GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

maandag 19 december 2016 18:01 Wat is gereformeerd? - Eenheid DGK en GKN
Afdrukken
Gebruikerswaardering: / 25
LaagsteHoogste 

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te lichten aan deputaten DGK. Daarmee hebben de GKN opnieuw besloten om niet over te gaan tot de door DGK begeerde gesprekken.

Wat is puntsgewijs de stand van zaken tot nu toe?

Toelichting vermeende oordelen
In maart 2016 hebben de GKN een brief gestuurd waarin zij de oordelen van DGK over de GKN als struikelblok ervaarden om een open gesprek aan te gaan. Deputaten DGK hebben in dezelfde maand gereageerd: uitdrukkelijk werd aangegeven dat de oordelen geen oordelen of voorwaarden inhouden, alleen gesprekspunten. 
Nu hebben de GKN besloten om hun eigen brief met de veronderstelde oordelen nader toe te lichten. En niet door de commissie contact DGK van de GKN, maar door een commissie die bestaat uit de leden van het moderamen van de laatstgehouden synode van de GKN: de predikanten L. Heres, E. Hoogendoorn en J.R. Visser. Zij moeten daarvan schriftelijk verslag uitbrengen aan de eerstvolgende GKN synode.

Terwijl deputaten DGK al de struikelblokken hebben opgeruimd door expliciet te schrijven dat de door GKN benoemde oordelen als gesprekspunten moeten worden beschouwd, willen GKN hier nogmaals op terugkomen.

Mij ontgaat de zin hiervan. Anderhalf jaar geleden hebben DGK de GKN hartelijk uitgenodigd om een open gesprek aan te gaan met elkaar. De GKN zijn hier tot nu toe niet positief op ingegaan. Zelfs niet nadat struikelblokken zijn opgeruimd door deputaten DGK. Heel vreemd.

RD nepnieuws?

Nog vreemder is het nieuwsartikel dat vandaag online verscheen op de site van het Reformatorisch Dagblad onder de kop 'GKN zoeken opnieuw gesprek met DGK'. Volgens dit artikel worden de gesprekken nu toch weer hervat.
Dat is wel heel vreemd omdat de GKN niet het gesprek zoeken, maar alleen opheldering willen geven over een brief die zij in maart 2016 hebben gestuurd waarin zij hebben aangegeven niet verder te willen spreken, totdat de instructies van deputaten DGK zouden worden gewijzigd. Bovendien hebben DGK tot nu toe het gesprek gezocht met de GKN, niet de GKN. De GKN hebben tot nu toe nog nooit het initiatief genomen.

Dan zijn er maar twee mogelijkheden:

  1. of er is sprake van grote misverstanden tussen de bron van het RD en het RD zelf
  2. of hier is sprake van ongeverifieerd nieuws, onbedoeld nepnieuws.

JT

Ds. Vissers reactie op bovenstaand artikel: werkenaaneenheid.nl 20-12-2016 Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK.

Update 09-01-2017 - D.J. Bolt over GKN synodebesluit op eeninwaarheid.info - Vastberaden nee 8

Bronnen:

RD artikel 19-12-2016 GKN zoeken opnieuw gesprek met DGK

gkn.nl Besluit naar aanleiding van de brief van de deputaten ACOBB van de DGK:

De synode van de GKN besluit naar aanleiding van de brief d.d. 22 maart 2016 van de deputaten ACOBB van de DGK:

  1. om vanuit de roeping tot eenheid zoals de Here Christus ons dit leert o.a. in Johannes 17, de leden van het moderamen op te dragen in een gesprek de eerdere brief van de synode van 12 maart 2016 aan de synode van de DGK toe te lichten;
  2. deze commissie, te weten de predikanten L. Heres, E. Hoogendoorn en J.R. Visser, te vragen schriftelijk verslag van haar bevindingen aan de volgende synode te doen.
Laatst aangepast op donderdag 02 maart 2017 20:16