Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Uit de media
Uit de media

'Internet brengt refo-zuil aan het rommelen'

E-mailadres Afdrukken PDF

'Met de komst van internet ging het rommelen in de refo-zuil. De tv kun je nog buiten de deur houden, bij internet is dat minder makkelijk' aldus antropoloog Johan Roeland dinsdag in Dit is de Dag.

Bron: hetgoedeleven.com - 20-02-2013 - 'Internet brengt refo-zuil aan het rommelen'

 

Pas Heidelbergse Catechismus aan - prof. Selderhuis (CGK)

E-mailadres Afdrukken PDF

UTRECHT – „Het is te hopen dat het jubileumjaar van de Heidelbergse Catechismus niet alleen een herdenking is maar ook een herleving van de catechismus oplevert.”

Bron: refdag.nl - 20-02-2013 - Prof. Selderhuis: Pas Heidelbergse Catechismus aan

 

Belijdenis symbool van verbondenheid aan de Bijbel

E-mailadres Afdrukken PDF

Als de Bijbel genoeg is en het hoogste gezag heeft, waarom zijn er dan belijdenisgeschriften? - Dr. J. H. van Doleweerd, missioloog en theologisch docent en werkzaam voor de Zending Gereformeerde Gemeenten in Indonesië - citaat:

De Schrift is koningin en alleenheerseres. Maar het betrekken van het belijden van de kerk bij de Schriftuitleg is niet een verloochening van dit sola Scriptura. Het is juist een erkenning ervan. Belijdenisgeschriften zijn symbolen van heilige verbondenheid aan de Schrift, die kerken wereldwijd beurtelings aan elkaar geven en ontvangen en „waardoor de kerk in verwarde en verstrooide toestand overeenstemming heeft in de leer van Christus en elkaar wederzijds erkent” (Calvijn).

Bron: 16-02-2013 refdag.nl - Dr. J. H. van Doleweerd - Belijdenis symbool van verbondenheid aan de Bijbel

Laatst aangepast op dinsdag 26 maart 2013 23:04
 

CGK Ds. J. Westerink: Opdeling CGK tussen HHK en GKV niet ondenkbaar

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

15-02-2013 refdag.nl - Ds. J. Westerink: Opdeling CGK tussen HHK en GKV niet ondenkbaar

APELDOORN – Het is niet ondenkbaar dat een deel van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) zich in de toekomst zal aansluiten bij de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) en een ander deel bij 
de Gereformeerde Kerken vrij­gemaakt (GKV), aldus ds. J. Westerink.

(...)

De emeritus predikant is wel bezorgd dat bepaalde ontwikkelingen binnen de GKV „juist zorgen voor verdere vervreemding van elkaar.” Dat geldt overigens ook de ontwikkelingen in zijn eigen kerken, zo geeft hij aan. „Ik heb daar echt zorgen over.”

 

Kamer: misschien mogen ook refoscholen niemand weigeren - uit hetgoedeleven & refdag

E-mailadres Afdrukken PDF

De Tweede Kamer gaat de vrijheid van scholen inperken om een streng toelatingsbeleid te voeren. Ze mogen van ouders niet langer ‘onderschrijving’ van de grondslag verlangen, maar slechts ‘respectering’.

Bron: hetgoedeleven.com

Om 13:00 uur verscheen op refdag.nl een nuance op bovenstaand bericht 'VVD-Kamerlid Straus: Uitzondering voor refoschool onzeker'- citaat:

In de initiatiefwet is een uitzonderingsbepaling opgenomen voor orthodoxe scholen die een helder omschreven en consequent toelatingsbeleid voeren. Of deze bepaling er van de VVD in mag blijven, is nog niet duidelijk. „Dat beoordelen we in het verlengde van het nog verder te voeren debat rondom de acceptatieplicht”, aldus de woordvoerder vanmorgen. De indieners van de wet waren oorspronkelijk ook geen voorstander van een uitzonderingspositie voor het orthodox onderwijs.

Laatst aangepast op vrijdag 08 februari 2013 16:05
 

Kerk moet zichzelf blijven - dr. J. Hoek

E-mailadres Afdrukken PDF

Ook in een tijd die misschien wel de zwaarste is sinds haar ontstaan, moet die kerk vooral zichzelf blijven. Dat sluit echter het bij de tijd zijn niet uit, maar in, aldus prof. dr. J. Hoek donderdag in Ede. Bron: refdag.nl - Dr. J. Hoek: Kerk moet zichzelf blijven. Citaat:

de kerk moet meebewegen met de tijd, „omdat ze bij de mensen wil blijven”, aldus dr. Hoek. „Zoals Paulus de Joden een Jood en de Grieken een Griek was, zo moeten wij voor de 21e-eeuwers een 21e-eeuwse kerk zijn.”

