Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home

Diverse media (incl. synodeberichten) over GS Ede

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

30-06-2014 nd.nl - Gerard ter Horst - ‘Vrouwen zullen taken oppakken’ € 0,95

KAMPEN - Ze zijn teleurgesteld, de vrijgemaakte deputaten M/V in de kerk, over hoe de synode is omgegaan met hun studierapport over vrouwelijke predikanten, ouderlingen en diakenen. ‘Als het een synode niet lukt over dit soort vragen samen een inhoudelijk gesprek te voeren, wordt de bestuurlijke kracht wel heel klein.’

24-06-2014 nd.nl - David de Jong - Rouwdiensten

De synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) heeft een voorstel voor een uitvaartliturgie niet vrijgegeven. Een besluit dat lang niet zoveel reactie heeft opgeroepen als het besluit vrouwen niet toe te laten tot de ambten. Toch gaat het hier over een zaak die minstens zo gevoelig ligt. Ik zal daarom mijn best doen niemand te kwetsen als ik iets schrijf over de ontwikkeling van de rouwdienst.

21-06-2014 synode.gkv.nl - Synodejournaal slotvergadering

Vrijdag vergaderde de synode voor de laatste keer. In januari 2015 komt de synode nog een keer bijeen om te vergaderen over de jongste ontwikkelingen bij de Theologische Universiteit Kampen. De volgende synode van 2017 vindt plaats in Meppel.

Hierboven kunt u het synodejournaal van deze dag bekijken. Een aantal synodeleden blikt terug op hun synode. In volgorde van verschijnen zijn dat: Ds. Paul Voorberg, Ds. Kor Beiboer, Ds. Rob Vreugdenhil, Ds. Pier Poortinga, Br. Siebe Poutsma, Ds. Klaas van den Geest en Ds. Jeroen Sytsma

20-06-2014 refdag.nl - Generale synode 
GKV in Ede voorlopig gesloten

20-06-2014 nd.nl - De vrijgemaakte meetlat is ingeruild

EDE - De vrijgemaakt-gereformeerde synode zit erop. De landelijke vergadering – die in januari nog een keer bijeenkomt om te praten over de Theologische Universiteit – kan het beste worden getypeerd als een ‘overgangssynode’.

20-06-2014 nd.nl - Liveblog synode GKV: laatste zitting - geld & goed

Liveblog met achtergronden en nieuws over de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Ede.

20-06-2014 nd.nl - Synode GKV wil kosten kerkverband verlagen

EDE - Om de kosten van het landelijke kerkverband te beheersen en liefst structureel te verlagen, komt er een uitgebreid onderzoek naar het financiële reilen en zeilen van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

14-06-2014 synode.gkv.nl - Synodejournaal – 13 en 14 juni

o.a. over kerkelijke eenheid met NGK, nieuw deputaatschap 'categoriaal pastoraat', Kerk en Israël en het Interkerkelijk Dovenpastoraat

14-06-2014 nd.nl - Doorbraak in toenadering kerken € 0,25

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken zijn elkaar zaterdag dicht genaderd. Dat is 'vertroostend en verblijdend', sprak de vrijgemaakte synode uit.

14-06-2014 refdag.nl - GKV besluiten tot samensprekingen met NGK € 1,75

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) gaan over tot samensprekingen, gericht op kerkelijke eenheid met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Dat besloot de generale synode van de GKV zaterdag in Ede.

13-06-2014 synode.gkv.nl - Leerwinst in alle talen

o.a. Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP)

13-06-2014 nd.nl - Liveblog synode GKV: verloven GKV en NGK zich? € 0,95 - liiveblog synode 13 - 14 juni 2014, o.a. over kerkelijke eenheid met NGK

Liveblog met achtergronden en nieuws over de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Ede.

13-06-2014 nd.nl - Dovenpastoraat opnieuw doordenken € 0,25

13-06-2014 refdag.nl - Moderamen GKV-synode excuseert zich voor gang van zaken na besluit m/v-rapport € 1,75

Het toelaten van een ordevoorstel waardoor een voorstel om vrouwen preekconsent te kunnen geven niet door de synode behandeld kon worden, was onjuist. Dat stelde het moderamen van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) vrijdag in een verklaring.

