Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Nader Bekeken kritisch in november nummer op M/V in de kerk

Nader Bekeken kritisch in november nummer op M/V in de kerk

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

In het novembernummer van Nader Bekeken wordt veel aandacht besteed aan het deputatenrapport M/V in der kerk die concludeerde dat vrouwen in alle ambten kunnen dienen in de GKv.

Ds. Joop Schreuder toont aan waarom de visie van deputaten aanvechtbaar is en de conclusies vergaand. We zijn gebonden aan wat Gods Woord zegt, ‘dat is niet ongeloofwaardig; dat is prima te verdedigen’.

Vervolgens legt ds. Pieter Boonstra uit in hoeverre er in het deputatenrapport sprake is van een andere/nieuwe manier van bijbellezen. Die heeft ‘ook consequenties voor andere onderwerpen waarin we een groeiende kloof ervaren tussen het onderwijs van de Bijbel en opvattingen in onze samenleving’.

Ds. Hans de Wolf vraagt zich af of Myriam Klinker-De Klerck in haar dissertatie Herderlijke regel of inburgeringscursus? nu wel voorstander is van de visie van het deputatenrapport.

In de Persrevue haalt ds. Perry Storm heel verschillende reacties op genoemd deputatenrapport aan uit diverse andere bladen. Onder andere deze: "Maar intussen zijn wel altijd wij het die dit bepalen;het criterium ligt buiten de bijbeltekst zelf" aldus kritiek vanuit Opbouw (NGK) die dit als zwakte aanwijst in het deputatenrapport M/V in de kerk.
Verder geeft hij een aantal kritische vragen door ten aanzien van het nieuwe Liedboek.

Als het gaat om gereformeerd onderwijs, hebben we de luxe niet meer om ons bezig te houden met discussies op grond van verbond en doop. Onder andere die conclusie trekt Balten Pieter Hagens uit de vriendenbundel die is aangeboden aan Ton van Leijen bij zijn afscheid als LVGS-beleidsmedewerker.

Via Twitter (20 nov.) gaf Nader Bekeken te kennen dat dit nummer ook aan alle kerkenraden zal worden verzonden in verband met de bespreking van het deputatenrapport M/V in de kerk.

 

Bronnen:

16-11-2013 eeninwaarheid.info DJ Bolt - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 6 - Samenvattingen van artikelen Nader Bekeken:

  • J.J. Schreuder - Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie en van
  • ds. P. Boonstra - Een nieuwe manier van bijbellezen en van
  • ds. Joh. de Wolf - Christelijk of burgerlijk, waar gaat Paulus voor?

gkv.nl - 20-11-2013 - Nader Bekeken ‘De Royale Strooier’

woordenwereld.nl - november 2013 - Joop Schreuder - Het rapport Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie.

Zie ook Nader Bekeken -> Deze maand

Zie ook het begin van twee artikelen in het november (2013) nummer van Nader Bekeken: Joop Schreuder: De Hermeneutische visie van deputaten en Pieter Boonstra: Een nieuwe manier van bijbellezen

Overige relevante links:

14-06-2010 nd.nl € 0,25 - Man en vrouw gelijkwaardig, maar in gezagsrelatie

SPAKENBURG - Predikant Joop Schreuder gaf drie jaar leiding aan een vrijgemaakt-gereformeerde bezinning op de positie van vrouwen in de kerk.

Nu presenteert hij een eigen visie: vrouwen mogen breed en creatief ingezet worden, uitgezonderd het geestelijk leiden of onderwijzen van de hele gemeente.'Vrouwen, weest uw man onderdanig' - het was een Bijbelse notie waar ds. Joop Schreuder aan het begin van zijn predikantenbestaan in 1976 zich niet zoveel bij kon voorstellen. ,,Ik heb een lieve vrouw, we doen alles ...

2010 april - Joop Schreuder - Liefdedienst m/v (pdf) Man en vrouw in het huwelijk en in de kerk - een gemeenteschets - citaat slot:

God maakt verschil tussen mannen en vrouwen. En niet iedereen is geroepen om op dezelfde wijze leiding te geven. Juist dankzij alle verscheidenheid kunnen we elkaar prachtig aanvullen, als we ons laten leiden door de Geest van God en door liefde voor onze Heer. Het blijft een uitdaging om eraan te werken dat de door God aan mannen en vrouwen geschonken gaven maximaal uit de verf komen. Dan bloeit de liefdedienst. Voor God en voor de naaste.

Laatst aangepast op dinsdag 25 februari 2014 22:54  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]