Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Links GS Ede
Div. kerken
Toon # 
# Weblink Hits
1   Link   FRCA
Free Reformed Churches of Australia
15 kerken, meer dan 4.000 leden
5434
2   Link   FRCA -> Wikipedia over FRCA
5532
3   Link   CanRC
Canadian & American Reformed Churches
55 kerken, 17.700 leden
5286
4   Link   CanRC -> Wikipedia over CanRC
6058
5   Link   RCUS
The Reformed Church in the United States (RCUS)
Ongeveer 50 kerken met 4.000 leden.
5176
6   Link   RCUS -> Wikipedia over RCUS
5549
7   Link   VGKSA
Die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
De Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika zijn opgericht door Nederlandse emigranten, afkomstig uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Dit kerkverband heeft vijf gemeenten met in totaal circa 1200 leden. Momenteel zijn vijf predikanten en vier zendelingen in actieve dienst. Omdat het kerkverband klein is, worden er geen classisvergaderingen gehouden, maar komen de kerken elke twee jaar in een synode bijeen.
5098
8   Link   GerGem
Gereformeerde Gemeenten
Stand per 31-12-2012
106.002 leden, 155 gemeenten
6123
9   Link   GerGem -> Wikipedia over Gereformeerde Gemeenten
5570
10   Link   HHK
Hersteld Hervormde Kerk
Stand per 31-12-2012:
58.517 leden (25.886 bel.leden), 118 (wijk)gemeenten, 61 dienstdoende predikanten, 28 emeriti, 5 beroepbare kandidaten

2012: toetreding van een gemeente in het Canadese Springford. Deze telt 151 leden en is de eerste hersteld-hervormde gemeente in het buitenland.
5387
11   Link   HHK -> Wikipedia over de Hersteld Hervormde Kerk
5284
12   Link   CGK
Christelijke Gereformeerde Kerken
181 kerken met 74.300 leden
5284
13   Link   CGK -> Wikipedia over Christelijke Gereformeerde Kerken
5367
14   Link   GKv
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
stand 1/10/2009:
277 gemeentes, 124.260 leden, 295 predikanten
5219
15   Link   GKv -> Wikipedia over Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
5216
16   Link   SERK - Heidelberg (DE)
Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirche (SERK) Heidelberg (DE) (Pastor Sebastian Heck)
4933
17   Link   URCNA
United Reformed Churches in North America
106 kerken, ong. 22.500 leden
4828
18   Link   URCNA -> Wikipedia over URCNA
5270
19   Link   RCNZ
the Reformed Churches of New Zealand
19 kerken, ong. 3.300 leden (2011)
3931
20   Link   RCNZ -> Wikipedia over RCNZ
4225
21   Link   EPCI
Evangelical Presbyterian Church in Ireland (EPC)
4095
22   Link   EPCI -> Wikipedia over EPCI
4048
23   Link   EPCEW
Evangelical Presbyterian Church in England and Wales
3830
24   Link   EPCEW -> Wikipedia over EPCEW
3996
25   Link   KPCK -> Wikipedia over KPCK
Kosin Presbyterian Church of Korea (KPCK)
4738
26   Link   ERKWB
Die Evangelisch-reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses in √Ėsterreich (ERKWB)
3834
27   Link   ICRC
The International Conference of Reformed Churches
4813
28   Link   ICRC -> Wikipedia over ICRC
5030
29   Link   EuCRC
The EuCRC is a conference for churches in Europe that hold a reformed confession of the Christian Faith. It is a regional conference of the member churches of the International Conference of Reformed Churches (ICRC).
3920
30   Link   OPC
Orthodox Presbyterian Church - United States
269 kerken, 30.800 leden
3090
31   Link   OPC -> Wikipedia over OPC
English
3405
32   Link   Reformatorisch-Theologische Seminar (RTS) Heidelberg
Das Reformatorisch-Theologische Seminar (RTS) Heidelberg bildet Theologen und Prediger im Land der Reformation f√ľr den Dienst am Wort Gottes aus.
Die Ausbildung ist an die Heilige Schrift sowie die reformatorischen Bekenntnisse gebunden.
Hauptziel der Tätigkeit am RTS ist eine schriftgemäße Ausbildung von Pastoren, Missionaren und Evangelisten zum Aufbau der Kirche Jesu Christi in Deutschland.
3261

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

{jcomments on}{jcomments lock}Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

{jcomments on}{jcomments lock} Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te... [More...]