Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Uit de media
Uit de media

48 jaar: gemiddelde leeftijd ND-er

E-mailadres Afdrukken PDF

De gemiddelde leeftijd van de ND lezer is 48 jaar. Dertigers blijken nauwelijks bereid te betalen voor nieuws. Daniel Gillissen - sinds kort adjunct hoofdredacteur Nederlands Dagblad - zegt daarover:

Toch gaan we kijken hoe we meer jongeren aan ons kunnen binden. Ik heb al wat plannetjes, maar die gaan we eerst in de redactie bespreken.

Bron: Villamedia - Frans Oremus - maart 2013 - pag. 32: 'komen & gaan' - vers bloed - 'Jonkie' Gillissen in leiding ND

12-03-2013 Persbericht:

Daniël Gillissen (34), chef kerkredactie van het Nederlands Dagblad, wordt adjunct-hoofdredacteur van de krant. Met ingang van vrijdag 15 maart, als Peter Bergwerff terugtreedt als directeur/hoofdredacteur, is Gillissen lid van de hoofdredactie. Diezelfde dag wordt de huidige adjunct Rinder Sekeris directeur/uitgever van Nedag, en treedt Sjirk Kuijper aan als hoofdredacteur/directeur. Gillissen vierde juist vorige week zijn 12,5-jarig jubileum bij het Nederlands Dagblad, de krant waar hij begon nadat hij de opleiding journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede had afgerond. ‘Daniël heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de toonaangevende rol die het ND speelt op het gebied van kerkelijke nieuwsgaring,’ meent aankomend hoofdredacteur Kuijper.

Het Nederlands Dagblad heeft een oplage van 26.595 (2012). Ter vergelijking: het Reformatorisch Dagblad heeft een oplage van 56.227 (2008) en Trouw: 91.476 (2012)

Laatst aangepast op dinsdag 10 december 2013 15:36
 

Verstaan van het Woord niet subjectief of objectief - Ds. K. Folkersma in RD

E-mailadres Afdrukken PDF

Gods Woord is blijde boodschap, belofte met de oproep tot geloof en bekering. In de Heere God is onze zekerheid. Een onderscheiding als objectief versus subjectief doet daaraan geen recht. Die doet tekort aan de aard van het spreken van de Heere in het verbond.

Aldus GKv emeritus ds. K. Folkersma in het Reformatorisch Dagblad d.d. 04-03-2013  - Reformatorisch verstaan van het Woord niet ”objectief” of ”subjectief” als reactie op een lezing van prof.dr. H. van den Belt (Gereformeerde Bond) - „Zekerheid als Woord en Geest nauw op elkaar betrokken zijn” (RD 19-02-2013)

Ds. Folkersma:

Wanneer het karakter en de werking van het Woord van God op reformatorische wijze worden verstaan, is het niet nodig om onderscheidingen te maken als ”objectief” (voorwerpelijk) en ”subjectief” (onderwerpelijk), reageert ds. K. Folkersma op de oratie van prof. dr. H. van den Belt (RD 19-2).

Laatst aangepast op dinsdag 05 maart 2013 15:13
 

'Internet brengt refo-zuil aan het rommelen'

E-mailadres Afdrukken PDF

'Met de komst van internet ging het rommelen in de refo-zuil. De tv kun je nog buiten de deur houden, bij internet is dat minder makkelijk' aldus antropoloog Johan Roeland dinsdag in Dit is de Dag.

Bron: hetgoedeleven.com - 20-02-2013 - 'Internet brengt refo-zuil aan het rommelen'

 

Pas Heidelbergse Catechismus aan - prof. Selderhuis (CGK)

E-mailadres Afdrukken PDF

UTRECHT – „Het is te hopen dat het jubileumjaar van de Heidelbergse Catechismus niet alleen een herdenking is maar ook een herleving van de catechismus oplevert.”

Bron: refdag.nl - 20-02-2013 - Prof. Selderhuis: Pas Heidelbergse Catechismus aan

 

Belijdenis symbool van verbondenheid aan de Bijbel

E-mailadres Afdrukken PDF

Als de Bijbel genoeg is en het hoogste gezag heeft, waarom zijn er dan belijdenisgeschriften? - Dr. J. H. van Doleweerd, missioloog en theologisch docent en werkzaam voor de Zending Gereformeerde Gemeenten in Indonesië - citaat:

De Schrift is koningin en alleenheerseres. Maar het betrekken van het belijden van de kerk bij de Schriftuitleg is niet een verloochening van dit sola Scriptura. Het is juist een erkenning ervan. Belijdenisgeschriften zijn symbolen van heilige verbondenheid aan de Schrift, die kerken wereldwijd beurtelings aan elkaar geven en ontvangen en „waardoor de kerk in verwarde en verstrooide toestand overeenstemming heeft in de leer van Christus en elkaar wederzijds erkent” (Calvijn).

Bron: 16-02-2013 refdag.nl - Dr. J. H. van Doleweerd - Belijdenis symbool van verbondenheid aan de Bijbel

Laatst aangepast op dinsdag 26 maart 2013 23:04
 

CGK Ds. J. Westerink: Opdeling CGK tussen HHK en GKV niet ondenkbaar

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

15-02-2013 refdag.nl - Ds. J. Westerink: Opdeling CGK tussen HHK en GKV niet ondenkbaar

APELDOORN – Het is niet ondenkbaar dat een deel van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) zich in de toekomst zal aansluiten bij de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) en een ander deel bij 
de Gereformeerde Kerken vrij­gemaakt (GKV), aldus ds. J. Westerink.

(...)

De emeritus predikant is wel bezorgd dat bepaalde ontwikkelingen binnen de GKV „juist zorgen voor verdere vervreemding van elkaar.” Dat geldt overigens ook de ontwikkelingen in zijn eigen kerken, zo geeft hij aan. „Ik heb daar echt zorgen over.”

 

Kamer: misschien mogen ook refoscholen niemand weigeren - uit hetgoedeleven & refdag

E-mailadres Afdrukken PDF

De Tweede Kamer gaat de vrijheid van scholen inperken om een streng toelatingsbeleid te voeren. Ze mogen van ouders niet langer ‘onderschrijving’ van de grondslag verlangen, maar slechts ‘respectering’.

Bron: hetgoedeleven.com

Om 13:00 uur verscheen op refdag.nl een nuance op bovenstaand bericht 'VVD-Kamerlid Straus: Uitzondering voor refoschool onzeker'- citaat:

In de initiatiefwet is een uitzonderingsbepaling opgenomen voor orthodoxe scholen die een helder omschreven en consequent toelatingsbeleid voeren. Of deze bepaling er van de VVD in mag blijven, is nog niet duidelijk. „Dat beoordelen we in het verlengde van het nog verder te voeren debat rondom de acceptatieplicht”, aldus de woordvoerder vanmorgen. De indieners van de wet waren oorspronkelijk ook geen voorstander van een uitzonderingspositie voor het orthodox onderwijs.

Laatst aangepast op vrijdag 08 februari 2013 16:05
 


Pagina 4 van 6

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]