Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home

Initiatiefnemers Appel hebben moeite en zorg uitgebreid besproken met synodeleden

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

De GKv-synode heeft vrijdag 28 februari jl. een hele middag uitgetrokken voor zeven schrijvers en ondertekenaars van het Appel dat door ruim 1500 gemeenteleden werd ondertekend. Ze hebben naar elkaar geluisterd en elkaar bevraagd in een goed verlopen gesprek.

De schrijvers/ondertekenaars van het Appel

  • hebben hun dankbaarheid uitgesproken voor dit open gesprek.

De synodeleden

  • nemen dat wat gezegd is, mee in hun eigen overwegingen.

Over en weer

  • is de diepe wens uitgesproken – en ook in gebed voorgelegd aan de Heer van de kerk – om van elkaar te blijven leren en zo in liefde samen te werken aan eenheid in de waarheid, tot eer van God.

Dit hebben zij vastgelegd in een gezamenlijke verklaring.

Bron:

01-03-2014 synode.gkv.nl - Gezamenlijke verklaring synode en bezwaarden


Zie ook:

01-03-2014 werkenaaneenheid.nl - via bron gereformeerdekerkblijven.nl - VERSLAG GKB van bijeenkomst leden Generale Synode Ede 2014 met delegatie zeven indieners ‘Appèl’ Mennorode, Elspeet op 28 februari 2014

01-03-2014 nd.nl - Liveblog synode GKV: verklaring synode en verontrusten (€ 0,25)

28-02-2014 synode.gkv.nl - Uw woord is een lamp voor mijn voet - citaat:

Vrijdagmiddag werd een delegatie van de initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Blijven ontvangen. Zij hebben hun moeite en zorg kunnen uiten en motiveren. “Dit is goed verlopen”, stelt de preses, “We zijn dan wel verschillend maar staan schouder aan schouder als broeders van hetzelfde huis, van dezelfde God!”

28-02-2014 refdag.nl - Delegatie van bezwaarden voelt zich „maximaal gehoord” door synode GKV (abonnement noodzakelijk)

De vertegenwoordigers van Gereformeerde Kerk Blijven willen pas na afloop van de synode een besluit nemen over hun positie in de kerk.

22-11-2013 werkenaaneenheid.nl - Gereformeerde Kerk Blijven: bestaansrecht in geding van vrijgemaakt-gereformeerde kerken


De gezamenlijke verklaring:

Vrijdag ontving de synode een delegatie van de ruim 1500 leden die de synode een Appel hebben gestuurd. In het Appel geven zij uiting aan bezwaren en zorgen rond de koers van onze kerken. De synode en de gedelegeerden kijken dankbaar terug op een goed verlopen gesprek en geven daarover in gezamenlijkheid deze verklaring uit:

De Generale Synode  van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) heeft uitgebreid gesproken met zeven schrijvers en ondertekenaars van het Appel dat door ruim 1500 gemeenteleden werd ondertekend.   In conferentieoord Mennorode werd een middag tijd genomen om naar elkaar te luisteren en elkaar te bevragen.

In het gesprek was er de ruimte om de verschillende onderdelen van het Appel toe te lichten. Ook al zal het Appel niet als officieel ingekomen stuk behandeld worden, de synode wilde wel oor hebben voor de zorgen die daarin geuit worden. Tegelijk was er voor de synodeleden gelegenheid om hun reacties op dit Appel te geven.  Daarbij ging het om de inhoud van de bezwaren èn om de onderliggende vragen over vertrouwen en samenbinding.

De ondertekenaars van het Appel zijn dankbaar voor de mogelijkheid van dit open gesprek.  De synodeleden nemen dat wat gezegd is, mee in hun eigen overwegingen.  Over en weer is de diepe wens uitgesproken – en ook in gebed voorgelegd aan de Heer van de kerk – om van elkaar te blijven leren en zo in liefde samen te werken aan eenheid in de waarheid, tot eer van God.

namens het moderamen van de G.S. Ede 2014,
K.Wezeman,

namens de ondertekenaars van het Appel aan de G.S.,

P.L.Storm

Laatst aangepast op maandag 10 maart 2014 20:00  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]