10-06-2014 nd.nl - Paas hoogleraar missiologie € 0,10

10-06-2014 refdag.nl - Nieuw Gereformeerd Kerkboek GKV vult Liedboek aan € 1,75

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) krijgen een nieuw Gereformeerd Kerkboek, ter aanvulling op het nieuwe Liedboek.

07-06-2014 synode.gkv.nl - Synode stelt nieuw Gereformeerd Kerkboek vast

“Een historisch moment”, zo noemt voorzitter ds. P. Voorberg het vaststellen van het nieuwe  Gereformeerde Kerkboek. Het is bijna veertig jaar geleden dat het vorig Kerkboek is vastgesteld en vanaf vandaag is er een nieuw Kerkboek. In het nieuwe Gereformeerde Kerkboek is o.a. een eigen selectie gezangen opgenomen. Samen met het liedboek 2013 een mooie en ruime keuze aan psalmen en gezangen passend bij de 21e eeuw. Dat betekende wel dat een aantal gezangen zijn verdwenen, omdat deze bijvoorbeeld qua melodie en toonzetting minder passen bij de 21e eeuw.

07-06-2014 nd.nl - Nieuw Gereformeerd Kerkboek in GKV € 0,10

07-06-2014 nd.nl - Liveblog synode GKV: kerkmuziek en liturgie € 0,95

07-06-2014 nd.nl - Paas hoogleraar missiologie in Kampen € 0,10

06-06-2014 refdag.nl - Synode GKV benoemt dr. Paas en dr. Schaeffer aan TUK € 1,75 dag

06-06-2014 refdag.nl - Prof. De Ruijter (TUK) met emeritaat € 1,75 dag

07-06-2014 nd.nl - Vrijgemaakte steun van bijna 8,5 ton voor missionair werk € 0,10

06-06-2014 synode.gkv.nl - Nieuw deputaatschap voor steun missionaire projecten

De synode benoemde vandaag twee nieuwe deputaatschappen en twee docenten aan de Theologische Universiteit Kampen. Er komt een deputaatschap aanvullende steun missionaire projecten en een studiedeputaatschap heroriëntatie ondersteuning kerken. Dr. S. Paas werd benoemd tot hoogleraar in de Missiologie en dr. J.H.F. Schaeffer werd benoemd als universitair hoofddocent Praktische Theologie.

06-06-2014 nd.nl - Synode hakt geen knoop door maar ontrafelt die € 0,75

EDE - In plaats van de knoop door te hakken heeft de vrijgemaakte synode donderdag besloten het vraagstuk van 'de vrouw in het ambt' verder te ontrafelen. Het is tijd de balans op te maken van een jaar debat over een thema dat lang gold als ijkpunt van rechtzinnigheid.

04 tot 06-06-2014 nd.nl - Liveblog synode GKV: vrouw in ambt - de ontknoping € 0,95

05-06-2014 refdag.nl - GKV bezinnen zich verder op vrouw en ambt € 1,75 dag

05-06-2014 synode.gkv.nl - Eerst bezinnen op ambten; vrouw in ambt vooralsnog stap te ver

Er komen voorlopig nog geen vrouwen in de ambten binnen de GKv. De synode besloot vandaag de visie van het deputaatschap m/v in de kerk niet te onderschrijven. Eerst wil zij een uitgebreide bezinning op de ambten. Hiervoor stelde de synode een nieuw deputaatschap aan: m/v en ambt. Daarnaast komt er nog een deputaatschap m/v in de kerk, dat zich moet gaan bezighouden met het begeleiden van de gesprekken in de kerk over dit onderwerp.

05-06-2014 refdag.nl - Liveblog: Synode GKV opnieuw in gesprek over vrouw in het ambt

De generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) komt vandaag bijeen in de Ontmoetingskerk in Ede. Volg in dit liveblog vanaf 9.30 uur de vergadering. Op donderdag staat de vrouw in het ambt op de agenda. Klik hier voor de agenda van vrijdag en zaterdag.

