Ds. E. Heres - Lucy of Adam

dinsdag 29 augustus 2017 11:39 Nieuws - Uit de media
Afdrukken
Gebruikerswaardering: / 41
LaagsteHoogste 

Een andere 'hermeneutische lens'

De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt is de studie van prof. dr. Gijsbert van den Brink: En de aarde bracht voort, Christelijk geloof en evolutie (1e druk juni 2017, 2e druk juli 2017). Prof. van den Brink wil hulp bieden aan orthodoxe christenen, die met hun christelijk geloof in problemen komen door de gangbare evolutieleer.  Geloof en evolutieleer hoeven niet met elkaar te strijden, volgens de hoogleraar. Maar de ‘hulp’ die hij biedt bestaat hierin dat de evolutieleer geplaatst wordt bóven de duidelijke taal van de Bijbel.
Van den Brink gaat er van uit dat de mens is opgekomen uit het dierenrijk. En hij verdedigt dat deze darwinistische theorie goed is in te passen in de christelijke belijdenis van o.a. Gods voorzienigheid. Hij ziet Adam niet als de eerste mens, zoals de Bijbel duidelijk laat zien.
Volgens Van den Brink moeten we bij het lezen van Gods Woord een andere ‘hermeneutische lens’ opzetten, op grond van uitkomsten van de natuurwetenschappen (pag. 140).
En ja, dan moet je Genesis 1 – 3 ánders lezen. Bijv. zo dat je Adam zou moeten zien als een soort clanhoofd, die door God, onder zijn tijdgenoten apart zou zijn gezet.

Stap naar ongeloof
‘En de aarde bracht voort’ is een geleerd boek. De schrijver heeft een innemende schrijfstijl.
De inhoud wordt op een aannemelijke manier gebracht. Maar te vrezen is dat wáár is wat ik in één van de vele recensies las: Veel christenen zullen mede door dit boek de evolutietheorie gaan omarmen.  Voor hoeveel orthodoxe christenen zal hiermee de stap naar ongeloof worden gezet?   ‘Want als je God niet meer kunt vertrouwen op bepaalde delen van Zijn Woord, waarom zou je de rest dan nog wel kunnen vertrouwen? Dit boek zal bittere vruchten afwerpen’ (zo eindigt deze recensent).

Opgedrongen leer in alle geledingen samenleving

Dr. René Fransen (vaste medewerker wetenschap voor het Nederlands Dagblad), is dankbaar voor het boek van prof. Van den Brink en hij schrijft een artikel onder de titel die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat: ‘Evolutietheorie heeft de beste papieren’.

Ja, en dan heb je de berichten in het nieuws over de vondsten van fossielen.  Kort geleden, de euforie van wetenschappers, die beweren dat een in Kenia gevonden schedel, de schedel is van een mensaapje dat 13 miljoen jaar geleden leefde. Een Nederlandse onderzoeker zegt: ‘We weten veel van de gemeenschappelijke voorouders van mensen en mensapen die zeven miljoen jaar geleden leefden. Van daarvoor weten we nog weinig, dus hiermee vullen we een gat’. De vondst van deze schedel in Kenia leert ons, volgens wetenschappers, waar onze voorouders vandaan komen….

En dan heb je Lucy.  Wie is Lucy?  Op 24 november 1974 ontdekten onderzoekers in Ethiopië de resten van een nieuwe ‘mensachtige’: Australopithecus afarensis.   De resten waren volgens de wetenschappers zeker drie miljoen jaar oud. Alles wees erop dat deze ‘mensachtige’ rechtop gelopen moet hebben.  De  betrokken wetenschappers waren zo enthousiast dat zij het skelet een bijnaam gaven: Lucy (naar een in die tijd populair nummer van The Beatles, ‘Lucy in the sky with Diamonds’).  Deze ‘Lucy’ is op verschillende plaatsen in de wereld tentoongesteld.
Illustratiemateriaal ter bevordering van de evolutieleer.

Deze leer wordt ons opgedrongen in alle geledingen van de samenleving. In vrijwel alle studiemateriaal. In de media, in musea, in de literatuur. Onze opgroeiende jonge mensen kunnen er niet om heen.
Inmiddels is het zover dat het je ook wordt opgedrongen vanuit de kring van theologen die zichzelf als orthodox christelijk, ja als gereformeerd presenteren.

Haaks op de openbaring van de HERE Zelf
Maar kan het dan zoveel kwaad als de historie van de mens voorgesteld wordt volgens de lijn van ‘Lucy’?     Jazeker.  Want de theorie van de langzame evolutie staat haaks op de openbaring van de HERE Zelf, in Zijn Woord.   ‘God sprak en het was er’.  ‘Hij gebood en het stond er’ (Psalm 33:9).
‘God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen’ (Genesis 1:27).
Om Gods wil was het en werd het geschapen (Openb. 4:11). Waar de theorie van de evolutie wordt aanvaard, daar wijkt Genesis 1 – 3.  De opkomst van de evolutieleer ging samen met de opkomst van de Schriftkritiek. Natuurwetenschappers doen hun werk. En daar is op zich natuurlijk niets mis mee.

Zien door de bril van de Heilige Schrift
Maar met welke wetenschapstheorieën werken zij?  Geen enkele wetenschapsbeoefening is onbevooroordeeld.
Laten de vele evolutietheorieën, die onderling zo grote variatie kennen, ons de waarheid van het éne Boek van God niet ontnemen!  Laten ook onze jonge mensen de wetenschappelijke gegevens blijven zien door de bril van de Heilige Schrift.  In plaats van omgekeerd.

God de Schepper maakte op één dag de mens.  ‘En zie het was zeer goed’ (Gen. 1:31).

Als de éérste Adam er niet echt is geweest, zó als de HERE ons Zijn openbaring over hem geeft, waarom zou dan de láátste Adam, Christus, nodig zijn, zo als de Schrift over Hem schrijft (1 Cor. 15:45)?   In de zondeval en daarna heeft de mens met zijn opvattingen veel ellende teweeggebracht.

God liet Zijn wereld echter niet los. ‘Zie Hij maakt alle dingen nieuw’ (Openb. 21:5).  Hij maakt ook nieuwe mensen. Door Jezus Christus. Door het geloof in Hem, de tweede Adam!  Mensen die God Zijn eer als de Schepper niet onthouden. Want Hij heeft het Zelf geopenbaard: ‘Uit één enkele is het hele menselijke geslacht gemaakt’ (Hand. 17:26).  En die ene was Adam.

 


Ds. E. Heres is predikant van De Gereformeerde Kerk Dalfsen (Hersteld) en schreef bovenstaand artikel in het onlangs verschenen kerkblad van Dalfsen.

De tussenregels en kopjes in bovenstaand artikel zijn door mij toegevoegd.

Het Logos Instituut heeft een overzichtspagina gepubliceerd met alle reacties op het boek 'En de aarde bracht voort' van prof.dr. Gijsbert van den Brink.

JT

Laatst aangepast op dinsdag 29 augustus 2017 12:46