Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Uit de media
Uit de media

Kerk moet zichzelf blijven - dr. J. Hoek

E-mailadres Afdrukken PDF

Ook in een tijd die misschien wel de zwaarste is sinds haar ontstaan, moet die kerk vooral zichzelf blijven. Dat sluit echter het bij de tijd zijn niet uit, maar in, aldus prof. dr. J. Hoek donderdag in Ede. Bron: refdag.nl - Dr. J. Hoek: Kerk moet zichzelf blijven. Citaat:

de kerk moet meebewegen met de tijd, „omdat ze bij de mensen wil blijven”, aldus dr. Hoek. „Zoals Paulus de Joden een Jood en de Grieken een Griek was, zo moeten wij voor de 21e-eeuwers een 21e-eeuwse kerk zijn.”

Volgens de hoogleraar is „in vormen heel verschillend optreden” alleen mogelijk vanuit een „scherp zicht op de kern. De kerk moet niet in het onzekere verkeren over haar eigen identiteit. Ze weet zich allereerst aan de Bruidegom verbonden, ziet Hem naar de ogen en staat daarom vervreemd in de wereld.” Hij stond daarom uitgebreid stil bij de vier klassieke wezenskenmerken van de kerk: eenheid, heiligheid, apostoliciteit en katholiciteit.

Precies, vormen horen uitvloeisel te zijn van de kern. En de kern is niet de mens, maar God. Daarom hoort Gods Woord altijd centraal te staan, ook in de manier waarop je werkt, evangeliseert en de eredienst inricht.

De spreker wees er verder in aansluiting bij dr. W. Verboom op dat de Drie Formulieren van Enigheid twee brandpunten van kerk-zijn benoemen. „In de eerste plaats wordt de kerk door God vergaderd. Het kerkvergaderend werk van Christus, zoals dat voortvloeit uit het verkiezend welbehagen van God, gaat vooraf aan het samenkomen van de gelovigen.”

Exact, het begint allemaal bij God! Ook voordat mensen tot bekering komen, begint God eerst te werken met Zijn Woord en Geest. Wonderlijk! En dan schakelt Hij onze verantwoordelijkheid in. Spannend!
En verder: de kerk is een geloofszaak ! Als alle kerken die trouw willen staan op Schrift en Belijdenis zich dat zouden realiseren, zou kerkelijke eenheid ook niet meer zo moeilijk zijn.

Het bestaan van een gemeente of kerk is niet afhankelijk van gelovigen die bij elkaar te komen. De kerk is er al voordat wij er zijn. Gods opzoekende liefde gaat vooraf aan ons zoeken, vinden en belijden.”

 

"Geen toekomst voor de westerse kerk" OF anders kerk-zijn?

E-mailadres Afdrukken PDF

"Stop met missionair zijn. Het is hopeloos." Willem-Maarten Dekker ziet geen toekomst voor de westerse kerk.

Bron: eo.nl Andries Radio Symposium d.d. 22-01-2013

Citaat:

Hoe moet de kerk reageren op de secularisering en ontkerkelijking van de maatschappij? Op het Andries Radio Symposium op dinsdagmiddag 22 januari werd in de titel het dilemma geschetst: 'Monnik of Missionaris?' - ofwel: moet de kerk zich terugtrekken binnen haar muren om te overdenken wat er fout ging, of juist naar buiten om voor nieuwe aanwas te zorgen?

De meest kritische debater (anderen waren wat relativerender of zelfs positief) geciteerd:

Dr. Willem Maarten Dekker, hervormd predikant in Mastenbroek, was de meest 'provocerende'. Van hem mogen kerken afgebroken worden. Ze hoeven ook niet missionair te zijn: "Je vraagt aan een zieke toch ook niet om de Elfstedentocht te rijden?". Volgens Dekker is kerk ziek. Ze heeft voorlopig genoeg werk aan zichzelf en haar eigen leden. "Ik ga zo catechisatie geven. Dat is tegenwoordig hoogst missionair. Dat duidt op een crisis." Dekker wijt dat aan de situatie in de gezinnen, waar het de ouders niet meer lukt om het geloof voor te leven en over te dragen. "Het christendom in het westen is echt passé."

