Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Wat is gereformeerd? Eenheid DGK en GKN
Eenheid DGK en GKN

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament en katholiciteit van de kerk

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 34
LaagsteHoogste 

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten.

Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen Schrift en belijdenis het fundament van de kerk vormen kunnen verdere gesprekken plaatsvinden. GKN Deputaten Eenheid gereformeerde belijders moeten nu doorspreken over het functioneren van Schrift en belijdenis als fundament van de kerk en over de katholiciteit van de kerk.

Deze deputaten moeten de voortgang rapporteren aan de GKN synode van oktober 2018. Daar zal worden besloten hoe verder te gaan.

Laatst aangepast op maandag 26 juni 2017 08:57
 

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 24
LaagsteHoogste 

Positief gesprek geeft openingen!
Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en de toelichting daarop van de GKN. Centraal staat daarin de toenadering tussen beide kerkverbanden. Beide partijen zijn blij met het positief gevoerde gesprek, de openheid en de opheldering. Het gesprek geeft openingen!

Op 18 maart a.s. zal op de synode van de GKN deze positieve ontwikkeling worden besproken.

Het volledig gepubiceerde persverslag:

Laatst aangepast op maandag 06 maart 2017 15:27
 

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK - ds. Rob Visser

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 39
LaagsteHoogste 

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de redacteur van het RD niet zomaar iets geschreven heeft toen hij kennis had genomen van dit besluit.

Laatst aangepast op donderdag 02 maart 2017 20:16
 

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 25
LaagsteHoogste 

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te lichten aan deputaten DGK. Daarmee hebben de GKN opnieuw besloten om niet over te gaan tot de door DGK begeerde gesprekken.

Wat is puntsgewijs de stand van zaken tot nu toe?

Laatst aangepast op donderdag 02 maart 2017 20:16
 

Meer dan een feest - artikel van P.S. Kuijper op SMN-site

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 13
LaagsteHoogste 

Br. P.S. Kuijper plaatste op de site van Studiegroep Midden-Nederland een artikel over wat DGK en GKN kunnen leren van de perikelen rond de aanloop naar de Vereniging in 1892. Ik citeer daaruit de kern van zijn boodschap.

Na een langdurige worsteling van Afgescheidenen en Dolerenden van 1886 - 1891 kwam uiteindelijk een concept-overeenkomst tot stand. H. Algra karakteriseerde die in 'Het wonder van de 19e eeuw':

‚ÄúIedere kerkengroep heeft haar eigen geschiedenis; elk van beide groepen is verantwoordelijk voor h√°√°r opvattingen en handelingen in het verleden, d.w.z. de Dolerenden behoeven geen Afgescheiden taal te gaan spreken en omgekeerd, maar samen zullen de te verenigen kerken over en weer worden erkend als ware en zuivere kerken naar Belijdenis en Kerkorde. Dat is de kern van de zaak.‚ÄĚ

Gerelateerd aan DGK en GKN schrijft Kuijper:

Laatst aangepast op maandag 23 mei 2016 19:46
 

Brief deputaten DGK verzonden naar de GKN: gesprekspunten zijn geen oordelen

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 16
LaagsteHoogste 

Deputaten van De Gereformeerde Kerken (DGK) hebben deze week een brief verzonden naar de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Daarin reageren Deputaten voor Adresvoering, Contacten Overheid en Binnenlandse Betrekkingen (ACOBB) op de brief van de GKN d.d. 12 maart 2016 aan de volgende synode van DGK. Deputaten ACOBB van DGK zijn: ds. M. Dijkstra, ds. E. Heres, ds. C. Koster, br. B. Lourens, ds. S. de Marie en ds. M.A. Sneep.
De reguliere eerstvolgende Generale Synode van de GKN wordt gehouden in oktober 2016.

