Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Weblog
Weblog

'Goed voelen' vervangt: Zo zegt de HEERE

E-mailadres Afdrukken PDF

Hoe onpersoonlijker je iets brengt, hoe minder agressief het over komt. En daar hebben mensen behoefte aan. Vroeger kon je, als je iets niet wilde, altijd nog beweren dat God het er niet mee eens was. Daar komt tegenwoordig bijna niemand meer mee weg. Voor God is ‘het’ in de plaats gekomen.

is het slot van de lezenswaardige nrc column 'Goed voelen' door Paulien Cornelisse d.d. 5 april 2013.

In de overgangsfase van 'Zo zegt de HEERE' en 'HET voelt goed' hoorden we regelmatig 'dat is JOUW mening'. We zijn zo geworden als een schipper die z'n anker op de bodem van zijn schip heeft vastgelegd. Omdat zo het schip niet vastligt aan de bodem van het vaarwater terwijl hij wel in de veronderstelling leeft dat het anker vastzit, ontstaan er levensgevaarlijke situaties. Op die manier kan geen enkele schipper in het anker rust vinden voor zijn schip. En komt de vraag naar boven of en wanneer de wal het schip nog zal keren.

Als gelovige moet je je anker naar boven werpen omdat er in de wereld geen vaste grond is waarop je kunt bouwen. En boven ligt de bodem al klaar om het anker aan te nemen. Daar ligt de enige vaste grond. Voor alle mensen, die geloven. Die leven en sterven gelukkig.

Laatst aangepast op vrijdag 05 april 2013 18:26
 

Goede Vrijdag: ook voor jou?

E-mailadres Afdrukken PDF

Vandaag (29 maart) is het Goede Vrijdag. Dan denken we aan de dood van Jezus aan het kruis op Golgotha. Een paar gedachten hierover:

1. Toen Jezus als mens aan het kruis hing, zweeg God. Door dat zwijgen worden alle mensen geoordeeld1. Heb je dat gevoeld? En heb je je schuld erkend, beleden?

Zo niet, heb je Golgotha nooit begrepen. Dan kun je nog wel historisch geloven of vol passie spreken over het kruis, maar geloof je dit ook echt? Het is heel belangrijk om jezelf nauwkeurig hierop te onderzoeken!

Val in het stof en zeg: God, u hebt mijn opstandig spreken veroordeeld door uw zwijgen. Spreek toch weer tot mijn ziel van vrede. Antwoord mij Here, dan zal ik U antwoorden.

2. Of ben je nog niet zover gekomen en hoor je nog misschien bij de wereld (ook al zit je in de kerk)?

Laatst aangepast op woensdag 23 oktober 2013 23:14
 

Kerstfeest, In het licht van morgen

E-mailadres Afdrukken PDF

Wij komen dan ook niet verder met het constateren van nachten in deze wereld. Niet met hymnen aan den nacht, al ware het ook de kérstnacht. Het is immers maar de vraag, hoe men de ‘nox, diebus pulchrior’, de ‘Kerstnacht schoner dan de dagen’ prijzen wil. Of, die hem prijst, gelovig is, dan wel mysticus, romanticus. Wie gelóóf in God heeft, die prijst de kerstnacht, omdat de zon van gerechtigheid over deze wereld opging om ‘de schaduwen te breken’. Die ‘schaduwen’ zijn dan voor zijn besef de zonde en de dood.

De mysticus daarentegen prijst de kerstnacht, die schoner dan de dagen is, omdat hij het volgens hem valse en bedrieglijke van alle aardse gerechtigheid, en daarmee ook de aardse dilemma's van deugd en ondeugd, licht en waarheid, doorbreekt, en overwint.

Wij, die ‘in de schaduwen van morgen’ heten te staan, hebben dus te leven uit dit geloof, met het doel om niet voor één dagje ons stichtelijk dronken te drinken aan romantiek en mystiek. Want die dronken zijn, zijn 's nachts dronken, zegt de Schrift; en ze vindt dat nacht-bedrijf blijkbaar helemaal niet mooi.
Hebben wij het geloof niét, dan voelen wij ons natuurlijk ook vandaag ‘in de schaduwen van morgen’.

