Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Een hermeneutische krachtmeting in Hamilton (CA)?

Een hermeneutische krachtmeting in Hamilton (CA)?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Door de Theologische Seminarie (CRTS) van de Canadese Gereformeerde Kerken (CanRC) wordt momenteel geadverteerd voor een conferentie getiteld: 'Correct omgaan met het Woord der Waarheid: gereformeerde hermeneutiek van vandaag'3. Het staat gepland op 16-18 januari 2014 te Hamilton, Ontario, Canada.

Van bijzonder belang is het feit dat 51 (van de 11) sprekers van de vrijgemaakt-gereformeerde Theologische Universiteit van Kampen (TUK) komen. De GKv is de Nederlandse zusterkerk van de CanRC.

Dit is zo opmerkelijk omdat de Canadese Gereformeerde Kerken de GKv ernstig hebben vermaand voor aanvaarding van schriftkritische wetenschap aan de TUK. De Synode (2013) van de CanRC zei dat 'als zulke standpunten worden gepresenteerd en gepromoot, deze het gereformeerde karakter van de TUK zal ondermijnen'. Verder verklaarde de synode dat ze niet begrijpt hoe een kerkverband die beweert te zijn onderworpen aan het Woord van God de opvattingen van dr. Paas en dr. Van Bekkum kunnen tolereren als zijnde in overeenstemming met Schrift en belijdenis. De Synode toonde zich bezorgd over de visies van, of getolereerd door, de TUK die sporen laten zien van schriftkrtiek en die afwijken van Gereformeerde hermeneutische principes zoals weergegeven in de artikelen 5 en 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (onfeilbaarheid, duidelijkheid en volkomenheid).

Emeritus prof.dr. John Byl vraagt zich af op zijn weblog bylogos.blogspot.nl:

 • Wat is het doel van deze conferentie? De CanRC Synode heeft toch al duidelijk genoeg gemaakt dat de TUK niet goed omgaat met Gods Woord en niet-gereformeerde hermeneutiek tolereert?
 • Proberen de Canadese professoren om de tegenstanders te overtuigen van het verkeerde van hun hermeneutische visies? (Dat zou een waardig doel zijn.)
 • Is een publieke conferentie wel het juiste middel om deze doelen te bereiken? Doe je dan geen afbreuk aan de ernst van de door de TUK gepromote hermeneutiek?
 • Er is niet veel tijd op de conferentie voor een grondige discussie. Zal die 'nieuwe hermeneutiek' wel afdoende kunnen worden betwist en weerlegd?

Het zou betreurenswaardig zijn als de deelnemers deze conferentie verlaten met meer vragen dan antwoorden. Ten onrechte kunnen ze gaan denken dat de gecensureerde TUK benadering slechts een ander geldig gereformeerde manier is om correct om te gaan met Gods Woord.

Binnen 1 dag kwam de volgende reactie van het hoofd van de Canadese gereformeerde seminarie: Dr. Gerhard H. Visscher:

Hoewel ik niet een lange discussie hierover wil aangaan op uw forum, zijn er enkele punten die nuttig kunnen zijn voor de lezers om zich te realiseren:

 1. Lang voordat de Canadese vermaning aan de GKv was gepubliceerd, heeft de TUK de CRTS gevraagd over de mogelijkheden om samen een conferentie te houden - waarop we positief hebben gereageerd en de voorgestelde hermeneutiek als een passend discussieonderwerp beschouwden.
 2. Ten tweede moet worden opgemerkt dat de Synode van 2013 niet de relaties heeft verbroken met de GKv, dus blijven we een zuster-relatie met hen onderhouden. Het doel van zulke relaties is om te discussiëren, elkaar te corrigeren en aan te moedigen. Als we dat zouden kunnen doen via openbare kranten, tijdschriften en dergelijke, moet het ook geen probleem zijn om dit te doen door middel van een conferentie. Zo'n face-to-face discussie zal dan plaatsvinden in twee openbare zittingen, een conferentie op academisch niveau, in persoonlijke gesprekken en in een besloten preconferentie. De bedoeling is om samen te bespreken wat het betekent om te gaan met het Woord van de waarheid in de eenentwintigste eeuw. Veel daarvan kan ook nut hebben in een publieke setting.

U kunt er van verzekerd zijn dat als zij of wij niet-gereformeerde standpunten aanhangen, deze niet onbestreden zullen blijven.

Ik heb goede hoop dat onze federatie dankbaar zal zijn voor de betrokkenheid van de CRTS in een dergelijk evenement met leiders van haar kerkelijke zuster.

Daarop reageerde prof.dr. J. Byl als volgt:

 • Ik wil er toch op wijzen dat een aanbeveling voor een conferentie over hermeneutiek met professoren van CRTS en TUK werd gemaakt door het Comite voor betrekkingen met kerken in het buitenland op de Canadese Gereformeerde Synode van 2010.
 • Verschillende kerken hebben bezwaar gemaakt tegen zo'n conferentie, vanwege de ernst van de kwestie. De Synode van 2010 heeft de aanbeveling voor een conferentie over hermeneutiek niet goedgekeurd, hoewel zij wel de suggestie heeft gedaan om een conferentie over hermeneutiek te houden in b.v. de ICRC2 omgeving.