Volgens de hoogleraar is „in vormen heel verschillend optreden” alleen mogelijk vanuit een „scherp zicht op de kern. De kerk moet niet in het onzekere verkeren over haar eigen identiteit. Ze weet zich allereerst aan de Bruidegom verbonden, ziet Hem naar de ogen en staat daarom vervreemd in de wereld.” Hij stond daarom uitgebreid stil bij de vier klassieke wezenskenmerken van de kerk: eenheid, heiligheid, apostoliciteit en katholiciteit.

Precies, vormen horen uitvloeisel te zijn van de kern. En de kern is niet de mens, maar God. Daarom hoort Gods Woord altijd centraal te staan, ook in de manier waarop je werkt, evangeliseert en de eredienst inricht.

De spreker wees er verder in aansluiting bij dr. W. Verboom op dat de Drie Formulieren van Enigheid twee brandpunten van kerk-zijn benoemen. „In de eerste plaats wordt de kerk door God vergaderd. Het kerkvergaderend werk van Christus, zoals dat voortvloeit uit het verkiezend welbehagen van God, gaat vooraf aan het samenkomen van de gelovigen.”

Exact, het begint allemaal bij God! Ook voordat mensen tot bekering komen, begint God eerst te werken met Zijn Woord en Geest. Wonderlijk! En dan schakelt Hij onze verantwoordelijkheid in. Spannend!
En verder: de kerk is een geloofszaak ! Als alle kerken die trouw willen staan op Schrift en Belijdenis zich dat zouden realiseren, zou kerkelijke eenheid ook niet meer zo moeilijk zijn.

Het bestaan van een gemeente of kerk is niet afhankelijk van gelovigen die bij elkaar te komen. De kerk is er al voordat wij er zijn. Gods opzoekende liefde gaat vooraf aan ons zoeken, vinden en belijden.”

 

"Geen toekomst voor de westerse kerk" OF anders kerk-zijn?

E-mailadres Afdrukken PDF

"Stop met missionair zijn. Het is hopeloos." Willem-Maarten Dekker ziet geen toekomst voor de westerse kerk.

Bron: eo.nl Andries Radio Symposium d.d. 22-01-2013

Citaat:

Hoe moet de kerk reageren op de secularisering en ontkerkelijking van de maatschappij? Op het Andries Radio Symposium op dinsdagmiddag 22 januari werd in de titel het dilemma geschetst: 'Monnik of Missionaris?' - ofwel: moet de kerk zich terugtrekken binnen haar muren om te overdenken wat er fout ging, of juist naar buiten om voor nieuwe aanwas te zorgen?

De meest kritische debater (anderen waren wat relativerender of zelfs positief) geciteerd:

Dr. Willem Maarten Dekker, hervormd predikant in Mastenbroek, was de meest 'provocerende'. Van hem mogen kerken afgebroken worden. Ze hoeven ook niet missionair te zijn: "Je vraagt aan een zieke toch ook niet om de Elfstedentocht te rijden?". Volgens Dekker is kerk ziek. Ze heeft voorlopig genoeg werk aan zichzelf en haar eigen leden. "Ik ga zo catechisatie geven. Dat is tegenwoordig hoogst missionair. Dat duidt op een crisis." Dekker wijt dat aan de situatie in de gezinnen, waar het de ouders niet meer lukt om het geloof voor te leven en over te dragen. "Het christendom in het westen is echt passé."

Maar wat is dan die ziekte? Ligt dat alleen aan de ouders die het niet meer lukt om het geloof voor te leven en over te dragen? Of is er structureel iets mis met deze kerk, doet de kerk misschien niet meer waarvoor zij in het leven is geroepen? Juist in de kerk worden toch kinderen gebaard? Moet er wellicht tot bekering worden opgeroepen?

Er was ook een dominee (ds. Riemersma van de PKN) die machteloos toe heeft gekeken hoe zijn gemeente langzaam slonk. Het geloof ging niet meer automatisch over op de volgende generatie. Volgens hem hadden ze eerder activiteiten moeten ontplooien om de kerkverlatende pubers in de kerk te houden. Dat lazen we op cip.nl - Dominee erkent misstap: "Boodschap kwam niet over". Jurjen ten Brinke1 (kerkplanter van een multiculturele kerk in Amsterdam-Noord, ontstaan in 2006), wiens gemeente een enorme groei heeft doorgemaakt adviseerde om aandacht te besteden aan de volgende aspecten:

Laatst aangepast op vrijdag 25 januari 2013 17:24
 


Pagina 4 van 6

Nieuws

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Referaat ds. H.G. Gunnink d.d. 12 juli 2017

Voorlichting, bijeenkomst Bedum (Maranathakerk, Grotestraat) De bijgevoegde presentatie is zakelijk van opzet. Daarom is het belangrijk om geen moment te vergeten, dat het gaat over voluit... [More...]

Boekbespreking 'HIJ en wij' - van ds. E. Hoogendoorn

In Weerklank - een gereformeerd maandblad uit de GKN - jaargang 5 nr. 3 schreef ds. E. Hoogendoorn onderstaande boekbespreking van 'HIJ en wij' met de ondertitel ‘Oriëntatie in de actuele situatie... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]