Maar wat is dan die ziekte? Ligt dat alleen aan de ouders die het niet meer lukt om het geloof voor te leven en over te dragen? Of is er structureel iets mis met deze kerk, doet de kerk misschien niet meer waarvoor zij in het leven is geroepen? Juist in de kerk worden toch kinderen gebaard? Moet er wellicht tot bekering worden opgeroepen?

Er was ook een dominee (ds. Riemersma van de PKN) die machteloos toe heeft gekeken hoe zijn gemeente langzaam slonk. Het geloof ging niet meer automatisch over op de volgende generatie. Volgens hem hadden ze eerder activiteiten moeten ontplooien om de kerkverlatende pubers in de kerk te houden. Dat lazen we op cip.nl - Dominee erkent misstap: "Boodschap kwam niet over". Jurjen ten Brinke1 (kerkplanter van een multiculturele kerk in Amsterdam-Noord, ontstaan in 2006), wiens gemeente een enorme groei heeft doorgemaakt adviseerde om aandacht te besteden aan de volgende aspecten:

Laatst aangepast op vrijdag 25 januari 2013 17:24
 

RD: Dr. Op ’t Hof: Een roepende in de woestijn? Was dat maar waar

E-mailadres Afdrukken PDF

16-01-2013 refdag.nl - Dr. Op ’t Hof: Een roepende in de woestijn? Was dat maar waar - citaat:

U heeft waarschijnlijk niets met de zuil?

„Als de zuil maar wat zou voorstellen. Als je geen innerlijke identiteit hebt, moeten we ook geen zuil oprichten om te laten zien dat onze identiteit in de zuil zou zitten. We zijn zo halfzacht, zo slap. Van buiten lijkt het allemaal nog wel wat. We doen aan staatkundig gereformeerde politiek, hebben reformatorisch onderwijs, maar vanbinnen stelt het zo weinig voor. We doen allemaal mee met de geest van deze tijd. En ondertussen maken we binnen de zuil ruzie met elkaar over allerlei onbenulligheden.”

Dr. Op 't Hof is dominee van de Hersteld Hervormde Gemeente te Urk

 

bderoos.wordpress.com Op reis naar de toekomst

E-mailadres Afdrukken PDF

18-01-2013 bderoos.wordpress.com - B. de Roos - Op reis naar de toekomst - inleiding

Kerk-zijn: dat is een heel modern begrip[1].
En eerlijk gezegd is het ook een benaming waarvan de lading mij enigszins tegen staat. Dat komt omdat het een term is waarin, voor het besef van velen, nogal wat menselijke creativiteit meekomt.
Men vraagt niet zelden: hoe geeft ú vorm aan uw kerk-zijn?

In het stellen van zo’n vraag gaat men ten diepste voorbij aan de óórsprong van de kerk. U weet wel: “Wij geloven en belijden één katholieke of algemene kerk. Zij is een heilige vergadering van de ware gelovigen, die al hun heil verwachten van Jezus Christus, gewassen zijn door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is er geweest vanaf het begin van de wereld en zal er zijn tot het einde toe. Want Christus is een eeuwig Koning, die niet zonder onderdanen kan zijn. Deze heilige kerk wordt door God staande gehouden tegen het woeden van de hele wereld…”[2].

 

RD: Dr. Dekker voor CSFR Groningen: Debat over dopersen uiterst actueel

E-mailadres Afdrukken PDF

17-01-2013 refdag.nl - Dr. Dekker voor CSFR Groningen: Debat over dopersen uiterst actueel - Inleiding

GRONINGEN – „Het debat tussen de Reformatie en de dopersen is vandaag de dag uiterst actueel. Ik ben bang voor kleine groepjes mensen die via een omweg vooral met zichzelf bezig zijn. Ik vrees dat het begrip ”missionair” een mogelijkheid biedt voor een doperse denkwijze die al veel langer aanwezig is.”

en citaten:

Toch is de afbraak van de volkskerk niet het eigenlijke probleem. Volgens dr. Dekker bevindt de kerk zich momenteel in een „gigacrisis.” De kerk komt in de verzoeking om Jezus niet meer helder te zien. „De gemeente dreigt ten prooi te vallen aan het agnostische en algemene religieuze denken. Wat we nodig hebben zijn eenheid, gemeenschap, concentratie op de kern en volharding.”

