Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Links GS Ede
Kenniscentra
Toon # 
# Weblink Hits
1   Link   Digibron home
Kenniscentrum Gereformeerde Gezindte
5929
2   Link   Spindlewrks (Eng)
Sharing Reformed Christian Resources Around The World
5802
3   Link   Werken K. Schilder op dbnl
5588
4   Link   Kerkrecht
GKv - Digitaal kenniscentrum
Kerkrecht.nl wil iedereen van dienst zijn die informatie zoekt over het geldend kerkrecht in Nederlandse kerkgemeenschappen. Er zijn overzichten opgenomen van literatuur op het gebied van het kerkrecht en historische documenten, bijv. kerkordes, acta van concilies en synodes uit voorbije eeuwen e.d. in full-text.
5324
5   Link   De Reformatie - archief
De Reformatie jrgang 59 (1983/1984) t/m jrgang 90 (2014)
5598
6   Link   Digibron bronnenlijst (archief)
Met o.a.
- De jaargangen 1920-1952 van De Reformatie
- Alle artikelen uit de periode 1958-2005 van Theologia Reformata
- Alle artikelen uit de periode 1946-2007 uit het Gereformeerd Weekblad (geref bond)
- Alle kranten van 1971-2011 uit het Reformatorisch Dagblad
5725
7   Link   Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (dbnl)
5333
8   Link   Nader Bekeken
Artikelen 2001 - 2014 (pdf)
5205
9   Link   GereformeerdeKerken.info
Website gewijd aan de landelijke en regionale geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) 1834-2004
Redactie: G.J. Kok, Groningen
4621
10   Link   Reformed Academic
A moderated collaborative forum for Canadian Reformed (and other) students and academics to engage issues of Christianity and culture.
5648
11   Link   Project Neocalvinisme
5594
12   Link   Center for Reformed Theology and Apologetics
Reformed.org - a lot of online resources
See also Historic Church Documents - http://www.reformed.org/documents/
5194
13   Link   ForumC
ForumC is een forum voor geloof, wetenschap en samenleving. ForumC wil het christelijk geloof verbinden met de grote vragen die leven binnen de samenleving en wetenschap. ForumC werkt hoofdzakelijk met twee programma's: geloof en wetenschap en geloof en samenleving.

ForumC verzorgt diverse publicaties en is uitgever van het wetenschappelijk tijdschrift Radix. Daarnaast organiseert ForumC debatten en symposia en faciliteert netwerken van christelijke vakgenoten.

ForumC is initiatiefnemer van www.geloofenwetenschap.nl.
5367
14   Link   Geloof&Wetenschap
De website biedt nieuws, opinie, achtergrondinfo en persoonlijke verhalen over de relatie tussen geloof en wetenschap. De opinies op deze website komen voor rekening van de auteurs en zijn niet noodzakelijk die van ForumC.
6218
15   Link   Archieven.nl
5399
16   Link   Archief- en Documentatiecentrum
Het Archief- en Documentatiecentrum is een instituut van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Het ADC is opgericht in 1993 ter verzorging van de geschiedenis van deze kerken.
5509
17   Link   Archiefnet.nl
Archiefnet is een zoekservice voor websites van archiefdiensten in binnen- en buitenland.
5280
18   Link   Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)
Het verzamelt en ontsluit archieven van hervormde, gereformeerde en evangelicale personen en instellingen, die de afgelopen twee eeuwen een rol van betekenis hebben gespeeld in het openbare leven in Nederland.
5331
19   Link   Heritage Hall of Calvin College, Grand Rapids, Michigan
Heritage Hall has and makes available for research the records of Calvin College, Calvin Seminary, and the Christian Reformed Church in North America. In addition the collection holds the personal papers of the college and seminary faculty and staff, ministers in the denomination, and letters detailing the Dutch migration and the impact of this migration on North America.
5599
20   Link   centrum dienstverlening gereformeerde kerken
Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken adviseert en ondersteunt kerken en kerkleden bij het gemeente-zijn. We ontwikkelen informatie- en cursusmateriaal, we organiseren activiteiten, bijeenkomsten en trainingen en we adviseren kerken, kerkenraden, commissies en gemeenteleden.
5728
21   Link   Platform voor de studie van de Heidelbergse Catechismus
Faculteit der Godgeleerdheid Leiden
5256
22   Link   Follow Up !
GKv: alles voor catechisatie en jongerenwerk
5567
23   Link   Koninklijke Bibliotheek
Nationale bibliotheek van Nederland
o.a. historische kranten en tijdschriften
4899
24   Link   Oude Sporen
4778
25   Link   Geloofstoerusting.nl
Omdat de doelgroep divers is en (kerkelijk) breed is willen wij in het benaderen van (s)prekers ons niet beperken tot √©√©n kerkverband. Het theologisch kader waarbinnen wij ons vertrouwd voelen is reformatorisch van aard. En dat zal ook het kader zijn waarbinnen wij anderen om medewerking vragen. ÔĽŅ

En wij belijden op grond van de Bijbel de ‚ÄúTwaalf artikelen van het geloof‚ÄĚ en de algehele verdorvenheid van de mens, Gods onvoorwaardelijke verkiezing, de particuliere verzoening van zondaren, de onwederstandelijke genade en de volharding van de heiligen. In het Engels ook wel bekend als de 'TULIP'.

Geloofstoerusting.nl wil er graag op wijzen dat dit digitale platform nooit als vervanging kan dienen voor de samenkomsten in de gemeente. En we wijzen er met grote nadruk op dat iedere christen persoonlijk verantwoordelijk blijft om alles wat gezien, gehoord en gelezen wordt te toetsen aan Gods Woord.

Wij bidden (jo)u - mede namens alle betrokken vrijwilligers - de genade en vrede van God de Vader, door Jezus Christus Zijn Zoon, doormiddel van de Heilige Geest toe in het gebruikmaken van het aangeboden materiaal.

De initiatiefnemers,

Maarten Baan & Marcel Vroegop
4488
26   Link   Confessionally Reformed Orthodox Christianity
3063
27   Link   Reformed Confessions & Catechisms ~ Westminster Standards & Three Forms Of Unity Study Resources
My name is Erol Bortucene and I am an Associate Pastor at Free Grace Vernon Presbyterian Church. I hope you find the theological resources on this site helpful.
3285
28   Link   Post-Reformation Digital Library (PRDL)
select database of digital books relating to the development of theology and philosophy during the Reformation and Post-Reformation/Early Modern Era (late 15th-18th c.). Late medieval and patristic works printed and referenced in the early modern era are also included. The PRDL is a project of the Junius Institute for Digital Reformation Research of Calvin Theological Seminary.
3083
29   Link   Delpher
Ruim 1 miljoen Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften
3112
30   Link   Biblical Reformed Books
Deze site gaat vooral over boeken, gebaseerd op het Evangelie. Deze waardevolle lectuur willen wij u graag aanbieden. U kunt de boeken eenvoudig verkrijgen door e-books te downloaden of boeken te bestellen. Veel boeken zijn gratis. Voor sommige boeken vragen we een vergoeding.
Het Deputaatschap voor Isra√ęl en de Dutch Reformed Tract Society zijn twee christelijke organisaties met een gereformeerd, Calvinistisch karakter.
2272

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

{jcomments on}{jcomments lock}Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

{jcomments on}{jcomments lock} Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te... [More...]