05-06-2014 nd.nl - Geen vrouw ín, wel bezinning óp de ambten € 0,25

EDE - De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt gaan zich bezinnen op de ambten van predikant, ouderling en diaken. Pas daarna kan de vraag beslecht worden welke rol vrouwen in die structuur kunnen vervullen.

04-06-2014 refdag.nl - Theo Boer bijzonder hoogleraar Lindeboom Leerstoel in Kampen

De Stichting Prof. dr. G. A. Lindeboom Instituut heeft dr. Theo A. Boer per 1 september benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Lindeboom Leerstoel Ethiek van de Zorg. Deze is gevestigd aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Kampen (TUK).

27-05-2014 synode.gkv.nl - Synode-documentaire vraagstuk m/v in de kerk

Diverse stromingen binnen GKv geven hun mening over wel/niet de-vrouw-in-het-ambt en hoe daarmee om te gaan.

Er komen o.a. aan het woord:

  • Ds. P.L. Voorberg - synodevoorzitter
  • Dr. J.H.F. Schaeffer - deputaat M/V in de kerk
  • Mr. D.A.C. Slump - deputaat M/V in de kerk (minderheidsstandpunt)
  • Ds. H.J. Messelink - deputaat kerkelijke eenheid
  • Drs. E. Urban - woordvoerder voor vrouwen in het ambt (heeft preekconsent in de PKN)
  • Ds. J.R. Visser - woordvoerder 1540 appellanten
  • Mr. P.T. Tel - deputaat herziening kerkorde

24-05-2014 synode.gkv.nl - Synodejournaal – nieuwe kerkorde aanvaard

De nieuwe kerkorde wordt van kracht per 1 juli 2015
Het nieuwe liedboek (uitgekomen 2013 1) is aanvaard en de verantwoordelijkheid komt bij de plaatselijke kerken te liggen
Het ondertekeningsformulier krijgt een vervolg in januari 2015
Overig: seksueel misbruik in kerkelijke relaties en steun hulpbehoevende kerken

Noot van mij (JT):
1
Kerken die vanaf 2007 hebben besloten tot het ontwikkelen van dit liedboek zijn: 1) Protestantse Kerk in Nederland, 2) Algemene Doopsgezinde Sociëteit, 3) Remonstrantse Broederschap en 4) de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
Later hebben de volgende kerken besloten hierin te participeren: 1) Nederlands Gereformeerde Kerken, 2) Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, 3) Verenigde Protestantse Kerk in België en 4) de Evangelisch-Lutherse Kerk in België

24-05-2014 refdag.nl - Nieuwe kerkorde GKV definitief, ingangsdatum 1 juni 2015 € 1,75

24-05-2014 nd.nl - Nieuwe kerkorde GKV gaat zomer 2015 in € 0,25

23-05-2014 synode.gkv.nl - Vlammen zijn er vele, één is het licht…

23-05-2014 nd.nl - Liveblog synode GKV

o.a. over seksueel misbruik in kerkelijke relaties, steun hulpbehoevende kerken, liturgie & kerkmuziek, nieuwe kerkorde en een nieuw ondertekeningsformulier.

23-05-2014 refdag.nl - Utrecht bij GKV in beeld als locatie fusie-universiteitUtrecht bij GKV in beeld als locatie fusie-universiteit € 1,75

23-05-2014 refdag.nl - Synode GKV geeft nieuwe Liedboek vrij € 1,75

23-05-2014 refdag.nl - GKV-deputaten willen af van toevoeging ”vrijgemaakt”

De toevoeging ”vrijgemaakt” bij de naam van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), kan in de toekomst achterwege blijven.

Dat stellen de deputaten herziening kerkorde van de GKV in een vrijdag verschenen aanvullend rapport voor de generale synode van deze kerken.

22-05-2014 refdag.nl - Deputaten GKV: Leg de keuze van het kerklied bij de gemeente € 1,75

De Gereformeerde Kerken vrij­gemaakt (GKV) moeten het nieuwe Liedboek gaan gebruiken en de verantwoordelijkheid voor de liedkeuze overlaten aan de plaatselijke gemeente. Over een deputatenvoorstel met die strekking buigt de GKV-synode zich vrijdag.

