Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GKv, CGK en NGK uiten sympathie over PKN kerkdienst tegen afwijzing bevolkingsgroep

GKv, CGK en NGK uiten sympathie over PKN kerkdienst tegen afwijzing bevolkingsgroep

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Op 22 maart 2014 ondertekenden, namens de moderamina, P.L. Voorberg (GKv), D.A. Quant (CGK) en W. Smouter (NGK) deze gezamenlijke verklaring:

“Het afwijzen van een bevolkingsgroep is in strijd met het evangelie van Jezus Christus. De bijbel leert ons een heel andere houding. Jezus leert ons lief te hebben, ook over onze gevoelsgrenzen heen.
Daarom staan wij sympathiek tegenover het initiatief van de Protestantse Kerk Nederland om in een kerkdienst (zondag 23 maart, 11.30 uur, NED 2) dit andere geluid te laten horen. Tegelijk nemen we niet actief deel aan deze dienst. Een kerkdienst is wat ons betreft niet het middel voor zo’n signaal als dit. Wel roepen we de kerken op om in de kerkdiensten van a.s. zondag te bidden voor een rechtvaardige samenleving. Ook willen we kerkleden stimuleren om ieder op z’n eigen plek vanuit de Bijbelse houding van liefde te leven en te spreken.”

De aanleiding was dat Geert Wilders van de PVV op een verkiezingsavond van gemeenteraadsleden had gevraagd aan zijn aanhangers: "Willen jullie, in deze stad en in Nederland, meer of minder Marokkanen?” Zestien keer werd gescandeerd: "Minder!" waarop Wilders met een glimlach zei: “Nou. Dan gaan we dat regelen.”
Dit veroorzaakte veel ophef vooral in de media en ook in de maatschappij. Uit een opiniepeiling bleek dat 64% het niet vindt kunnen dat Wilders zijn aanhang aanspoort om te roepen dat er ‘minder Marokkanen’ moeten komen, 30% vindt de actie wel kunnen. 89% van de PVV-achterban vindt het wel kunnen dat Wilders hiertoe oproept. Overigens heeft Wilders zijn uitspraak achteraf genuanceerd door te zeggen dat hij alleen op criminele Marokkanen doelde.

De Ikon en de EO hebben de volgende dag de PKN gebeld om naar aanleiding hiervan een dienst te houden. Het moet een statement worden tegen discriminatie.

Wie spreken in die zgn. kerkdienst a.s. zondag van 11:30 - 12:30 uur?

  • PKN-preses Karin van den Broeke
  • Secretaris van de remonstranten, Tom Mikkers
  • Samuel Lee (migrantenpastor)
  • Rooms-katholieke bisschop Gerard de Korte

Wie zijn verder nog vertegenwoordigd/aangehaakt?

  • De rooms-katholieke kerk (Ad van der Helm, de vicaris van Den Haag)
  • Moslim Yassin Elforkani van het Contactorgaan Moslims en Overheid
  • Baptisten

Het is m.i. tegenstrijdig dat de GKv, CGK en NGK wel sympathiek staan tegenover een kerkdienst met anti-discrimatie-geluiden, terwijl men tegelijkertijd zegt dat een kerkdienst niet het middel is voor zo'n signaal. Nog vreemder en zelfs afkeurenswaardig is dat men sympathiek staat tegenover een kerkdienst dat helemaal geen kerkdienst mag worden genoemd. Want in een kerkdienst heeft o.a. alleen Gods Woord het voor het zeggen, in bovenstaande bijeenkomst staat God helemaal niet centraal. Het is eerder een politieke bijeenkomst van religieuze mensen die gelijk denken over een bepaald onderwerp en dat op religieuze wijze proberen te uiten.

Om misverstanden te voorkomen wat betreft mijn visie over de uitspraken van Wilders: ik hoop dat hij net iets te ver is gegaan of nog gaat voor zijn eigen aanhang met de consequentie dat de PVV zal imploderen.
Een cordon sanitaire (consequent deze partij negeren) door de overige politieke partijen leidt tot het tegendeel van wat men wenst: een grote PVV. Wellicht zou een cordon sanitaire door de media effectiever zijn. Het is wel heel gewiekst hoeveel aandacht hij telkens weer naar zich toe weet te trekken van de pers en de pers zich door hem laat bespelen, zelfs al heeft zijn partij verloren.
Bovendien zouden de bestaande politieke partijen zich veel meer moeten inspannen om het onbehagen weg te nemen bij een groot deel van de Nederlands bevolking.

JT

Bronnen:

22-03-2014 synode.gkv.nl - Synodes GKv, CGK, NGK delen verontwaardiging over uitspraken Wilders

22-03-2014 refdag.nl - Duizenden demonstreren tegen racisme (fotoserie)

21-03-2014 trouw.nl - 'Een kerkdienst tegen Wilders? Zo moet je het niet zien'

21-03-2014 pkn.nl - Kerken gezamenlijk tegen racisme: Wij geloven in meer!!

20-03-2014 nrc.nl - Minder, minder enz. enz. Wat zei en deed Wilders gisteren precies?

Zie ook:

25-03-2014 bderoos.wordpress.com - B. de Roos - Antwoord aan meneer Wilders

24-03-2014 bderoos.wordpress.com - B. de Roos - Verwilderd

29-03-2014 trouw.nl - interview met politicoloog Cas Mudde - 'Wilders is het symptoom, niet het probleem'

Laatst aangepast op dinsdag 25 november 2014 19:57  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]