Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Uit de media
Uit de media

RD: Dr. Op ’t Hof: Een roepende in de woestijn? Was dat maar waar

E-mailadres Afdrukken PDF

16-01-2013 refdag.nl - Dr. Op ’t Hof: Een roepende in de woestijn? Was dat maar waar - citaat:

U heeft waarschijnlijk niets met de zuil?

„Als de zuil maar wat zou voorstellen. Als je geen innerlijke identiteit hebt, moeten we ook geen zuil oprichten om te laten zien dat onze identiteit in de zuil zou zitten. We zijn zo halfzacht, zo slap. Van buiten lijkt het allemaal nog wel wat. We doen aan staatkundig gereformeerde politiek, hebben reformatorisch onderwijs, maar vanbinnen stelt het zo weinig voor. We doen allemaal mee met de geest van deze tijd. En ondertussen maken we binnen de zuil ruzie met elkaar over allerlei onbenulligheden.”

Dr. Op 't Hof is dominee van de Hersteld Hervormde Gemeente te Urk

 

bderoos.wordpress.com Op reis naar de toekomst

E-mailadres Afdrukken PDF

18-01-2013 bderoos.wordpress.com - B. de Roos - Op reis naar de toekomst - inleiding

Kerk-zijn: dat is een heel modern begrip[1].
En eerlijk gezegd is het ook een benaming waarvan de lading mij enigszins tegen staat. Dat komt omdat het een term is waarin, voor het besef van velen, nogal wat menselijke creativiteit meekomt.
Men vraagt niet zelden: hoe geeft ú vorm aan uw kerk-zijn?

In het stellen van zo’n vraag gaat men ten diepste voorbij aan de óórsprong van de kerk. U weet wel: “Wij geloven en belijden één katholieke of algemene kerk. Zij is een heilige vergadering van de ware gelovigen, die al hun heil verwachten van Jezus Christus, gewassen zijn door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is er geweest vanaf het begin van de wereld en zal er zijn tot het einde toe. Want Christus is een eeuwig Koning, die niet zonder onderdanen kan zijn. Deze heilige kerk wordt door God staande gehouden tegen het woeden van de hele wereld…”[2].

 

RD: Dr. Dekker voor CSFR Groningen: Debat over dopersen uiterst actueel

E-mailadres Afdrukken PDF

17-01-2013 refdag.nl - Dr. Dekker voor CSFR Groningen: Debat over dopersen uiterst actueel - Inleiding

GRONINGEN – „Het debat tussen de Reformatie en de dopersen is vandaag de dag uiterst actueel. Ik ben bang voor kleine groepjes mensen die via een omweg vooral met zichzelf bezig zijn. Ik vrees dat het begrip ”missionair” een mogelijkheid biedt voor een doperse denkwijze die al veel langer aanwezig is.”

en citaten:

Toch is de afbraak van de volkskerk niet het eigenlijke probleem. Volgens dr. Dekker bevindt de kerk zich momenteel in een „gigacrisis.” De kerk komt in de verzoeking om Jezus niet meer helder te zien. „De gemeente dreigt ten prooi te vallen aan het agnostische en algemene religieuze denken. Wat we nodig hebben zijn eenheid, gemeenschap, concentratie op de kern en volharding.”

(...)

Een student vroeg aan dr. Dekker of zijn kerkvisie niet te modern is als de nadruk ligt op absolute waarheden. „Moet de kerk niet postmodern worden?” Dr. Dekker: „Hoewel je deels gelijk hebt, is er toch een objectieve werkelijkheid. Het postmodernisme –waar niets dan verbeelding overblijft– moeten we maar niet volgen. De wereldkerk kan ons wegtrekken van deze antropocentrische weg.”

Laatst aangepast op maandag 11 februari 2013 08:33
 

Over de Heidelbergse Catechismus: een nieuwe engelse (geref) website

E-mailadres Afdrukken PDF

Wegens de 450-jarige herdenking van het ontstaan van de Heidelbergse Catechismus is een nieuwe (engelse & portugese) website gelanceerd boordevol nuttige bronnen. De Canadian Reformed Theological Seminary heeft dit geinitieerd.

Klik hier voor de link naar de website.

 

"christen is mijn naam, gereformeerd mijn bijnaam" is ongelukkige uitspraak

E-mailadres Afdrukken PDF

De Reformatie - een gereformeerd weekblad vanuit de GKv - begint het nieuwe jaar met een themanummer "Gereformeerd, wat is dat eigenlijk?" met als ondertitel "Open je erfenis beheren". Over die vraag denken we al na sinds de Reformatie van de 16e eeuw, aldus Ad de Bruijne in het openingsartikel.