21-05-2014 refdag.nl - Hoofdredactioneel commentaar - Commentaar: Debat over vrouw in het ambt ingegeven door emancipatiedenken

21-05-2014 refdag.nl - GKV-synode houdt alle opties open voor vrouw € 1,75

20-05-2014 nd.nl - M/V-rapport geen basis voor besluit over vrouw € 0,50

20-05-2014 synode.gkv.nl - Synodeleden 24 uur voor formuleren voorstellen in vraagstuk m/v

20-05-2014 nd.nl - Maarten Verkerk en Gerrit Glas • bijzonder hoogleraar Christelijke Wijsbegeerte in Eindhoven en Maastricht resp. bijzonder hoogleraar aan de faculteit Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit - De vloek van Genesis 3 € 0,25

19-05-2014 synode.gkv.nl - Synodejournaal – Wat ons drijft…

17-05-2014 nd.nl - Vergezicht over oudstenraad € 0,50

17-05-2014 nd.nl - Forse kritiek CGK op M/V-rapport vrijgemaakten € 0,25

17-05-2014 nd.nl - Synodedebat over vrouw voert naar studie ambt € 0,10

15-05-2014 refdag.nl - Synode GKV buigt zich over vermaningen en over vrouw in ambt € 1,75

14-05-2014 nd.nl - Generale synode GKV vraagt gebed kerken € 0,10

14-05-2014 synode.gkv.nl - Advies hoogleraren rapport M/V. Zeven hoogleraren zijn gevraagd om het advies over het rapport M/V in de kerk (over de vrouw in het ambt). Dit zijn: prof. A.L.Th. de Bruijne, prof. B. Kamphuis, prof. C.J. de Ruijter, prof. G. Kwakkel, prof. H.G.L. Peels (TUA), prof. J. van Bruggen, prof. M. te Velde.

13-05-2014 synode.gkv.nl - Lastige vragen rond Bijbel verdienen eerlijke bespreking. Op verzoek van de Canadese zusterkerken schreef dr. K. van Bekkum een reactie op de kritiek die was gericht tegen zijn proefschrift over Jozua in maart 2010. Volgens critici ontkende het boek dat er in Jozua 10 sprake is van een wonder en zouden niet-Bijbelse gegevens meer gewicht krijgen dan de Bijbel zelf.
De kritiek is afkomstig van diverse zusterkerken van de GKv waarvan de vermaanbrieven a.s. vrijdag worden besproken op de GKv synode te Ede. Ook gaat hij in op vragen over zijn proefschrift die worden gesteld in het 'Appel aan de synode van Ede 2014'.

12-05-2014 nd.nl - Van Bekkum: onnodig grote woorden over proefschrift € 0,25

12-05-2014 nd.nl - Uitzendingen tv-kerkdienst op de schop € 0,10

10-05-2014 nd.nl - Eind aan correspondentie GKV/hersteld-gereformeerden

10-05-2014 nd.nl - Synode GKV vraagt meer aandacht TU voor diaconaat € 0,10

10-05-2014 Kerkdiensten op tv op de schop € 0,25

09-05-2014 synode.gkv.nl - Samen zingen uit het nieuwe liedboek

09-05-2014 refdag.nl - „Nieuwe Liedboek moet voor GKV leidend worden”

09-05-2014 nd.nl - Vrijgemaakt streven naar eenheid over andere boeg € 0,50

09-05-2014 nd.nl - Gerard ter Horst - Liveblog synode GKV: nieuw liedboek en kerkboek? € 0,50

Het valt op dat de sfeer rondom kerkmuziek zo volstrekt anders is dan vijftien jaar geleden, toen synodevergaderingen op een bijna krampachtige manier ieder afzonderlijk nieuw lied gingen toetsen op vooral de Bijbelse inhoud.

Ter bevestiging hiervan de volgende tweet:

en over deelname aan de Nationale Synode:

Dat bleek drie jaar geleden op de synode van Harderwijk een heel heikel onderwerp, maar de kans is groot dat er nu meer gewenning is.