Omdat in deze brief van DGK deputaten expliciet wordt bevestigd dat met de agendapunten geen oordelen of voorwaarden, maar alleen gesprekspunten worden bedoeld, hopen we van harte dat de Generale Synode van de GKN vervroegd plaats zal vinden en dat zij besluit om alsnog op korte termijn een open gesprek aan te gaan met DGK deputaten. Omdat op de laatstgehouden synodevergadering van de GKN ook duidelijk is gezegd dat ze graag heel snel een open gesprek aan willen gaan.

NB: Op 11 juni 2016 heeft eeninwaarheid.info een vertaling gepubliceerd van onderstaande brief in het engels (Appendix 1): Kerken in Canada 7.

Hieronder vindt u de tekst van de brief d.d. 22 maart 2016 en onderaan de link naar de oorspronkelijke brief (PDF), gepubliceerd op 26 maart, 20:35 uur.

Laatst aangepast op maandag 20 juni 2016 07:45
 

Waar wringt de schoen bij mij, GKN en/of DGK? - weg uit de patstelling! deel 2

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 14
LaagsteHoogste 

Vanuit de enig juiste context:

1 Timothe√ľs 5:21 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat u deze dingen in acht neemt zonder vooroordeel en zonder iets uit partijdigheid te doen.
Jakobus 3:17 Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
Deuteronomium 16:19 U mag het recht niet buigen. U mag niet partijdig zijn en geen geschenk aannemen, want een geschenk verblindt de ogen van wijzen en verdraait de woorden van rechtvaardigen.
2 Kronieken 19:7 Nu dan, laat grote vrees voor de HEERE over u komen; neem uw plichten waar, en doe ze, want bij de HEERE, onze God, is geen onrecht, geen partijdigheid of aanneming van geschenken.
Spreuken 24:23 Het is niet goed partijdig te zijn in een rechtszaak. Spreuken 28:21 Het is niet goed partijdig te zijn,

Zie artikel deel 1 voor de introductie.

Hoe hebben de GKN de instructie ge√Įnterpreteerd van de DGK-Synode?

Als je na lezing van de reacties van ds. Visser en ook vanuit van zijn schrijven nogmaals de GKN-brief leest, komt de GKN-brief ineens in een ander licht te staan. In een andere context.

Laatst aangepast op maandag 23 mei 2016 19:46
 

Waar wringt de schoen bij mij, GKN en/of DGK? - wel/geen gesprekken DGK en GKN? deel 1

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 13
LaagsteHoogste 

Waar wringt de schoen vanuit de enig juiste context:

1 Timothe√ľs 5:21 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat u deze dingen in acht neemt zonder vooroordeel en zonder iets uit partijdigheid te doen.
Jakobus 3:17 Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
Deuteronomium 16:19 U mag het recht niet buigen. U mag niet partijdig zijn en geen geschenk aannemen, want een geschenk verblindt de ogen van wijzen en verdraait de woorden van rechtvaardigen.
2 Kronieken 19:7 Nu dan, laat grote vrees voor de HEERE over u komen; neem uw plichten waar, en doe ze, want bij de HEERE, onze God, is geen onrecht, geen partijdigheid of aanneming van geschenken.
Spreuken 24:23 Het is niet goed partijdig te zijn in een rechtszaak. Spreuken 28:21 Het is niet goed partijdig te zijn,

 

Inleiding

Vorig jaar hebben DGK (De Gereformeerde Kerken) de GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) verzocht om in gesprek te gaan zodat kon worden onderzocht of er een mogelijkheid bestaat om tot eenheid met de GKN te komen, waarbij het uitgangspunt dient te zijn de waarheid van Gods Woord en de rechtspraak waar deze op grond van Gods Woord is uitgeoefend. De grond daarvoor was dat het de roeping is van de kerk om daadwerkelijke eenheid te bewerkstelligen wanneer duidelijk is dat er kerkelijk leven op dezelfde grondslag is.1
DGK zonden een heel positieve uitnodiging d.d. 18 juni 2015, zonder enige veroordeling, voor een open gesprek naar de GKN. DGK schreven daarin over de GKN: ‚ÄĚU wilt staan op hetzelfde fundament van apostelen en profeten en u wilt zich in uw kerkelijk samenleven zoveel mogelijk richten naar de Gereformeerde Kerkorde.‚ÄĚ