Ook ds. R.A. Schouten (CanRC) reageerde op prof.dr. Byl:

Ik kan uw zorgen over de vraag of een conferentie de beste manier is om om te gaan met ernstige dwalingen begrijpen. Maar het is vrij duidelijk dat de conferentie bedoeld is om de geest van dwaling die werkt in de GKv en de TUK bloot te leggen. Een blik op de lijst van sprekers uit de CRTS en de titels van hun toespraken geven aan dat het doel is om een historisch gereformeerde hermeneutiek te verdedigen tegen sluipend liberalisme.

Byl vertrouwt erop dat de CRTS professoren inderdaad de TUK dwaling zal blootleggen en deugdelijk weerleggen. Zijn zorg is dat als dit gebeurt door middel van een publieke conferentie - waarin de TUK hoogleraren evenveel tijd krijgen om af te leiden, weerwoorden onschadelijk te maken, of de zaak te compliceren - dit hen de mogelijkheid biedt om de zaak te vertroebelen, althans in de hoofden van velen.

Ook één van de organisatoren (John van Popta) van deze conferentie reageert op persoonlijke titel (hieronder de engelse tekst, later hoop ik de nederlandse vertaling weer te geven):

Dear Dr. Byl

(Full disclosure: I sit on the committee that organizes the CRTS Annual Conference, but I am not speaking for it in this post.)

Just because the 2010 Synod "observed" that several (actually less than 6%) of the churches did not agree with the recommendation of the committee to organize conferences on hermeneutics, and seem to have suggested that the “concerns are not topics for a scholarly debate...". And just because the same synod in its “considerations” suggested that “organiniz[ing] a conference can have its merits within e.g. the ICRC setting, but it is not sufficient to address serious concerns”, does not mean that a conference should not be held. Furthermore, no one is suggesting that this will be a ‘sufficient’ response.

The recommendation from the Committee for Relations with Churches Abroad (Fall 2009) was that (the churches via its) “Synod decide: 4. To seek ways to organize conferences on hermeneutics which would involve professors currently teaching in Hamilton, Kampen and perhaps elsewhere.” True, this recommendation was not acted on. However, decisions of assemblies have effect in what is decided, not in what was not decided. A recommendation may not be accepted, or a motion may be defeated, for all sorts of reasons which we will never know. The broader assemblies don't make all kinds of decisions. It would be “synodical” in the worst way to think that since a recommendation (made to the churches 4 years ago) “to seek ways to organize conferences” was not acted upon then, means it is now forbidden, or even unwise or improper, much less, unhelpful, to hold one now.

With respect

John van Popta

Waarop dr. Byl reageert:

You raise an interesting procedural question: Is it proper for the CRTS to implement in 2014 precisely that controversial recommendation that was addressed, but not approved, by the churches in 2010?

In my opinion, it is not. The CRTS exists solely by and for the churches. It has no self-autonomy; it is fully accountable to the churches. As such, the CRTS should be sensitive to the concerns of the churches. Hence, given the background, it seems to me that the CRTS should have consulted the churches.

En dr. Visscher:

Your memory is better than ours. The 2010 Synod discussion did not even enter into our discussion when we agreed to a conference nor to the topic. I don't believe anyone even remembered that synod discussion. I certainly didn't. That being said, I fail to see that Synod was saying that such a conference could not happen. It just did not mandate it nor believe that it would be enough to bring about the desired result.

Likewise, we have no grandiose aspirations. We simply believe the discussion is appropriate, worthwhile, and a Christian obligation.

En dr. Byl:

Thank you for your elaboration.

Let me stress that I am glad that the CRTS is openly confronting the new hermeneutics coming from TUK. I trust that the CRTS professors will boldly defend Biblical truth and Reformed hermeneutics. And I hope that the conference will prove to be completely successful in exposing and refuting TUK error.

en

Of course, whatever misgivings we may have about the speakers and format, the conference will go ahead. And I do believe it that this is better than having no hermeneutics conference at all.

We thus hope and pray that the conference will indeed be entirely successful in defending Biblical truth and refuting error.

Op 22 januari 2014 reageerde GKv ds. Kim Batteau

I support the doctrine of the inerrancy wholeheartedly, as expounded by my teachers at Westminster Seminary, Philadelphia, fro 1969-1972, including Prof. Cornelius Van Til. I am quite worried that there is little support for this important doctrine, which is totally confessional (see the Belgic Confession on Scripture), here in our churches in The Netherlands (RCN (Liberated)). I hope we will return to this doctrine, as defended historically by Klaas Schilder and A.G. Honig.
J.M. (Kim) Batteau, emeritus minister of the RCN (L) church of The Hague-Center/Scheveningen. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Op 23 januari stelde David deVos de vraag

Dear Dr. Byl. The conference is now over. What comments can you now make?

