwijk niet te ratificeren en handhaaft het verzoek de gesprekken met de NGK af te breken
 • 15-01-2014 GK Marum - verduidelijkt en handhaaft zijn revisieverzoek, zie 71-R-2 + bijlage DKE

 


De link naar Beleidsrapport 2014 deputaten betrekkingen buitenlandse kerken (1 november 2013)


De link naar alle beleidsrapporten


De link naar Synode GKv Ede 2014


De link naar de lijst (pdf) van afgevaardigden


De link naar de dagagenda en de thematische agenda. Dat is de lijst met ingekomen stukken, gesorteerd op onderwerp. Zie in dit artikel de meest opvallende binnengekomen stukken.


De link naar een voorlopige planning (concept-overzicht vergaderdagen) gemaakt van de vergaderdagen tijdens de synode.

Laatst aangepast op maandag 05 mei 2014 23:25  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]