29-04-2014 refdag.nl - Predikant m/v? € 1,75

De discussie over de vrouw in het ambt dringt de gereformeerde gezindte binnen. In enkele Gereformeerde Bondsgemeenten dienen vrouwelijke ambtsdragers. Volgende maand vergadert de gereformeerd-vrijgemaakte synode opnieuw over de vrouw in het ambt. Welke argumenten hanteren voor- en tegenstanders?

17-04-2014 synode.gkv.nl - Synode akkoord met nieuwe koers zendingswerk

14-04-2014 hetgoedeleven.com - Vrouw in ambt toont verdeeldheid in GKV

12-04-2014 synode.gkv.nl - Synode stelt vooral veel vragen bij rapport m/v

11-04-2014 synode.gkv.nl - M/V, Mission en Hoger Beroep

11-04-2014 refdag.nl - Bespreking vrouw in ambt toont verdeeldheid GKV

11-04-2014 refdag.nl - Liveblog: Synode GKV over vrouwelijke ambtsdragers

11-04-2014 nd.nl - Huiver van twee kanten over ‘vrouw in ambt’ € 0,75

11-04-2014 nd.nl - Synode GKv discussieert over de vrouw € 0,10

11-04-2014 nd.nl - Liveblog Synode GKv € 0,75

11-04-2014 synode.gkv.nl - Deputaat m/v Slump onderschrijft rapport niet

10-04-2014 refdag.nl - Synode GKV maakt begin met bespreking rapport ”M/V in de kerk” € 1,75

Mogen vrouwen predikant, ouderling of diaken worden? Morgen bespreekt de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), bijeen in Ede, een rapport dat die vraag met ja beantwoordt. Over het rapport en zijn voorgeschiedenis.

09-04-2014 synode.gkv.nl - Film buitenlanddagen synode

Interviews met buitenlandse afgevaardigden en deputaten BBK

09-04-2014 synode.gkv.nl - Deputaten geven toelichting op vraagstuk m/v

Het aanvullend deputatenrapport van M/V in de kerk

09-04-2014 nd.nl - ‘Erken als vrijgemaakten onderlinge verschillen’

n.a.v. aanvullend rapport M/V in de kerk

09-04-2014 refdag.nl - Deputaten GKV: Verschillen rond vrouw in het ambt ruiterlijk erkennen

n.a.v. aanvullend rapport M/V in de kerk

08-04-2014 nd.nl - Jan-Matthijs van Leeuwen • vrijgemaakt-gereformeerd predikant in Ede, lid van Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken; hij schrijft dit artikel op persoonlijke titel - Oecumene met mes op tafel € 0,25

Een aantal buitenlandse zusterkerken dreigt de relatie met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) op te zeggen. Vanwaar de heftigheid in hun reacties?

08-04-2014 Uitleg van deputaten MV bij het rapport: samen verder in dienst van het evangelie

maart 2014 raadvankerken.nl - NGK doen verlovingsaanzoek - citaat:

Het Nederlands Dagblad bericht dat zaterdag ook de voorzitter van deputaten Kerkelijke Eenheid  van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt aanwezig was bij de synode van de zusterkerk. Ds. Henk Messelink uit Hattem, die onlangs nog in het Oecumenisch Bulletin van de Raad van Kerken schreef over de positie van de vrouw in het ambt, gaf ter vergadering aan het verlangen van de Nederlands-gereformeerden te delen. Verder wees hij op de route die kerkordelijk gegaan moet worden, waarbij de synode uiteindelijk beslist. Ds. Paul Voorberg, preses van de synode van de vrijgemaakten, en destijds onder meer participerend in de doopgroep van de Raad van Kerken in Nederland, sprak van een ‘uitgesproken hand’.

Zowel de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt als de Nederlands Gereformeerde Kerken hebben personen afgevaardigd die meedoen met het gesprek dat de Raad van Kerken woensdag opzet over de beleving van eucharistie en avondmaal. De genoemde reformatorische kerken tonen zich steeds meer open voor de ontwikkelingen in het geheel van de kerken. De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt hebben zo’n 122.000 leden; de Nederlandse Gereformeerde Kerken ongeveer 32.000 leden.