Dr Byl reageerde daarop:

I was not at the conference, and have not as yet heard or seen any of the lectures or discussions. I did speak to several people that were present. Their impression was that this conference was an eye-opener for many that attended: there was a distinct difference between the traditional Reformed hermeneutics defended by the CanRC, and the "new" hermeneutics of the TUK.

So, it seems that the conference has served to convince more members of the CanRC that the GKV has very serious theological problems.

 

Wordt vervolgd - DV. (Zie ook onderstaande (Nederlandse en Engelse) reacties van Koert van Bekkum, Hans Burger, CRTS student Jeremy de Haan, CRTS rector prof. Visscher, organisator John VanPopta en enkele citaten uit een bezoekverslag van br. D.J. Bolt die aanwezig was op deze conferentie)

JT

1De vrijgemaakt gereformeerde sprekers zijn:

Dr. J.M. Burger A Soteriological Perspective on our Understanding
Dr. A.L.Th. de Bruijne Christian Ethics and God's use of the Bible
Dr. B. Kamphuis The Hermeneutics of Dogma
Dr. G. Kwakkel The Reader as Focal Point of Biblical Exegesis
Dr. K. van Bekkum Some Remarks on the Reformed Hermeneutics of Biblical Historical Narrative

 

 

 

 

2ICRC = The International Conference of Reformed Churches

3Hermeneutiek gaat over de regels en methoden die nodig zijn om de Schrift te verstaan, over de wijze waarop je de Schrift moet uitleggen.
De nieuwe hermeneutiek komt erop neer dat we de Bijbel pas goed kunnen uitleggen en begrijpen, als we heel goed op de hoogte zijn van de (manier van) geschiedschrijving van de oud-oosterse volken en vooral ook goed op de hoogte zijn van de toenmalige en huidige cultuur. Men gaat er in de nieuwe hermeneutiek van uit dat God sprak tot de mensen in een toenmalige, specifieke context (omgeving, cultuur, heersende normen en waarden). De betekenis van dat woord in de toenmalige context tot de mensen die toen leefden zouden we vandaag opnieuw moeten vertalen/omzetten naar de huidige context. Zo kan een nieuwe betekenis worden ontdekt voor vandaag. De context krijgt daarin heel veel gewicht, kan zelfs doorslaggevend zijn voor de betekenis van een bijbelgedeelte. Een concreet voorbeeld is de vrouw in het ambt of homoseksualiteit. Dat Paulus dit in het Nieuwe Testament afwijst zou dan met name te maken hebben met de toen heersende opvattingen. Omdat vandaag andere opvattingen heersen zou Paulus, als hij tot de mensen in deze tijd zou spreken, met een andere boodschap zijn gekomen, bijvoorbeeld: juist wel de vrouw in het bijzonder ambt toelaten.

Overige afkortingen:
CRTS = Canadian Reformed Theological Seminary
CanRC = Canadian Reformed Churches
TUK = Theologische Universiteit Kampen (van de GKv)
GKv = Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Bronnen:

28-11-2013 bylogos.blogspot.nl - prof.dr. John Byl - Hermeneutic Showdown in Hamilton? (incl. reactie hoofd Canadese seminarie)

27-05-2013 werkenaaneenheid.nl - Tweede vermaanbrief voor GKv van Canadese Kerken

De hierboven genoemde advertentie op de website van Canadian Reformed Theological Seminary

De voorlopige agenda (structuur) van deze conferentie (pdf)

Meer details over de inhoud van de toespraken

Pagina op facebook speciaal voor deze conferentie

De website van de Canadian Reformed Theological Seminary


 

Zie ook:

03-02-2014 werkenaaneenheid.nl - Hoe moeten we de bijbel lezen - na de hermeneutische conferentie te Hamilton (Canada) - diverse artikelen en verwijzingen na de conferentie

30-01-2014 tukampen.nl - Alie de Vos - HISTORISCHE CONFERENTIE IN HAMILTON citaten:

De heer Bolt van de website ‘eeninwaarheid’ was op persoonlijke titel aanwezig. Voor een indruk van het Canadese kerk- en schoolleven en de opzet van de conferentie kunt u veel informatie lezen op zijn website ‘een in waarheid’.

(...)

We contact gemaakt met overtuigde robuuste Canadese christenen.

(...)

Uit de elf lezingen en responses geven ik vijf lezingen met reacties om een indruk te geven van de gespreks en denklijnen. In dit gedeelte de eerste lezing.

25-01-2014 nd.nl - ‘Vrouw in ambt brug te ver voor Canadese kerk’ (€ 0,50)

een interview met nieuwtestamenticus prof. Gerhard H. Visscher, rector van het Canadian Reformed Theological Seminary over de de conferentie in Canada over het juist begrijpen van de Bijbel. Hij zegt zeker te weten dat de Canadian Reformed Churches de zusterkerkrelatie met de GKV beëindigt als de synode van de GKv vrouwelijke predikanten, ouderlingen en diakenen toestaat.