Laatst aangepast op maandag 23 mei 2016 19:45
 

Reactie ds. Visser op open brief over gesprekken tussen GKN en DGK

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 25
LaagsteHoogste 

Beste broeder Trip

U reageert op de brief die de GKN synode van 12 maart naar de DGK gestuurd heeft. Het is duidelijk dat er bij u en anderen een groot verlangen naar eenheid is. Eenheid met allen die volgens Gods Woord en de belijdenis van Christus’ kerk echt kerk willen zijn. Dat verlangen was er heel duidelijk ook aanwezig in de vergadering van 12 maart en dat is ook het verlangen vanwaaruit de brief aan de DGK geschreven is.

U komt nu met een casus. Het is verleidelijk om op deze casus in te gaan. Toch ga ik dat niet doen. Ik kan namelijk met een casus komen die net weer anders is en die dan weer een andere boodschap heeft. Dat is heel goed mogelijk in dit geval. Dan blijven we heen en weer schrijven en is de kans groot dat er alleen maar meer verwijdering komt. Dat is ook mijn zorg als we nu in de pers of via verschillende sites een flinke discussie gaan voeren.Wanneer de een bij de GKN en de ander bij de DGK de schuld van nu niet verder spreken gaat neerleggen. De discussie daarover kan zomaar meer verwijdering als toenadering geven. Dat betekent ook dat ik na dit antwoord er niet verder over ga schrijven. Dit is mijn laatste woord en het woord is nu aan de kerkelijke vergadering van de DGK. Daar hoort het ook thuis.

Laatst aangepast op maandag 23 mei 2016 19:45
 

Willen de GKN echt graag en zo snel mogelijk spreken met DGK?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 32
LaagsteHoogste 

Gisteren publiceerden we een schrijven van Een in Waarheid die schreef dat de GKN niet verder willen spreken met DGK. Enkele uren daarna publiceerden we een schrijven van ds. J.R. Visser die aangaf dat de GKN juist wel heel graag en zo spoedig mogelijk willen spreken met DGK. Om hier wat meer helderheid in te krijgen vervolgen we deze discussie, nu we ook de brief van GKN aan DGK hebben gelezen, met een open brief aan ds. J.R. Visser.

Geachte ds. Visser,

Graag zou ik u de volgende casus willen voorleggen.

Stel dat mijn vrouw door een gruwelijk misverstand bij mij is weggelopen, terwijl zij zelf denkt dat ze weggestuurd is. Na een week publiceer ik op internet een oproep aan haar met het verzoek om met mij in gesprek te gaan, want ik wil heel graag met haar spreken, om uiteindelijk weer samen te gaan wonen. Daarbij benoem ik concreet een aantal voor mij belangrijke punten om over door te spreken. Nu is mijn genuanceerde woordenschat niet groot en houd ik weinig rekening met hoe mijn woorden kunnen overkomen op anderen. Gewoon rechttoe rechtaan. In mijn schrijven kom ik daarom wat verwijtend en veroordelend op haar over in de formulering van de punten die ik met haar wil bespreken.

Laatst aangepast op maandag 23 mei 2016 19:44
 

De brief van GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 10
LaagsteHoogste 

Generale Synode 12 maart 2016
Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)
deputaat-scriba: J.F. de Leeuw
Prinsesselaan 11, 3851 XM Ermelo
Tel. 06-53672343, E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


Aan: De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland,
p/a De samenroepende kerk DGK Berkel en Rodenrijs / Bergschenhoek,
scriba A. van Egmond
Albert van ’t Hartweg 31
2667MJ Bleiswijk
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Betreft: gesprek

Ede, 12 maart 2016.

Geachte broeders,

Laatst aangepast op woensdag 21 december 2016 20:15
 


Pagina 1 van 3

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]