Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Schepping en evolutie
Schepping en evolutie
Toon # 
# Weblink Hits
1   Link   Logos Instituut
Het Logos Instituut is een instituut op het terrein van geloof en wetenschap dat het vertrouwen in de historiciteit en betrouwbaarheid van de Bijbel wil bevorderen. Dit doet zij door het stimuleren van publicaties voor een breed publiek. Daarnaast wil zij studenten en wetenschappers ondersteunen om in hun vakgebied bijbelgetrouw bezig te zijn. Het Logos Instituut wil als thuisbasis dienen voor diegenen die in hun leven, werk en geloof uitgedaagd worden door vragen rond het gezag van de Bijbel. Het Logos Instituut wil als verbindende factor optreden tussen initiatieven die hetzelfde doel hebben en de hele Schrift als gezaghebbend Woord van God gelovig aanvaarden. Hierin wil ze optreden als katalysator, op een dienende manier met activiteiten die nadrukkelijk naar buiten zijn gericht, op de doelgroepen.
2345
2   Link   Bylogos - John Byl
Emeritus Professor PhD (Astronomy)
The purpose of this blog is to promote a Christian worldview, based on the Bible as God's inerrant and fully authoritative Word, in accordance with the Reformed Confessions.
5060
3   Link   Creation without compromise
creationwithoutcompromise.com
We are committed to the historic Reformed understanding of Genesis and believe that a failure to maintain the orthodox position not only attacks biblical truth in general, but the gospel of Jesus Christ in particular.
Editors: Dr. Ted VanRaalte, Rev. Jim Witteveen, Mr. Jon Dykstra, Dr. Wes Bredenhof
3123
4   Link   RD: Tegen de evolutie het evangelie
5466
5   Link   Jan van Meerten
GG
Weblog 'Scheppingsmodel'
5554
6   Link   Dr. W.L. Bredenhof - Gedachten over de lezing van John Walton: Genesis lezen met oude ogen
(pdf) Vertaling van onderstaand artikel
5690
7   Link   Dr. Wes Bredenhof
Engels
Ds. Free Reformed Churches of Australia (FRCA) (zusterkerk GKv)
Thoughts on John Walton’s Reading Genesis with Ancient Eyes
5842
8   Link   Dr. W.L. Bredenhof via EIW - De mensheid is het handwerk en de rechtstreekse schepping van God
Dit artikel is het vertaalde derde hoofdstuk van het boek Humanity is the handiwork and direct creation of God (De mensheid is het handwerk en de rechtstreekse schepping van God) dat dr. Bredenhof is bezig te schrijven. Met toestemming publiceren we het hier. Redactie een in waarheid.
5097
9   Link   EIW: Oproep tot verzet tegen het uitdragen van theïstische evolutie
Sinds enkele jaren is de opvatting van de theïstische evolutie aan een opmars begonnen in orthodox reformatorische kring. Aanvaarding van deze leer heeft zeer ernstige gevolgen. Het bedreigt op den duur de gehele reformatorische zuil. Vandaar deze oproep tot verzet tegen het uitdragen en tolereren van deze leer in bijbelgetrouwe kring.
5349
10   Link   Acceptatie evolutie ondergraaft christelijk geloof (RD)
Wie als christen evolutie accepteert, ondergraaft het gezag van de Bijbel, reageert Jan Rein de Wit op Cors Visser (RD 10–4). Problematisering van het scheppingsverhaal leidt tot vraagtekens bij heel het christelijk geloof.
5287
11   Link   Dr. Todd Wood
engels
Creationist
Jonge aarde creationist Todd Wood begint met een college de Core Academy of Science, om afstandsonderwijs in bètawetenschap te geven. Wood blijft wel betrokken bij creationistisch onderzoek.
5297
12   Link   Core Academy of Science
A research and educational organization helping Christians understand and appreciate science.
5479
13   Link   De Oude Wereld
Het doel van de stichting is
het bestuderen en uitdragen van de openbaring van God in de Bijbel, in het bijzonder met betrekking tot de "Oude Wereld", 2 Petrus 3:6 en in de natuur (Gods werken en Gods handelen), en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
5154
14   Link   Weet.
Weet Magazine is een tweemaandelijks populair-wetenschappelijk tijdschrift en beschrijft de leukste ontdekkingen uit natuur, techniek en wetenschap vanuit een christelijk perspectief.
5337
15   Link   RD - dr. Pieter J. Lalleman - Oude Testament gebaseerd op historische feiten
5360
16   Link   RD - dr. Pieter J. Lalleman - Christelijk geloof gebaseerd op historische feiten
5147
17   Link   J. Wiskerke-van Dooren - Over de schepping
Als aanloop naar de preken over Gen.1: 3 – 8 (door J. Wiskerke-van Dooren)

Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Hebreeën 11 : 3
5135
18   Link   Creationwiki.org
The Creation Wiki is a free educational encyclopedia that has been written from the creationist worldview. The site contains 8,180 articles with 5,770 in the English language.
5031
19   Link   Vereniging Bijbel & Onderwijs
Evolutie? Nee!
2951
20   Link   PDF: Schepping versus Evolutie in de bijbelles
bron:dewegwijzer.net
3248
21   Link   Artikelen en Powerpoint presentaties Schepping vs evolutie
Dr. W. Hoek
2923

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

{jcomments on}{jcomments lock}Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

{jcomments on}{jcomments lock} Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te... [More...]