Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home

Alle kerken die GS hebben verzocht om voorstel vrouw in ambt af te wijzen

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Opvallend zijn de volgende binnengekomen stukken (bron: Thematische agenda versie 19-02-2014):

M/V in de kerk (zie ook Betrekkingen buitenlandse kerken)

 • 17-10-2013 Deputaten BBK - vraagt besluitvorming die in lijn ligt met het rapport M/V pas te effectueren na consultatie van de buitenlandse zusterkerken
 • 03-12-2013 GK Urk - is niet overtuigd dat de conclusie gerechtvaardigd is dat naast mannen ook vrouwen mogen dienen in het ambt. Link naar brief.
 • 06-01-2014 GK Hoofddorp - wijst de wijze waarop deputaten tot hun conclusie komen, resoluut af en heeft met instemming kennisgenomen van de verantwoording van DAC Slump
 • 07-01-2014 CGKv Sneek - verzoekt het door deputaten voorgestelde besluit 2a niet te nemen, maar (i.s.m. CGK) te werken volgens voorstel Slump
 • 07-01-2014 GK Rijnsburg - kan zich vinden in het minderheidsrapport, en veroordeelt de grote rol die de cultuur krijgt in het meerderheidsrapport
 • 07-01-2014 GK Katwijk - betoogt dat niet de cultuur maar de bijbel doorslaggevend moet zijn en vraagt dat mee te wegen in de beoordeling van het rapport M/V
 • 10-01-2014 GK Ten Boer - verzoekt het rapport van deputaten M/V in de kerk af te wijzen en uit te spreken dat de ambten in de kerk uitsluitend door mannen zullen worden bediend
 • 10-01-2014 GK Mussel - vraagt te besluiten de zienswijze uit het meerderheidsrapport van deputaten M/V in de kerk af te wijzen
 • 13-01-2014 GK Bussum-Huizen - verzoekt uit te spreken dat de visie van deputaten geen goede gronden biedt voor besluitvorming; verzoekt verder om zorgvuldige afstemming met (buitenlandse) zusterkerken
 • 13-01-2014 GK Spakenburg-Noord - verzoekt uit te spreken dat de visie van deputaten geen goede gronden biedt voor besluitvorming; verzoekt verder om zorgvuldige afstemming met (buitenlandse) zusterkerken
 • 16-01-2014 Deputaten KE - vragen (in lijn met de deputaten BBK) besluitvorming t.a.v. het rapport M/V pas te effectueren nadat de GS van de CGK en de LV van de NGK hierover hebben kunnen spreken
 • 13-01-2014 GK Eemdijk - verzoekt uit te spreken dat de visie van deputaten geen goede gronden biedt voor besluitvorming; verzoekt verder om zorgvuldige afstemming met (buitenlandse) zusterkerken
 • 14-01-2014 GK Leiden - vraagt zich af of het deputatenrapport voldoende basis biedt voor besluitvorming en stelt drie concrete vragen
 • 28-01-2014 GK Bunschoten-Oost - vraagt uit te spreken dat deps MV zich niet aan instructie houden en dat visie geen goede grond biedt om besluiten op te nemen over MV in de kerk
 • 31-01-2014 GK Kampen-Noord - heeft kritische opmerkingen over onderdelen van het rapport MV maar steunt toch conceptbesluit 2a
 • 30-01-2014 GK St. Jansklooster-Kadoelen - betuigt adhesie aan de brief van de GK Urk (32-D-3)
 • 03-02-2014 GK Vlaardingen - is overtuigd dat het op grond van Gods Woord niet verantwoord is dat zusters predikant of ouderling worden en wil hiervoor geen ruimte in het kerkverband
 • 08-02-2014 GK Capelle ad IJssel-Noord - uit zijn zorg over de grote ruimte die in het rapport M/V wordt gevraagd voor de eigen zeggenschap van de cultuur

Theologische Universiteit

 • 28-01-2014 GK Bunschoten-Oost - vraagt duidelijkheid te verschaffen hoe aan de TU gedacht wordt over moderne hermeneutiek zoals verwoord in rapport MV

Info (kort) over bovengenoemde kerken:

 • GKv Ten Boer: 670 leden, ds. H.G. Gunnink (v.a. 2009), link naar website, lokatie: ong. 13 km. rechtsboven Groningen
 • GKv Kornhorn: 111 leden, ds. A. Bas (v.a. 2001), link naar website, lokatie: tussen Groningen en Drachten
 • GKv Marum: 149 leden, ds. A. Bas (v.a. 2001), link naar website, lokatie: tussen Groningen en Drachten
 • GKv Katwijk: 170 leden, ds. R.D. Anderson diende deze gemeente van 1996-2012, sinds 2012 dient dr. R.D. Anderson de Free Reformed Church of Rockingham (Australia), link naar website, lokatie: linksboven Leiden
 • GKv Rouveen: 1.041 leden, ds. R. de Graaf (sinds 1987) en ds. H.M. Smit (sinds 1994), link naar website, lokatie: tussen Zwolle en Meppel
 • GKv Zuidbroek: 163 leden, vakant, voorheen ds. A. Kruizinga (van 2003-2010), lokatie: 23 km rechts van Groningen
 • GKv Urk: 663 leden, ds. A. van Houdt (v.a. 2011), link naar website
 • GKv Hoofddorp: 151 leden, ds. J.A. Vos (v.a. 2013), link naar website, lokatie: linksonder Amsterdam
 • GKv Rijnsburg: 589 leden, ds. R.T. Pos (v.a. 2007) en ds. P. Niemeijer (v.a. 2014), link naar website
 • GKv Spakenburg-Noord: 1.637 leden, ds. H.Sj. Wiersma (v.a. 1992), ds. J.J. Schreuder (v.a. 2000), ds. H. Pathuis (v.a. 2008), link naar website,
 • GKv Mussel: 278 leden, vakant, voorheen ds. H. Prins (van 2004-2011), link naar website, lokatie:  rechtsonder Stadskanaal
 • GKv Eemdijk: 219 leden, vakant, voorheen ds. A.G. Hagg (van 2007-2012) en sinds 2012 Free Reformed Church of Armadale (Australia), link naar website, lokatie: links van Bunschoten-Spakenburg
 • GKv Bussum-Huizen: 134 leden, ds. P. Boonstra (v.a. 2004), link naar website, lokatie:
 • CGKv Sneek: een samenwerkingsgemeente van CGK en GKv, ds. J.D. van ’t Zand (CGK) v.a. 2011, link naar website

Betrekkingen buitenlandse kerken

 • 05-06-2013 RCUS (Reformed Churches United States) - spreekt zijn bezorgdheid uit over ontwikkelingen in de GKv mbt hermeneutiek, vrouw in het ambt en contacten met de NGK en verzoekt om deze thema's te bespreken tijdens de buitenlandweek. Link over derde vermaanbrief.
 • 07-05-2013 FRCA (Free Reformed Churches of Australia) - stuurt vermaanbrief waarin zorgen worden geformuleerd betreffende de leer, de ecclesiologie en kerkregering en de liturgie. Link over eerste vermaanbrief.
 • 20-05-2013 CRC (Canadian Reformed Churches) - uit ernstige zorgen over de TU (m.n. vanwege S. Paas en K. van Bekkum), over de ontwikkelingen rond de vrouw in het ambt en over de verhouding met de NGK. Link over tweede vermaanbrief.
 • 06-12-2013 EPCEW (Evangelical Presbyterian Church in England and Wales) - verzoekt het rapport MV te verwerpen
 • 12-12-2013 EPC of Ireland (Evangalical Presbyterian Church of Ireland) - verzoekt het rapport MV te verwerpen
 • 15-01-2014 URCNA (United Reformed Churches in North America) - uit zorgen over de hermeneutiek die wordt verwoord door de meerderheid van de deputaten M/V en verzoekt dit rapport met de onderliggende hermeneutische visie te verwerpen - NB: Deputaten BBK stellen de GS voor in een brief d.d. 18-02-2014 om het aanbod van zusterkerkrelatie voor deze kerken (URCNA) in te trekken. (zie 18-02-2014 - aanvullend BBK rapport)

 

Laatst aangepast op woensdag 21 mei 2014 09:25  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]