Opvallend is dat hij als enige grote verschil benoemt wel/geen vrouw in het bijzondere ambt. Blijkbaar zijn er dan geen grote principiële hermeneutische verschillen geconstateerd, hij spreekt alleen over verschillende contexten waarin je werkt en waar je de klemtoon legt. Terwijl juist bij het rapport van GKv-deputaten M/V in de kerk heel duidelijk wordt hoe al jarenlang een 'nieuwe hermeneutiek' wordt gehanteerd binnen de GKv waarmee theologen zelf gaan bepalen wat God zou kunnen hebben gezegd als Hij Zich vandaag zou hebben gericht tot hedendaagse culturen. Zie mijn artikel 'Op zoek naar hoe en wat God zou hebben gesproken als hij zich had gericht tot onze sterk veranderende cultuur - over de nieuwe hermeneutiek' d.d. 18-12-2013.
Hebben de Canadese doctoren en professoren dan niet ontdekt op die conferentie dat vooral een fundamenteel andere visie (en geloof) over de omgang met Gods Woord juist heeft geleid tot o.a. het rapport van deputaten M/V in de kerk?

25-01-2014 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - Hamilton en Hermeneutiek (2)

D.J. Bolt heeft de bijeenkomsten in Hamilton bijgewoond en beschrijft in dit artikel het gereformeerde kerkelijke leven van de zusterkerken van de GKV: de Canadian & American Reformed Churches, in de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info staat daarover het volgende:

De conferentie in het Canadese Hamilton zit er op. De degens van de Universiteit in Kampen en het Seminary in Hamilton hebben zich gekruist.
Wat is het resultaat? In deze aflevering van het verslag stellen we ons eerst nog op de hoogte van het gereformeerde kerkelijke leven van onze zusterkerken aan de andere kant van 'de grote plas'. Daarna hopen we inhoudelijk verslag te kunnen doen welke geestelijke strijd in Hamilton/Ancaster gevoerd is.

Enkele citaten uit het artikel:

Het is uiteraard niet mogelijk om een diepgaand inzicht in het Canadese kerkelijke leven te geven op basis van een bezoek van een week. Echter  er is wel een aantal zaken dat veel blijde herkenning en soms weemoedige herinnering oproept. We kunnen niet volledig zijn in het kader van deze serie artikelen maar volstaan op dit moment met wat indrukken en doorgeven van verworven informatie.

(...)

Het moet een Nederlands bezoeker opvallen: erediensten zijn hier nog eerbiedige stijlvolle gebeurtenissen. Niks sleedse spijkerbroeken, losse overhemden en verschoten truien. Niet alleen de ambtsdragers maar ook gemeenteleden hebben kennelijk nog 'zondagse kleding'.(...) Als vanzelf ontstond het gevoel van eerbied, passend bij de ontmoeting van de HERE met zijn volk.

(...)

De situatie in Canada is wat complex op dit punt want het onderwijs valt onder de jurisdictie van de provincie. Dat betekent dat de scholen in de provincie Ontario (14 van de 27 tellen we!) geen bekostiging van de overheid krijgen.

(...)

Deze situatie staat in schril contrast met die in Nederland. Daar wordt immers het bijzonder onderwijs volledig door de overheid gefinancierd. Het kan niet anders dan dat je voor de Canadese broederschap diep respect gaat voelen, zeker tegen de achtergrond van de situatie in onze kerken en het gereformeerde onderwijs daarin. In Nederland moeten scholen worden gesloten omdat ouders van de vrijgemaakte kerken het niet meer zo nodig vinden hun kinderen naar een gereformeerde school te sturen. Of omdat een klein beetje extra geld nodig is (bovenop de overheidssubsidie) voor een kleine school. Gereformeerde scholen 'verschieten van kleur' omdat ze alleen nog in leven kunnen worden gehouden door op grote schaal te werven onder evangelischen en baptisten.

Ook onze theologisch universiteit in Kampen wordt sinds kort voor meer dan 50% gesubsidieerd door de overheid anders houden we, 125.000 vrijgemaakten, haar hoofd niet meer boven water. Er wordt nu druk overlegd om deze universiteit samen te voegen met die van christelijk gereformeerd Apeldoorn waarvoor hetzelfde geldt. Want het kan financieel en om overheidseisen niet meer. Vinden we.

Wat is dan het geheim dat ruim 18.000 Canadese gereformeerden wél de beloften bij de doop met their utmost power weten te realiseren? [5]
Het is nog te vroeg om daar op dit moment een antwoord op te geven. Want we moeten eerst nog naar de conferentie. Misschien dat we dan een duidelijk(er) antwoord kunnen vinden. En ook eerst luisteren naar een ad hoc toespraak van prof. M. te Velde van de Kamper universiteit die hij na de conferentie afgelopen zondagavond in Burlington hield.