31-03-2014 hetgoedeleven.com - Kerken buitenland: zorg over Nederlandse GKV

29-03-2014 nd.nl - ‘Vrouw in ambt’ zorgt voor spanning € 0,25

29-03-2014 refdag.nl - Synode GKV zingt Psalm 122 met Papua’s (met video’s)

29-03-2014 nd.nl - Gerard ter Horst - Voor eerst officiële Papua-delegatie op synode GKV € 0,10

29-03-2014 nd.nl - Gerard ter Horst - Liveblog synode GKV: machtswoord of diepe zucht? € 0,75

28-03-2014 synode.gkv.nl - De kerk van alle plaatsen…

28-03-2014 refdag.nl - Scherpe vermaningen uit kerken buitenland voor GKV-synode € 1,75 dagabonnement

28-03-2013 nd.nl - Liveblog synode GKV: ferme woorden, grote zorgen € 0,25

28-03-2014 tweet @synodegkv met foto van de buitenlandse afgevaardigden met de deputaten BBK

15-03-2014 synode.gkv.nl - Nieuwe leerstoel medische ethiek TU Kampen, samenlevingsvormen en de kerk, beroepsprofiel voor predikanten.

Zie ook 17-03-2014 nd.nl - PKN’er Theo Boer kandidaat leerstoel Kampen (€ 0,10)

Zie ook 15-03-2014 tukampen.nl - Synode GKV besluit tot vestiging Lindeboom Leerstoel voor Ethiek van de Zorg aan TU Kampen

Meer achtergrond: 14-03-2014 refdag.nl - Dr. Stef Groenewoud - Genoeg kansen voor christelijke ethiek

Website Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut

Op website Protestantse Theologische Universiteit: Gegevens dr. T.A. Boer

15-03-2014 nd.nl - Leerstoel ethiek in gezondheidszorg in Kampen (€ 0,25)

15-03-2014 refdag.nl - Synode GKV stelt leerstoel voor ethiek en zorg in aan TUK

De synode van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) is zaterdag akkoord gegaan met de vestiging van de Lindeboom Leerstoel voor Ethiek van de Zorg aan de Theologische Universiteit te Kampen (TUK).

15-03-2014 nd.nl - Liveblog synode GKV: theologie, nu nog in Kampen € 0,95

14-03-2014 refdag.nl - GKV-synode stelt besluit over huwelijk en relaties uit

Hoe moet de kerk omgaan met andere samenlevings­vormen dan het huwelijk? De generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) bleek vrijdag in Ede niet toe aan het nemen van besluiten daarover. De vergadering wil eerst een nadere doordenking.

14-03-2014 nd.nl - Trouwen in de kerk vraagt om toegevoegde beloften € 0,50

EDE - Staan de vrijgemaakt-gereformeerden op de drempel van een vierde samenlevingsvorm: het ‘huwelijk in Bijbelse zin’? ‘Hier wordt een denkfout gemaakt’, waarschuwde oud-minister Eimert van Middelkoop. ‘Dit is institutioneel niet mogelijk.’

14-03-2014 nd.nl - Liveblog synode GKV: een huwelijk in Bijbelse zin? (€ 0,50)

14-03-2014 synode.gkv.nl - Het belang van precieze formuleringen

“Belangrijker was de vraag, los van alle structuren en instituties: Wat is het huwelijk zoals God bedoeld heeft?” zegt ds. Willem de Graaff, Groningen-Zuid (synodeverslaggever), “We waarderen het rapport enorm. Maar we hebben de discussie niet kunnen afronden. Het is te ingewikkeld en we verschillen van mening. Daarom is niets besloten en zal er later overleg plaatsvinden met de deputaatschappen om zo tot een precies geformuleerde vervolgopdracht te komen.”

