Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Nader Bekeken - HJCCJ Wilschut - Typisch vrijgemaakt?

Nader Bekeken - HJCCJ Wilschut - Typisch vrijgemaakt?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

In een kroniek van Nader Bekeken (januari 2009) schreef ds. H.J.C.C.J. Wilschut een leerzaam artikel over de lengte van de kerkorde.


Typisch vrijgemaakt?

Afspraak is afspraak. Aan de discussie daarover in het Nederlands Dagblad oktober/november 2008 gaven we in de vorige Kroniek aandacht. Een onderdeel uit die discussie willen we dit keer nader bekijken. Te vinden in de bijdrage van ds. S. de Jong in het ND van 14 november 2008. Als vrijgemaakt-gereformeerde kerken zouden wij alles hebben dichtgespijkerd met regels. Maar is het wel zo typisch vrijgemaakt?

Veel geregeld

Onder bovenstaand (tussen)kopje schrijft ds. De Jong in zijn bijdrage ‘Kerkelijk leven is meer dan kerkorde’:

Kijk je naar wat wij als Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) allemaal geregeld hebben, dan kom je tot een hele waslijst: dopen, avondmaal vieren, geloofsbelijdenis, bevestiging van ambtsdragers, huwelijk etc. is allemaal strak geregeld. Zelfs de gebeden staan voorgeschreven. De te zingen liederen staan vast. Dat heeft ertoe geleid dat je nogal eens als reactie op mooie, Bijbels verantwoorde initiatieven hoort: ‘zal wel weer niet mogen’ of ‘mag dat van de kerkorde’? Ook gaat er heel veel tijd en energie zitten in de uitleg en toepassing van regelgeving. Prof. Douma heeft het over broers en zussen die de vrijgemaakte kerken verlaten om de leer rond doop en verbond. Die ken ik ook. Maar ik ken ook mensen die weggaan om de strakheid, het gemis aan spontaniteit, de formulierendwang.

Wat ds. De Jong hier hardop zegt, kun je vaker binnen de kerken horen. Vandaar dat dit aparte aandacht waard is. De verzuchting klinkt breder: ‘Al die regeltjes bij ons! Typisch vrijgemaakt!’

Sobere KO
Maar is het waar? Wie de gereformeerde kerkorde nagaat – ieder kan het doen, u vindt de KO achter in het Gereformeerd Kerkboek – merkt hoe uitgesproken sober deze is. Er wordt een aantal algemene regels geformuleerd. Niet alles is tot in detail geregeld, het blijft bij
hoofdlijnen. De gereformeerde kerkorde is allerminst een uitgewerkt wetboek. En expres.
‘Opdat de kerkenordening niet het leven der kerken binde en eene plaats ontvange, die haar niet toekomt, is het ten zeerste aan te bevelen, dat het getal der bepalingen in die kerkorde zoo
klein mogelijk gehouden worde. Het voorbeeld der Roomsche kerk en van sommige kerken der Reformatie heeft duidelijk aangetoond, hoe eene kerk door eene veelheid van bepalingen haar geestelijk karakter kan verliezen’ (H. Bouwman, Gereformeerd Kerkrecht I, Kampen 1928, p. 327).

De soberheid van onze KO valt temeer op, wanneer je de kerkorde van de PKN daarnaast legt. Dáár heb je nu echt een kerkorde die in de richting van een wetboek gaat. Zo gaat dat in een centraal geleide organisatie. Het boekwerk van P. van den Heuvel (red.), De toelichting
op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (Zoetermeer 2004) heeft dan ook meer van een wegwijzer in het oerwoud van alle bepalingen dan dat er principieel wordt toegelicht.
Het valt in onze KO wel mee met ‘al die regeltjes’!


Laatst aangepast op dinsdag 05 november 2013 17:38  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]