Maar een ding kunnen we alvast kwijt. Vaak heb ik openlijk mijn verbazing geuit over wat in deze (post)moderne tijd in de Canadese gereformeerde kerken allemaal aan gereformeerd leven mogelijk blijkt te zijn. Zonder uitzondering werd daar in het antwoord steeds betrokken dat het de genade en de zegen van de HERE is die dit mogelijk maken! Ja, ten diepste zal dat het geheim zijn: niet ons o HEER, uw Naam zij eer. Als wij en onze Canadese broederschap die ons in deze week steeds meer lief is geworden dat blijven  beseffen zullen we nog vaker verwonderd staan. Door Zijn daden.

(...)

Donderdagavond 16 januari vond in Ancaster de eerste openbare avond plaats die iedereen kon bijwonen. En daar werd overweldigend gebruik van gemaakt! De kerkzaal puilde uit, was vrijwel tot de laatste stoel bezet, een extra ruimte erbij getrokken. En daarbij te bedenken dat velen er behoorlijk ver (voor Nederlandse begrippen) voor hadden moeten reizen. Uit alle contacten en gesprekjes die we hadden bleek een zeer grote betrokkenheid bij het gebeuren.

(...)

We hebben ons voorgenomen de komende weken in detail verslag te doen van wat er op de conferentie naar voren is gebracht en hoe de discussies zijn verlopen.

23-01-2014 fellowshippastor.blogspot.nl - Rev. John VanPopta - CRTS Conference

CRTS hosted an other interesting and successful theological conference: its 4th annual. (Full disclosure: I’m on the planning committee, so I am a little biased!) Over 180 people registered for the full conference, and well over 500 people attended the two public sessions on Thursday and Friday night. We were able to listen to 13 presentations by professors from the Netherlands, Canada and the USA. People attending came from as far as Australia, Brazil, Korea, the Netherlands. One thing that became clear was that the churches in the Netherlands are living in a dramatically different sort of culture from North America. The seminary there needs to respond to matters of the reformed faith in a very post-Christian and postmodern society. When we listened to the speeches of the Dutch professors, we could notice that they were answering different sorts of questions from what we would expect in North America. That meant that sometimes during discussion, it seemed that participants were talking past each other. But on the whole, though our synods have expressed strong concerns about the direction our Dutch sister churches are taking, the conference was collegial, brotherly, and I thought, fascinating. Differences of opinion were explored; differing approaches examined; different conclusions debated. But for the greatest part there was an atmosphere of Christian charity, for which I personally was very thankful. I’m already looking forward to the 5TH annual conference in January 2015!

30-01-2014 refdag.nl - Dr. M. Klaassen (Hervormd predikant) - Getuigenis van Geest doet Bijbel aanvaarden (reactie op dr. Arnold Huijgen d.d. 22-01-2014)

22-01-2014 arnoldhuijgen.nl - Dr. Arnold Huijgen (CGK theoloog en docent) - Sola Scriptura? Hervatting van een gesprek (interessant vanwege aansluiting hermeneutische conferentie Hamilton)

21-01-2014 Jeremy de Haan (Student Canadian Reformed Theological Seminary (CRTS) in Hamilton) - Thoughts and Stories From the Conference (inclusief een reactie van Koert van Bekkum) - citaten:

Over the past weekend CRTS hosted its annual conference, the topic of which was “Correctly Handling the Word of Truth.” The lectures dealt with how we read the Bible, and there were a lot of them, twelve I think. The seminary invited professors from the seminary of our Dutch sister churches to give lectures as well, with the goal of understanding some of the developments over there.

(...)

Prior to this, as we were going upstairs to the restaurant, Dr. van Bekkum had asked me what I thought of the conference. I told him the truth, that I was still working through much of what had been discussed. I appreciated some of what I had heard, had questions about some of it, and very much disagreed with some of it. With regards to the latter, the delegates were surprised that the first public lecture, which was Thursday night’s presentation on the relationship between general and special revelation, was more tense than Friday’s lecture on the question of women in office. They figured women in office would be a more sensitive topic. I told them not at all. Nobody out here is arguing for women in office. We all politely listened to Dr. vanHouwelingen explain the reasoning behind his committee’s report, but I doubt it changed anyone’s mind. Science and Scripture, on the other hand, well there’s no need for me to start on that.

(...)

I’m speaking for myself, of course, but that was probably the strength of the conference, having the opportunity to hear each other out. There were disagreements, and sharp ones, but I think it was also clear that each side was trying to answer different questions. And those questions, at the very least, must be defined before they can be answered, and before you can disagree or, especially, condemn: “He that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him” (Proverbs 18:13).

(...)

My own difficulty, however, was that the TUK speakers didn’t seem very straightforward about their views. They said many things that I liked, but they didn’t always give the principles behind those things. (...)  I imagine that the best discussions happened privately, after the speeches.

(...)

It could also be due to the fact that as North Americans we like things clear and to the point. We are practical, we are in a hurry, and we inherently distrust people who are not straightforward. Our Dutch brothers on the other hand walk a more meandering, philosophical road, and are content being less clear-cut.