Laatst aangepast op woensdag 23 oktober 2013 23:15
 

Publiek gekwetst en de andere wang

E-mailadres Afdrukken PDF

Inleiding
Op 30 oktober 2012 plaatste ik de volgende tweet op internet:

WerkenAanEenheid @WerkenAnEenheid
Als je niet meer gemotiveerd bent voor de tweede eredienst, is het tijd om je te bekeren.

Daarop kreeg ik een paar seconden later de volgende reactie van theoloog Jaap Marinus. Hij is (bijna?) klaar met de opleiding theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij noemt zich nog orthodox. Samen met een Erik Drenth (vrijzinnig theoloog) onderhouden zij de website www.staatgeschreven.nl. Jaap Marinus twitterde:

Jaap Marinus @JaapMarinus
Werken aan eenheid? RT @WerkenAnEenheid: Als je niet meer gemotiveerd bent voor de tweede eredienst, is het tijd om je te bekeren.

en vervolgens van een andere twitteraar

goedgelovig @goedgelovig
@JaapMarinus
@WerkenAnEenheid Ze kunnen dat gereformeerde initiatief beter #werkenaanverdeeldheid noemen.

waarop Jaap Marinus reageerde

Jaap Marinus @JaapMarinus
@goedgelovig
@WerkenAnEenheid inderdaad. Van zulke tweets ga ik echt over mijn nek...

Enkele twitteraars hebben mij daarop ontvolgd. Nu had ik wel verwacht dat pittige tweets weerstand oproepen, maar niet in deze mate en al helemaal niet uit deze kringen. Ik had eerder verwacht dat men in deze kringen welk geloof dan ook zou respecteren: ieder z'n eigen geloof. Maar in dit geval blijkt de grens van tolerantie en verdraagzaamheid te zijn overschreden.

Ik heb maar even gewacht met reageren: wie weet komt hij nog terug op deze tweet, of wordt hij door anderen daarop aangesproken. Maar niets daarvan, het werd nog erger.

Laatst aangepast op zaterdag 03 november 2012 00:13
 

Een pleidooi voor kerk 0.0 !

E-mailadres Afdrukken PDF

Kerk 1.0, 2.0, 3.0 en dominee 2.0 - op internet zien we de afgelopen tijd regelmatig deze aanduidingen terugkeren.

Betekenis 2.0
De wereld van nu kenmerkt zich door innovaties, door vernieuwing. We willen meer en we willen verbeteringen. Als je met programma's werkt op de laptop, pc of smartphone, willen we zo snel mogelijk de nieuwste software, dat noemen we upgraden. Ook als de nieuwste versie smartphones op de markt zijn, willen we die zo snel mogelijk hebben. Sommigen zijn zelfs bereid in een tentje voor de deur te slapen, om als eerste 's morgens het begeerde object in de winkel te kopen. Grote veranderingen worden gemerkt met hele getallen, bijvoorbeeld van 1.0 naar 2.0, kleine veranderingen met een cijfer achter de 'komma': van 1.0 naar 1.2.

Laatst aangepast op dinsdag 23 oktober 2012 07:01
 

Onthechting begrip gereformeerd

E-mailadres Afdrukken PDF

LEES DIT ALS EEN COLUMN (deze vorm mag er toch ook zijn? - het valt niet eens onder niveau 1 t/m 3 van 'gereformeerd'... volgens sommigen)

Onvoorstelbaar hoe spitsvondig men het begrip 'gereformeerd' uit elkaar kan halen.

Vanaf de 90-er jaren werd in de GKv als volgt voor verandering van o.a. de liturgie gepleit: de inhoud (de leer) bleef hetzelfde, alleen de vormen werden aangepast. Wie kan daar nu tegen zijn?

 

Laatst aangepast op vrijdag 19 april 2013 23:07
 


Pagina 3 van 4

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]