(...)

Een student vroeg aan dr. Dekker of zijn kerkvisie niet te modern is als de nadruk ligt op absolute waarheden. „Moet de kerk niet postmodern worden?” Dr. Dekker: „Hoewel je deels gelijk hebt, is er toch een objectieve werkelijkheid. Het postmodernisme –waar niets dan verbeelding overblijft– moeten we maar niet volgen. De wereldkerk kan ons wegtrekken van deze antropocentrische weg.”

Laatst aangepast op maandag 11 februari 2013 08:33
 

Over de Heidelbergse Catechismus: een nieuwe engelse (geref) website

E-mailadres Afdrukken PDF

Wegens de 450-jarige herdenking van het ontstaan van de Heidelbergse Catechismus is een nieuwe (engelse & portugese) website gelanceerd boordevol nuttige bronnen. De Canadian Reformed Theological Seminary heeft dit geinitieerd.

Klik hier voor de link naar de website.

 

"christen is mijn naam, gereformeerd mijn bijnaam" is ongelukkige uitspraak

E-mailadres Afdrukken PDF

De Reformatie - een gereformeerd weekblad vanuit de GKv - begint het nieuwe jaar met een themanummer "Gereformeerd, wat is dat eigenlijk?" met als ondertitel "Open je erfenis beheren". Over die vraag denken we al na sinds de Reformatie van de 16e eeuw, aldus Ad de Bruijne in het openingsartikel.

Typisch gereformeerd noemt hij in ieder geval dat je niet denkt dat je het zelf al wel weet of zelf het wiel nog moet uitvinden. Luisteren naar wijsheid die Gods Geest al eerder gaf levert verrassende resultaten op. Bijvoorbeeld dat ‘gereformeerd’ oorspronkelijk een afkorting was van de zinsnede: ‘de naar Gods Woord gereformeerde kerk’. En daarmee bedoelde men aan te sluiten bij een patroon uit de Bijbel zelf. Telkens ontstaat in het volk van God zwakte of scheefgroei. Telkens stuurt God dan profeten en apostelen. En telkens bekeren de gelovigen zich en vallen ze opnieuw terug op het evangelie waar ze ooit zo enthousiast uit leefden (vergelijk Mal. 3:24 en Opb. 2:4).

Een gevaar voor de gereformeerde kerk is - omdat er al zoveel geschreven en toegankelijk is - dat alles al wel bekend is, dat het er alleen om gaat dat de leer 'waar' is, terwijl het continu eigen maken van de leer van minder belang wordt geacht. Daarom is het zo belangrijk om telkens weer te herhalen dat leer en leven één moet zijn. Anderzijds kom je ook tegen dat men zelf wil bepalen wat overeenkomstig de Bijbel is en de eenheid met eerdere gereformeerde schrijvers bij voorbaat discutabel stelt. Men wil dan zelf kiezen, met de huidige cultuur als basis, vanuit een brede christelijke traditie wat men nuttig en bruikbaar vindt.

Dat is echt gereformeerd: zo veel mogelijk vanuit de patronen uit de Bijbel tot een gereformeerde visie komen, ook op het gebied van liturgie, organisatie en innovatieve missionaire projecten. Oppassen met managementmodellen- en technieken of andere modellen en visies vanuit de wereld of vanuit onze eigen logica. Want alles moet spreken van Christus, van Gods Woord, dat is een kracht tot behoud, juist daar moeten we het van verwachten en ons op richten. Onze Maker weet als geen ander wie wij zijn en hoe het geloof wordt gewerkt. We citeren verder:

 

Laatst aangepast op zaterdag 12 januari 2013 22:16
 


Pagina 5 van 6

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]