(...)

Because while a lot of what was said seemed okay, Christ said that you will know a tree by its fruit. Women in office is simply out of the question, biblically speaking, and the arguments put forth were the same that churches have been making for half a century now. Churches that are empty, it should be noted. Arguments, too, that attempt to separate the Bible from the real world smack of a dualism that since the Enlightenment has dried up so much Christian vigor. These kinds of arguments are rooted somewhere, but I don’t think those roots were shown over the weekend.

Reactie dr. Koert van Bekkum - citaat:

What strikes me most is that this discomfort on both sides has the same structure: beyond the exchange of ideas the question is asked whether the conversation partner is realizing him- or herself what is happening below the surface. ‘Is this still reformed theology? Do you realize how deep you are influenced by your cultural environment?’

24-01-2014 Tweet dr. Hans Burger

@FlipseAb @georgeharinck 'Angelsaksisch fundamtentalisme' vanwege blog @huijgen /conferentie #Hamilton #CRTS in Canada. Fundmntlsm ook in NL

22-01-2014 Tweet dr. Hans Burger

@huijgen @koertvb Was daar zelf vanuit participatie in Christus kritisch op funderingsdenken. Angelsaksisch fundamentalisme was merkbaar.

21-01-2014 Tweet dr. Koert van Bekkum:

@huijgen buitengewoon warme ontmoeting! Droeg enorm bij aan wederzijds begrip. Tegelijk is verschil in benadering groot. We zullen zien ..

19-01-2014 Tweets dr. Koert van Bekkum:

Net wakker slaat vraag naar wat en hoe van het grote verschil in theologische benadering tussen gereformeerden #NL en #Canada weer toe 1/3

Is het postmoderne vs moderne context, proces vs resultaat, emotie vs ratio, of meer monastieke vs scholastieke theologie? Kan allemaal. 2/3

Tegelijk is overeenstemming in levensgevoel en geloofsbeleving enorm. Nu eerst maar eens ter kerke in #Hamilton. #GKv #CanRef 3/3

19-01-2014 Tweet dr. Hans Burger

Conferentie #CRTS #Hamilton was goed: ontmoeting, gesprek, uitwisseling, meningsverschil. Benieuwd wat het verder oplevert.

18-01-2014 Tweet dr. Koert van Bekkum:

End of long day of discussion about own presentation and women in office. All on high level and in Christian fellowship. #CRTS #thankful

11-01-2014 eeninwaarheid.info - Hamilton en Hermeneutiek (1)

Volgende week vindt er in Canada een zeer belangrijke conferentie plaats waarin een aantal leden van het Reformed Seminary van de Canadian Reformed Churches te Hamilton de discussie zal aangaan met leden van de vrijgemaakte universiteit te Kampen. Het onderwerp is Reformed Hermeneutics Today (Hedendaagse gereformeerde hermeneutiek).

Ieder die meeleeft met de kerkelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren weet hoe juist op dit punt de ongerustheid in vrijgemaakte kerken sterk toeneemt en de tegenstellingen tussen de GKv en de zusterkerken in het buitenland groeien. Het is dan ook van buitengewoon belang kennis te nemen van de discussies die in Hamilton zullen worden gevoerd. We hopen en bidden dat er belangrijke impulsen vanuit mogen gaan om de koers van de GKv in gereformeerde zin bij te stellen.

Het is de bedoeling dat de organisatoren van de conferentie de toespraken die door de diverse sprekers zullen worden gehouden op het internet zetten zodat ieder kan meeleven. Ook wij hopen met grote belangstelling de gesprekken in Canada te volgen en  daar verslag van te doen.

Hieronder laten we een aangeleverd (en door ons vertaald) overzicht volgen met informatie over de conferentie. De bijeenkomsten zullen wat de locatie betreft in de voorstad Ancaster van Hamilton plaatsvinden.

05-10-2013 werkenaaneenheid.nl - The authority of Scripture by dr. P. de Vries (HHK)

08-07-2013 werkenaaneenheid.nl - De Bazuin over Postmodernisme en geloof

Heidegger is de man van de hermeneutiek (uitlegkunde) en het contextuele relationele referentiekader. Hermeneutiek is te verstaan als de interpretatie van wat we waarnemen of van wat we lezen. Dat begrijpen is een proces, een voortdurend gebeuren. Het hangt maar van de situatie (context) af hoe je tegen de dingen aankijkt.

(...)

