Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 English materials/articles abt. GS Ede / RCN in general Rev.Dr. R.D. Anderson - Herm-and-you-ticks: Reflections on a Canadian Conference

Rev.Dr. R.D. Anderson - Herm-and-you-ticks: Reflections on a Canadian Conference

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

26-03-2014 bylogos.blogspot.nl - Guest Post Rev.Dr. R.D. Anderson: Herm-and-you-ticks: Reflections on a Canadian Monster-trucks Conference

[This article appeared earlier in Una Sancta (Feb.8, 2014), a magazine of the Free Reformed Churches of Australia (FRCA). Dr Anderson, a pastor in the FRCA, gives another useful analysis of the Hermeneutics Conference in Hamilton. He has permitted me to post it here].

On behalf of you, that is, the FRCA, Rev. de Boer and I were recently packed up and shipped off to Canada for a short week to attend a conference in the snow and ice of Hamilton, Ontario.

(...)

What was it all about and why was it so important for the two of us to be there? Well, you see, Australia is not the only federation of churches which is highly concerned with developments in the churches in Holland. The Canadians are equally concerned. And this is why the Theological Seminary in Hamilton organised a conference together with the Theological University in Kampen on hermeneutics (see title above for pronunciation), that is to say, interpreting the Bible, or as Paul put it: correctly handling the word of truth (2 Tim. 2:15).

About interpreting Genesis:

Now to my mind this kind of reasoning forgets at least two things:
1) If God is powerful enough to create the world, then he is also powerful enough to do that in a deliberate and ordered way. The presupposition behind the Dutch statement is that if a record of events is highly ordered, then it shows that there is a message in the ordering and that the ordering cannot be historical because (another presupposition) history just doesn’t happen in a logical ordered way. Newsflash: God creates his own history. Is He not the Lord of history?

2) If Genesis one betrays a lack of history because of its ordering, was God not pulling the wool over his people’s eyes? Could the Israelites really have been expected not to believe that God really created the world in six days, when that’s exactly what Genesis one says? After all, Genesis is not a book of poetry. Genesis one is not one of the psalms. It is part of a book purporting to describe the history from creation up until Jacob’s sojourn in Egypt. In other words, I do not find “this kind of reasoning” (= “twaddle” in Aussie lingo) to be at all persuasive.

About women-in-office-hermeneutical-method:

Hopefully, if I really did mean that, my consistory would have me suspended and deposed before you could run my car to the 60ft line (well under 2 seconds, by the way). But I believe that it shows the extreme danger of this way of reasoning. Such a method of interpretation – whatever the issue – ought not to be adopted or tolerated in Christ’s church. For this reason we ought to hope and pray that the Dutch synod addresses this issue of hermeneutical method and requires sanctions. The honour of the word of our Lord is at stake.

About the Metaphorical Nature of Scripture:

So in the phrase “God is a rock” the word “rock” is a metaphor and we can falsify the statement by saying “God is not really a rock” (He exhibits the qualities of a rock). But can we really falsify a statement like “Jesus Christ came to save sinners”? Can we say, for example, that “Jesus did not really come”? Can we say: “Jesus did not really save”? Of course not. Kamphuis, it seems to me, would not say this either. But what about his students …? This is not a clear way of speaking about God’s communication to us, nor does it really reflect what we confess in art. 7 of the Belgic Confession.

Ending with:

Nevertheless, the point of the conference – as I understood it – was for an academic dialogue on ways of interpreting Scripture between Hamilton and Kampen and this dialogue was needed precisely because of the concern which has developed in both Canada and Australia at the direction the Dutch churches are taking. In this respect our concerns were confirmed and clarified. In that sense the conference achieved a good and clarifying purpose. Let us continue to pray for our brothers and sisters in the Netherlands, who indeed are at a crossroads in terms of church-life.

Laatst aangepast op maandag 31 maart 2014 14:29  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]