01-03-2014 nd.nl Liveblog synode GKV: verklaring synode en verontrusten (€ 0,25)

01-03-2014 synode.gkv.nl - Gezamenlijke verklaring synode en bezwaarden

Vrijdag ontving de synode een delegatie van de ruim 1500 leden die de synode een Appel hebben gestuurd. In het Appel geven zij uiting aan bezwaren en zorgen rond de koers van onze kerken. De synode en de gedelegeerden kijken dankbaar terug op een goed verlopen gesprek en geven daarover in gezamenlijkheid deze verklaring uit:

28-02-2014 synode.gkv.nl - Uw woord is een lamp voor mijn voet

De meningen liggen behoorlijk uit elkaar als het gaat om de positie van de vrouw in de kerk, ook in conferentieoord Mennorode te Elspeet. In een besloten bijeenkomst werd gisteren en vandaag gezocht naar de hoofdzaken. “Twee hoogleraren, de Bruijne en Kwakkel, spraken over dit onderwerp.

27-02-2014 synode.gkv.nl - Synode ontvangt bezwaarden

Vrijdag ontvangt de synode een delegatie van de ruim 1500 leden die de synode een appel hebben gestuurd. In het appel geven zij uiting aan bezwaren en zorgen rond de koers van onze kerken.

27-02-2014 synode.gkv.nl - Synode bezint en bidt op de hei

Voordat de synode zaterdag begint met de vergaderingen, nemen de synodeleden samen de tijd voor gebed en bezinning. Op initiatief van het moderamen trekken ze zich vandaag en morgen terug op de Veluwe.

12-02-2014 synode.gkv.nl - Bezwaar tegen predikant-afgevaardigde afgewezen

Afgelopen weekend boog de synode zich over de vraag van de kerkenraad van Ten Boer. Zij wilden namelijk aan de orde stellen of ds. W. van der Schee als afgevaardigde ontvangen kan worden.

10-02-2014 Gereformeerde Kerkbode Groningen, Drenthe, Fryslan via gkv.nl

Anders kerkzijn
Jan Kuiper denkt dat deze synode wel eens een omslagpunt voor onze kerken kan betekenen. Niet als het gaat om de vraag of we wel luisteren naar Gods woord in de bijbel, wel als het gaat om een andere manier van kerkzijn met elkaar: “Langzamerhand raken we het idee kwijt dat een synode alles kan en moet regelen.” En in de praktijk gaat het hier al heel anders toe dan daar. Dat vraagt gesprek en liefde en de wil om elkaar vast te houden.

01-02-2014 refdag.nl - Liveblog: Synode GKV komt bijeen in Ede

01-02-2014 refdag.nl - Tien kerken schrijven synode GKV over vrouw

01-02-2014 synode.gkv.nl - Synode verkiest ds. P. L. Voorberg tot preses

ds. Voorberg leidt als preses nu de zittingen van de synode. Hij is verantwoordelijk voor een ordelijke en efficiënte werkwijze tijdens de plenaire zittingen. Daarom ziet hij ook toe op het voorbereidende werk voor die zittingen. Hij vertegenwoordigt de Synode naar buiten, samen met de assessor Klaas Wezeman, ouderling uit Haren. De assesor assisteert de voorzitter bij de uitoefening van diens taken en vervangt hem zo nodig. Hij is verantwoordelijk voor de materiële en financiële belangen van de Synode en wordt hierin ondersteund door deputaten F&B. Voormalig ouderling Anko Niemeijer uit Leiderdorp en predikant Rob Vreugdenhil uit Lelystad verdelen onderling de taken van de scriba en zijn verantwoordelijk voor het vastleggen en archiveren van wat de synode behandelt, de publicatie van haar besluiten, het opstellen van de Acta en de Handelingen en de correspondentie van de synode.

januari 2014 Nader Bekeken - Kees van Dijk - Een spannend jaar

Het jaar 2014 is al even begonnen als dit nummer van Nader Bekeken wordt gedrukt. En de opening van de Generale Synode van Ede is aanstaande.
Deze synode zal een belangrijke worden. Er liggen besluitteksten voor, die behoorlijke veranderingen in de kerken kunnen betekenen.

Laatst aangepast op dinsdag 01 juli 2014 09:46  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]