Laten we eens nagaan hoe de invloed van het postmodernisme in kerken tot uiting komt.
Op de kansel wordt dan bij het citeren van de Schrift in de preek nog wel gezegd zo zei de Here, maar zeg daar niet zo zegt de Here. Want met zo zègt de Here claim je, zo redeneert de postmoderne mens, een algemeen geldende waarheid. En breng je niet in rekening de contextuele factor. De context, de omstandigheden waarin wij leven, is immers zo geheel verschillend als de tijd van de Bijbel. De woorden in de Schrift vindt men dan ook meer een getuigenis van de waarheid in een speciale tijd en onder bijzondere omstandigheden. Daaruit moet de predikant de boodschap zien te halen voor deze tijd (hermeneutiek).
De waarheid in de Schrift is voor deze postmoderne kerkmens niet een vaststaande waarheid voor alle tijden. Een tijdloze waarheid. Steeds zal deze opnieuw geïnterpreteerd moeten worden in nieuwe tijden, in nieuwe situaties. Dat noemt men de nieuwe hermeneutiek. Dit is de methode om de inhoud van de Schrift relevant te doen zijn voor de huidige mens.

27-06-2013 werkenaaneenheid.nl - Over de dodelijke gevolgen van postmodernisme en de nieuwe hermeneutiek - een artikel van ds. M. Retief

24-06-2013 defenceofthetruth.com - ‘Discerning the Times’ by Rev M Retief

04-05-2013 eeninwaarheid.info - Redactie Een in waarheid - Australië vermaant de GKv

Vermaan van de Synode Legana 2009
Gedurende de laatste jaren zijn er vergaderingen gehouden met en brieven gewisseld tussen de deputaten van onze wederzijdse kerken betreffende onze ernstige zorgen over de richting waarin we de GKv als kerkverband zien bewegen, zorgen die zijn weergegeven in deputatenrapporten en correspondentie met u. Het doet ons verdriet dat deze zorgen niet door uw kerken schijnen te worden (h)erkend. Het wordt ons steeds duidelijker dat deze richting u in conflict brengt met Gods Woord zoals het in de Drie Formulieren van Eenheid wordt beleden en gehandhaafd in trouwe Gereformeerde kerken. Deze richting veroorzaakt moeite en spanning in onze relatie. Met het oog op deze zorgen heeft de Synode van Legana 2009 besloten “de Gkv in liefde en met zorg te vermanen om trouw te zijn in hun bezig zijn met hermeneutiek.”[2]

In reactie op dit vermaan heeft uw Synode van Harderwijk 2011 opgemerkt: “de GKv herkennen zich niet in het beeld dat van hen in de Acta van de Synode van Legana 2009 wordt gegeven”[3]. Met het volgende vermaan tracht de Synode van Armadale 2012 nu nog meer uitleg te geven van het vermaan door de Synode van Legana 2009 en de redenen daartoe. De voetnoten hierbij refereren aan de correspondentie, rapporten en besluiten waarin de zorgen die hier naar voren worden gebracht, verder worden toegelicht.

Belangrijkste zorg
Wanneer we overwegen wat wij bij u zien gebeuren dan is, samengevat, onze zorg dat er duidelijk sprake is van een vrijzinnige wijze van Schriftverklaring. Het streven naar een manier om God beter te dienen en te loven, en om Bijbelse antwoorden te geven op eigentijdse zaken waar we mee te maken hebben, zijn activiteiten die ongetwijfeld nodig en zegenrijk voor de kerk zijn. Maar het zoeken naar veranderingen mag niet betekenen dat u opgeeft waar u voor heeft gestreden en wat u in het verleden uit de Bijbel heeft geleerd. In de GKv horen we een soort vragen stellen dat de deur opent naar een tolerantie van een hermeneutiek die geen recht doet aan Gods volle openbaring. Wij geloven dat deze manier van Schriftgebruik ten grondslag ligt aan veel zorgen die we verwoorden in het hier volgende materiaal.

Wij horen u vragen: “Hoe moeten we Gods Woord in de context van vandaag verklaren?”[4] Inderdaad, het antwoord daarop is belangrijk maar het kan alleen liggen in de waarheid van Gods Woord. Tijden kunnen veranderen echter het gebod om gehoorzaam te blijven aan de Schrift verandert niet. Híer liggen onze ernstige zorgen, zowel met betrekking tot zaken die door uw Synodes werden besloten, als zaken waarin uw Synodes in gebreke bleven om de duidelijke leer van de Schrift te bevestigen. In de volgende paragrafen proberen we onze ernstige zorgen duidelijk te maken.

ZORGEN BETREFFENDE DE LEER

Punt van Zorg #1

De GKv tolereert een hermeneutische benadering die de autoriteit en de duidelijke bedoeling van de Schrift voor de exegese niet handhaaft.[5] Het is daardoor zeer de vraag of zij nog in staat en bereid is om de volle waarheid van de Schrift te handhaven.[6]

(...)

d. In zijn artikel “Hermeneutiek en metaforie”, gepubliceerd in hetzelfde boek, beweert Dr. A.L.Th. de Bruijne dat er meer teksten in de Schrift staan die metaforisch kunnen of moeten worden opgevat, waarbij hij verwijst naar Genesis 1.[12]

(...)

Hoewel leden binnen het verband van de GKv ernstige hermeneutische zorgen over de wijze van schriftverklaring in deze geschriften naar voren hebben gebracht, zijn de Generale Synodes van de GKv in gebreke gebleven deze zorgen m.b.t. de integriteit en leer van het docentenkorps aan de Theologische Universiteit te Kampen op een gepaste en nauwgezette manier te behandelen.