Typisch gereformeerd noemt hij in ieder geval dat je niet denkt dat je het zelf al wel weet of zelf het wiel nog moet uitvinden. Luisteren naar wijsheid die Gods Geest al eerder gaf levert verrassende resultaten op. Bijvoorbeeld dat ‘gereformeerd’ oorspronkelijk een afkorting was van de zinsnede: ‘de naar Gods Woord gereformeerde kerk’. En daarmee bedoelde men aan te sluiten bij een patroon uit de Bijbel zelf. Telkens ontstaat in het volk van God zwakte of scheefgroei. Telkens stuurt God dan profeten en apostelen. En telkens bekeren de gelovigen zich en vallen ze opnieuw terug op het evangelie waar ze ooit zo enthousiast uit leefden (vergelijk Mal. 3:24 en Opb. 2:4).

Een gevaar voor de gereformeerde kerk is - omdat er al zoveel geschreven en toegankelijk is - dat alles al wel bekend is, dat het er alleen om gaat dat de leer 'waar' is, terwijl het continu eigen maken van de leer van minder belang wordt geacht. Daarom is het zo belangrijk om telkens weer te herhalen dat leer en leven één moet zijn. Anderzijds kom je ook tegen dat men zelf wil bepalen wat overeenkomstig de Bijbel is en de eenheid met eerdere gereformeerde schrijvers bij voorbaat discutabel stelt. Men wil dan zelf kiezen, met de huidige cultuur als basis, vanuit een brede christelijke traditie wat men nuttig en bruikbaar vindt.

Dat is echt gereformeerd: zo veel mogelijk vanuit de patronen uit de Bijbel tot een gereformeerde visie komen, ook op het gebied van liturgie, organisatie en innovatieve missionaire projecten. Oppassen met managementmodellen- en technieken of andere modellen en visies vanuit de wereld of vanuit onze eigen logica. Want alles moet spreken van Christus, van Gods Woord, dat is een kracht tot behoud, juist daar moeten we het van verwachten en ons op richten. Onze Maker weet als geen ander wie wij zijn en hoe het geloof wordt gewerkt. We citeren verder:

 

Laatst aangepast op zaterdag 12 januari 2013 22:16
 

Heidelbergse catechismus app / internet in het engels

E-mailadres Afdrukken PDF

Vanaf deze maand is er een app beschikbaar op de iPad met de vragen en antwoorden - in het engels - gebaseerd op de Heidelbergse Catechismus. Ook op internet is deze tool beschikbaar.

Op een hele leuke, interactieve wijze wordt zo onze kennis verdiept over de hoofdpunten van de leer van de Heilige Schrift. De engelse taal zorgt er voor dat we, als nederlanders, de betekenis van eventueel ingesleten woorden weer opfrissen.

De introductie is geschreven door Tim Keller (oktober 2012). Daarin wordt o.a. gemotiveerd waarom het zo belangrijk is om de Catechismus uit het hoofd te leren.

Klik hier voor de internet toepassing.

Klik hier voor de iPad app.

Laatst aangepast op zaterdag 19 januari 2013 14:19
 

RD - Pierre J. Beaujon: Meer zelfonderzoek goed voor geestelijk leven

E-mailadres Afdrukken PDF

Op 3 januari 2013 verscheen in het Reformatorisch Dagblad een artikel van Pierre J. Beaujon - docent burgerschap en godsdienst aan het Hoornbeeck College in Amersfoort - over zelfonderzoek. Hij geeft daarvoor de volgende vijf redenen:

Ten eerste is zelfonderzoek de weg om bekend te raken met onszelf. Ik bedoel dit bepaald niet psychologiserend. Het is onvoldoende om alleen op zondag naar de kerk te gaan en naar de prediking te luisteren. We moeten ook de tijd nemen om het gehoorde als een spiegel aan onszelf voor te houden en de boodschap in ons dagelijks leven toe te passen.

Ten tweede is zelfonderzoek, menselijkerwijs gesproken, het enige middel waardoor een zondaar zich ervan bewust wordt dat hij ook echt een zondaar is. Alleen door zelfonderzoek begin je in te zien wat de kracht van de zonde in je leven is en wat de boze verlangens van je hart zijn. Dan pas ga je begrijpen waarop je verlangens werkelijk gericht zijn, en hoe ze tegen de wil van de Heere ingaan.

Laatst aangepast op vrijdag 04 januari 2013 20:01
 


Pagina 5 van 6

Nieuws

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Referaat ds. H.G. Gunnink d.d. 12 juli 2017

Voorlichting, bijeenkomst Bedum (Maranathakerk, Grotestraat) De bijgevoegde presentatie is zakelijk van opzet. Daarom is het belangrijk om geen moment te vergeten, dat het gaat over voluit... [More...]

Boekbespreking 'HIJ en wij' - van ds. E. Hoogendoorn

In Weerklank - een gereformeerd maandblad uit de GKN - jaargang 5 nr. 3 schreef ds. E. Hoogendoorn onderstaande boekbespreking van 'HIJ en wij' met de ondertitel ‘Oriëntatie in de actuele situatie... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]