(...)

Punt van Zorg #2

De GKv tolereert een hermeneutische benadering die de volkomenheid van de Schrift inzake ethiek niet handhaaft. Deze benadering komt in conflict met wat we in de Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 7 belijden omtrent de volkomenheid van de Schrift.[18]

23-04-2013 via eeninwaarheid.info - Acta Free Reformed Church of Australia Article 141:

To discharge deputies, to thank them for their work and to appoint new deputies with the mandate:

(...)

d. to instruct deputies, or two people delegated by them, to attend the conference on hermeneutics to be held in Hamilton Canada 2014.

04-04-2013 yinkahdinay.wordpress.com - dr. Wes Bredenhof (ref. CanRC) - Book Review: Gospel-Centered Hermeneutics

He doesn’t call it that, but this is a Reformed approach because it honours the crucial principle of sola Scriptura.  Whether it comes to apologetics, worship, ethics, hermeneutics (or anything!), we have to begin with the Bible — and the Bible alone.  It’s so basic to being Reformed — and it’s in danger of being lost.

21-01-2013 canrc.org - SUPPLEMENTARY REPORT TO SYNOD CARMAN 2013 SUBCOMMITTEE FOR RELATIONS WITH THE REFORMED CHURCHES IN THE NETHERLANDS OF THE COMMITTEE FOR RELATIONS WITH CHURCHES ABROAD

2012 Jaarrapportage BBK

Voor de discussie over hermeneutiek wordt verwezen naar de conferentie in Hamilton, die de TUK samen met de CanRC organiseert.

08-01-2011 via werkenaaneenheid.nl - dr. M.J. Arntzen - Levensbedreigende dwalingen in de Gkv, verbijstering, verdeeldheid en onmacht bij de verontrusten

Echter, wat er tegenwoordig aan de hand is, is veel ernstiger en raakt het fundament van ons belijden.
NIEUWE HERMENEUTIEK, GEEN BIJBELSE GRONDEN OF TEKSTEN VOOR HUWELIJK EN ECHTSCHEIDING, DE ZONDAG EEN MENSELIIJKE INSTELLING, etc.

(...)

Het erge is nu, dat predikanten en vooraanstaande voorgangers, die vroeger geacht werden pilaren te zijn, fervente verdedigers van de rechtzinnigheid, nu ineens een omzwaai van 180 graden maken, zoals ds P. Niemeijer, die Assen 1926 eertijds verdedigde, maar nu niet meer van kritiek op de nieuwe hermeneutiek wil horen. Hij bestond het om vertegenwoordigers van buitenlandse kerken, die op onze synode kritiek oefenden op de koers van onze kerken, de les te lezen, ze te vermanen, om niet zo te spreken. Ik zeg het met diepe droefheid, maar wat hebben we aan zulke mensen, die wel rechtzinnig zijn als ieder het is, als de heersende stroming zo is, maar als de wind draait, draaien ze mee. Kunnen we nog wel enig respect hebben voor zulke geestelijke leidslieden als er werkelijk gevaar dreigt, als echt de zuivere leer weersproken wordt, verstek laten gaan? Wijlen Prof. W.Aalders haalde in dit verband graag Groen van Prinsterer aan. die zei dat "DE OPRECHTE BELIJDER OP ZIJN POST STAAT, ALS DE LEER BESTREDEN EN AANGEVALLEN WORDT".

(...)

Hoe is men in de GKv van het ene uiterste in het andere vervallen! Prof. Douma die eerder als te links werd beschouwd, heeft nu juist ernstige bezwaren. Hij heeft die op zijn site op waardige en gedocumenteerde wijze openbaar gemaakt. Het ging dan over de veranderde hermeneutiek, bezwaren tegen de zgn. missionaire gemeenten, die zich soms heel werelds opstellen. Ook heeft Douma grondige bezwaren ingebracht tegenover het huidige beleid inzake huwelijk en echtscheiding, en het omgaan met homoseksueel levende gemeenteleden.
Het is wel opvallend hoe men van de zijde van 'het management' in onze kerken reageerde: weinig echt inhoudelijk, het zou gaan om veranderde tijdsomstandigheden. Hetzelfde lot onderging in zekere mate dr. H.J.C.C.J. Wilschut, die klaagde dat de geest in de GKv geheel veranderd was. Geen echt gereformeerd denken meer. Ook hij werd diep teleurgesteld, omdat men zich verdedigde met - ik zeg het nu maar met mijn eigen woorden - dat 'we ons anders moesten instellen'. Zo probeerde men zich van twee prominente bezwaarden min of meer af te maken.

Aanvullend rapport BBK aan GS Harderwijk 2011 v.a. pag. 7: 2 Besluiten GS Canadian Reformed Churches Burlington 2010

 

Laatst aangepast op maandag 27 juli 2015 18:17  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]